Dansk kongerække!

Dansk kongerække!

I forbindelse med dansk tronskifte synes jeg det kunne være intressant at undersøge historien om de forgangne konge og dronninger i Danmark.

Vi kan i hvert fald derudaf se at vi har udviklet os i årene der er gået.

Jeg vil ikke gå helt tilbage til den såkaldte første konge, da den del af historien er meget usikker.

Der findes dog to slægtlinjer: Den oldenborske slægt fra 1448 – 1863. Efter 1863 blev den oldenborske slægt afløst af den glücksborske slægt.

Går vi længre tilbage er det Vikingetidens Gorm den Gamle. Han er nævnt som den første konge nogensinde i Danmark. Han blev vel konge 936 og døde 958. Den store sten ved Jellinge er rejst over Gorm den Gamle af sønnen Harald d. I Blåtand.

Der var også konger før Gorm den Gamle; men her rådder der stor usikkerhed om både tidspunkt og rækkefølge.

Den længst siddende konge var Christian d. 4. (IV). Han var konge i 60 år.

Han var kun 11 år da hans far døde. Der gik 8 år inden han officielt i 1596 blev kronet til dansk-norsk konge. Regeringsperioden blev 51,5 år; hvilket dronning Margrethe d. 2. (II) overgik i juli 2023. Ved sin abdikaion d. 14. Januar 2024 afsluttede Margrethe. d. 2. en regeringsperiode på 52 år.

 

Endnu en WordPress-blog