Faste diagram

Faste diagram!

Klik på billedet og diagram.

Ekspert udtalelse om faste.

Winkie Pratney

Tiden i dage (varierer for den enkelte)

På STADIUM 1 vokser de intense appetit-smerter i løbet af nogle få dage. Disse vedvarer indtil STADIUM 2, hvor man også føler legemlig svaghed på grund af affaldsstofferne ”brænder op” i kroppens system. Giv ikke op her! Du er ikke i livsfare. Hovedpine, let feber og dårlig ånde stammer fra de iltholdige affaldsstoffer i systemet. Det er NØDVENDIGT AT DRIKKE MEGET VAND – MINDST SEKS GLAS OM DAGEN. Dette blødgør affaldsstoffer og hjælper legemet til at skaffe sig af med det gennem de naturlige kanaler. Under langvarig faste udskiller tarmkanalerne og nyrerne, huden og åndedrættet mere affald end ellers. Dette er den sværeste del af fasten og man trænger gerne mere søvn end normalt i denne periode og må eventuelt holde sengen en dag eller to.

VED AT VASKE ANSIGTET fjerner man giftstofferne fra huden. Mattæus Evangeliet kapitel 6 vers 17-18: ”Men når du faster, så salv dit hoved, og vask dit ansigt,  så du ikke faster synligt for mennesker, men for din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig.” Man må også hyppigt tage sig et bad. Åndedrættet har en fæl lugt, fordi lungerne også udskiller giftstoffer. Dette kan til en vis grad modvirkes ved, at man sutter på et mentolbolsje. (fås på apoteket). Åndedrættet bliver frisk og rent i løbet af et par uger.

Efter denne svaghedsperiode – MAN BØR IKKE UDFØRE LEGEMLIGT ARBEJDE UNDER FASTEN -kommer STADIUM 4 en tid med fysisk velbefindende– Legemet er blevet renset, og den åndelige verden er blevet mere virkelig, og man har de bedste betingelser for at søge Guds velsignelse. Satan vil gøre alt, hvad han kan, for at hindre dig i at nå det fjerde stadium. Du vil i denne periode konstatere, at han er en realitet, og du må derfor alvorligt søge Herren. BIBELEN BLIVER EN NY BOG. Fra nu af og indtil SULTEN MELDER SIG (stadium 5), vil det være let at have samfund med Gud. Når sulten – som altså ikke skal forveksles med appetitten – vender tilbage, SKAL MAN BRYDE FASTEN, for da er man virkelig udsultet. At fortsætte længere kan medføre legemsskader og endog død. Det kræver ligeså meget viljestyrke at bryde en faste langsomt, som at påbegynde den.

 

 

 

Endnu en WordPress-blog