Kategoriarkiv: Angst

Angsten for at fejle!

Angsten for at fejle!

Noget ændrer sig i vor tid, et paradigmeskifte. Grunden til det, er de problemer vor tid løber ind i. Vi må gerne tage vore forberedelser og være klar til at tage forandringen op; når det kan være med til at gøre det godt som er blevet skidt.

Vi har i mange år kørt det hele for hårdt, så det at fejle er en fiasko. Perfektionismen har trængt sig ind i samfundet; men ikke bare der. Det samme er tilfældet i kirken. Alle holder øje med hinanden, og den der fejler bliver lynchet. Generationen før os, og i nogen grad også den generation der lever nu, har kunnet bearbejde den slags mobning, i de fleste tilfælde uden mén; men der er overfladeskrammer der spøger af og til.

I den opvoksende generation, og den kommende ses der en anden tendens. De får angst og er helt lammet i mange tilfælde. De tør snart ikke hverken tale eller handle. Studierne gør dem bange. Frygten for at gøre fejl stresser unge af i dag. Presset er blevet for hårdt, ikke bare for enkelte; men flere og flere presses, og tilkendegiver deres usikkerhed. Det er mest blandt studerende den slags angst forekommer.

Det betyder dårlig trivsel, og frygten for at blive dømt af andre. Det bliver usundt når frygten holder nogen tilbage. Mange mener at når de får modstand eller bliver misforstået, så er der noget galt med dem.  Det gør mange nervøse og syge. Det gør økonomisk ondt på både mennesker og samfund.

Der er en “in” bølge som har taget fat blandt unge. De kræver retten til at fejle. De vil ikke være med på ræset. Det har altid været sådan, at det er gennem fejl vi lærer. Forretningsmænd konstaterer at de sjælden lykkes første gang. Mange mislykkes ofte hele to gange; før de konstaterer, at tredje gang er lykkes gang. Helt ind i sports verdenen er der nogen der kræver deres ret til fejle, uden at det skal give dem problemer. Det handler om sports træning og ikke kun om medaljer.

Ambitioner skal dæmpes så at de ikke ødelægger trivslen. Det er svært at lære noget under sådant et pres.

Nu skal der tages initiativ til at hjælpe, så at vi forebygger psykiske sygdomme.

Hvordan kan vi takle modgang og forebygge psykiske udfordringer, før de bliver behandlingskrævende.

Der er allerede mange som har brug for behandling. Vi skal forebygge i stedet for at diagnosticere. Det er nødvendigt at se det vigtigste og være opmærksom på den sociale trivsel som påvirker hele den mentale tilstand.

Hvordan har vi det i dag med autoriteter? – Hvordan opfører man sig i gruppearbejde?

Noget andet for vor tid er: En mands showet er forbi. Teamarbejdet er den nye tendens.

Grundårsagen til paradigmeskifte er, at autoriteter har misbrugt deres magt. En autoritet skal ikke fratage andre deres personlighed; men lære fra sig og opbygge, finde nye talenter der får lov til at udvikle sig. Se ikke andres udvikling som en trussel for din egen karriere. Hvem skal tage over efter dig?

Et paradigmeskifte er noget der sker; når en bestemt tendens overdrives. Succes og karriere er ikke i sig selv skadelig; men vejen dertil kan blive for presset af andres attituder og opførsel.

Vi skal ikke kvæle hinandens muligheder, ved at modarbejde så intens, at vi næsten slår vores omgivelser ihjel, og gør dem chanceløse. Et paradigmeskifte rettet op på den slags.