At forblive i Guds fylde!

At forblive i Guds fylde!

 

  1. Indvi dig daglig til Gud. Ransag dig selv og overgiv alt til Herren. Indvielse er en livslang proces. – Hebr. 12:14 ”Stræb efter fred med alle og efter den helligelse, uden hvilken ingen kan se Herren. ”
  2. Væn dig til at leve livet her og nu. Tro Gud NU! Gør Guds vilje NU! Være rede til at handle ”straks” – Kol. 4:6 ” Vær vise i jeres omgang med dem udenfor, og brug det gunstige øjeblik.”
  3. Undgå alt, hvad der er yderliggående, letsindigt og forlorent. Vær frimodige; men ikke overstadig; vær redelig; men ikke pertentlig. Gør alt i vor Herres Jesu navn. – Kol. 3:17 Hvad I end gør i ord eller gerning, gør det alt sammen i Herren Jesu navn, og sig Gud Fader tak ved ham!”
  4. Øv dig i dyb ydmyghed og sand ærbødighed over for Gud, både når du taler til Ham og om Ham. Vogt dig for letsindig og upassende tale om Ham og Hans store værk, ligegyldigt hvor glad og opstemt du føler dig. Lær at vandre varsomt for Gud. – Mika 6:8 ”Menneske, du har fået at vide, hvad der er godt, hvad Herren kræver af dig: Du skal handle retfærdigt, vise trofast kærlighed og årvågent vandre med din Gud.”
  5. Vis en fast holdning overfor synd. Afslå at lege og eksperimentere med fristelser under nogen som helst omstændigheder. I Herrens kraft må du sige ubetinget ”nej” hver gang ellers kan du i et ubevogtet øjeblik miste alt hvad der har taget dig år at nå frem til, og hvad du måske aldrig kan genvinde. 1.Thess. 5:6 så skal vi da ikke sove som de andre, men være vågne og ædru.”
  6. Bliv ikke så optaget af en bestemt sag, at alt andet mister sin betydning. Hvis et eneste emne bliver alt overskyggende for dig, vil du bedrøve Guds Ånd. Et faresignal viser sig, når man fortsætligt nærer modvilje mod det, der er Guds fuldkomne vilje, eller man ikke lægger nogen særlig vægt på at blive hellig. Det er også et negativt tegn, hvis man ikke er interesseret i arbejdet for sjæles frelse og føler det som noget uvedkommende. Kol. 1:10 ”så I kan leve, som Herren vil det, på alle måder ham til behag, og bære frugt med alle gode gerninger, vokse i kundskab om Gud.”
  7. Afsky alt hvad der smager af forestilling eller selvoptagethed. Lad være med at være for opsigtsvækkende. Søg ikke at blive prominent på grund af din uddannelse, talenter, fromhed, personlighed eller besiddelser. Lad dit vidnesbyrd være ukunstlet, enkelt og redeligt; lad det ophøje Jesus og fornedre dig. Vis ægte uværdighed og taknemlighed til Gud. Lad din ydre fremtræden og påklædning være ligefrem, værdig, anstændig og fornuftig. Hold dig udenfor rampelyset. 1.Pet. 5:5 ”Ligeså skal I unge underordne jer under de ældste; I skal alle være klædt i ydmyghed over for hinanden, for Gud står de hovmodige imod,”
  8. Tag afstand fra al bagtalelse og tvivlsom snak. Tal ikke om en fraværende persons fejl. Beklag dig ikke over andres modstand hverken i tale eller bøn, specielt ikke i en offentlig forsamling. Vogt dig for en kritisk ånd, for derved kan du let såre andre uden at hjælpe dem. Du kan føle dig bedrøvet over tingenes tilstand; men det hjælper ingenting at skælde ud over den. 1. Thes. 5:14: ”Vi formaner jer, brødre, vejled dem, der ikke lever ordentligt, trøst de ængstelige, tag jer af de svage, vær langmodige med alle.”

 

 

Endnu en WordPress-blog