Vort indre behov må tilfredsstilles

Artiklerne på denne menu handler om gamle dage. Her er et fra 1966.

Artiklen er skrevet af Johannes Parkinde. – Pinseprædikant i DK-

Johannes Parkinde spillede på citar.

 I 1950erne var Pinsekirken Svendborg en blomstrende menighed. Menigheden rummede bl.a. en stor ungdomsflok, et strengekor og en søndagsskole for byens børn. Efter nogle år købte menigheden sit eget hus i Møllergade – nede ved dammen. Præsten og lederen var på det tidspunkt Johannes Parkinde.

Menigheden startede i 1926 og var i begyndelsen en husmenighed. Gudstjenesterne blev afholdt i private hjem.

Der står om Jesus i Kolossenserbrevet kapitel 1 vers 19-20: ”Gud besluttede at lade hele sin fylde bo i ham og ved ham, at forlige alt med sig, hvad enten det er på jorden eller i himlene, i det han stiftede fred ved blodet på hans kors.”

Hvad dette ord tilfulde har at sige os, kan intet menneske fatte – endsige forklare – men at Gud har stiftet fred – også for min sjæl – ved blodet på Jesu Kristi kors – det er den store oplevelse i min tilværelse!

Et blik på den blødende Frelser på korset har sagt mig, at Gud hader synden – men det har også sagt mig, at Gud elsker syndere!

Der findes jo mange mennesker, som mener, at de ikke har brug for at tro på en Frelser. Det er et sikkert bevis på, at de tror for meget om sig selv! Og det siger også, at de ikke har lært sig selv at kende.

Da Paulus så sig selv i Guds lys, sagde han om sig selv: ”Jeg ved, at I mig, det er mit kød – bor intet godt!” Den bekendelse vil et selvtilfreds og selvglad menneske aldrig gå med til. Men det menneske, der lærer sandheden om sig selv at kende – det menneske får også brug for at kende ham, der kan frelse os fra alt vort eget!

Der er så mange mennesker, der regner sig selv som kristne, men er uden begreb om hvad kristendom er. De har slået sig til ro i den opfattelse, at når de følger skik og brug i det ydre efter kirkens forskrifter, så har de fuld ret til at bære kristennavnet. Men den indre oplevelse, som Jesus kalder at blive født på ny, har de aldrig gjort. Der findes også mennesker, som lukker af for sig selv ved at sige: der er så mange forskellige retninger og samfund, så man ved ikke, hvad man skal tro. For dem er kristendommen blot en anskuelse, som man slutter sig til eller lader være med at slutte sig til, ud fra sin personlige bedømmelse af den forkyndelse man hører. Denne overfladiskhed bunder jo i virkeligheden i en hovmodig overvurdering af sig selv, og i viljen til at ville leve efter sine egne lyster. Så skyder man alle tanker om tro på Gud og om sjælens evige behov fra sig – og vandrer sin tilværelse igennem på samme måde, som bibelordet siger det: ”man hører og hører og fatter dog intet – man ser og ser, og øjner dog intet.” og for mange kommer den opvågnen, som skulle hjælpe dem, for sent, hvis den i det hele taget kommer.

Din sjæls evige behov er, at du finder ind i livets samfund med Gud ved troen på Jesus Kristus. Lad dig ikke forvirre af alt det, som er oppe i tiden og binder menneskers tanker i alt det, der en dag skal forsvinde. Man taler om at få noget ud af tilværelsen, men får du ikke det ud af din tilværelse her, at du finder hvile for din sjæl i troen på Jesus, så vil du få en evighed til at klage over en forspildt tilværelse her. Det er den dystre sandhed, som da vil blive til en evighedsoplevelse. Men i dag er Gud at finde for dig! Om du vil slippe alle store tanker om dig selv og som Jesus sagde: ”blive som et barn –” om du vil søge Guds rige – ja, om du måtte få dig selv at se i Guds lys – så ville du finde, at du er kun, hvad alle mennesker er, lige fra den yderste statsmand og den mest beundrede kunstner, – til den ringeste – og af alle foragtede, stodder – fortabte syndere hvis eneste redning er Guds frelse i Kristus.

Men finder du ind til Gud i troen på Jesus, så vil du få det at se og høre, som du før var blind og døv for – Guds riges herlighed vil åbne sig for dit undrende blik, og du vil få den evige fred og glæde i eje, som bliver Guds børn tildel. Lad dig forlige med Gud og få del i den fylde, som er i Jesus Kristus!

Endnu en WordPress-blog