Kategoriarkiv: Stress

Stress og miljø

Stress og miljø!

Der er mange misforståelser og forkerte opfattelser af årsag til stress. De fleste som i deres livsperiode har haft krise på grund af stress bliver nedvurderet af deres omgivelser og betragtet som svage og umotiverede.

Nogen mener at det tager ligeså langt tid at komme sig efter stress, som den tid man har været stresset.

Det er ikke rigtig. Tiden det tager at vende tilbage er helt og holdent afhængig af miljøet. Et godt og sundt miljø er helbredende; men kommer de samme tendenser tilbage, som forårsagede stressen, bliver det sidste værre end det første. Der er meget man skal gøre for at få bugt med stressen siger andre. Tiden det tager at komme tilbage varierer meget fra person til person. Der findes ingen tidstabel. Mange faktorer spiller ind. Alt i processen er uforudsigeligt. Er der andre psykiske følgesygdomme er det en hel anden sag.

Nogen tror at stress kun rammer svage og sarte mennesker, og det høres jo på deres udtalelser, og den måde de opfører sig på i selskab med de stress ramte personer. Der kan komme mange sårende bemærkninger fra omgivelserne, som bestemt ikke medvirker til en forbedring.

Der er to typer mennesker generelt i vores verden. Den første type er meget udsatte for stress angreb. Det er den ambitiøse som er i fare, fordi de som regel presser sig selv, og ikke kender deres egen begrænsninger. De investerer alt for meget af sig selv. Det er ressource krævende, og får man ikke noget igen brænder man ud. Bagefter møder den stress ramte en masse tankeløse mennesker, som fyrer den ene dumme bemærkning af efter den anden. Den stress ramte føler sig helt tværet ud, og ekskluderet fra samfundet, er det næsten umuligt at samle ny energi til at komme op på overfladen igen. De stress ramte er ofte de robuste, dygtige, ihærdige kompetente. De har det høje tempo som næsten ingen kan følge med til. Det kan gå godt; men ikke hvor længe som helst. Der skal være tidspunkter med hvile og afslapning. Det giver ny energi.

Nogen mener at stress er noget der skal arbejdes væk. Det er da det sidste der er tilfældet. Det er ugennemtænkte kommentarer og manglende viden om stress der får folk til at sige den slags. Nogen mener at det er afstressende at arbejde. Vi må forstå at mennesket har en biologisk begrænsning. Stress kan ramme enhver. Miljøet i vore dage producerer en kultur som nedbryder livsglæden og livsviljen. Pludselig kan det hele kollapse, og alt bliver mørkt og destruktivt.

Der er også nogen som mener at man skal være 100 procent OK som før stressen for at kunne begynde igen. Det kan forværre tilstanden. Det er bedre at skifte miljø, og nedsætte tempoet, og forstå sin begrænsning. Teamarbejde er et godt tiltag for en stress ramt. Her kan personen bidrage til den store helhed, i stedet for at bare sige ja til alle opgaver der bliver ham pålagt.

Den stress ramte har lært sig selv at kende, og indstiller sig på nogle grundlæggende ændringer for sit liv. Det medvirker og giver mulighed for at vende tilbage med fornyet styrke.

Vor tids folkesygdom!

Vor tids folkesygdom!
Sorg

Undersøgelser viser at stress er en folkesygdom som rammer mange af os. Hver 10ende dansker får perioder i livet, hvor det er svært at overkomme en almindelig hverdag.

Stress symptomer påvirker os mentalt. Det er netop det der ikke altid forstås af omgivelserne.

Det kan for nogen være en kort periode, og for andre en længere varende periode. Hjælp i ret tid kan formindske skaden. Hvor skal hjælpen komme fra? Det er ikke altid så let for omgivelserne at forstå, når noget er ved at gå galt.

Andre spørgsmål der gør sig gældende er: Hvordan kan vi leve med det? – Hvordan kommer vi videre?

Her er der to relevante spørgsmål, som burde have et svar. Et spørgsmål der ikke er så let at besvare er imidlertid: Hvorfor det er blevet så almindeligt i vore dage at blive ramt af stress?

Vi har måske alt for travlt og sandsynligvis alt for store arbejdsopgaver. Vi glemmer helt at stoppe op og hvile. Vi kan ikke sige ”nej” til alle de opgaver vi påtager os.

Sørgmodig

Pludselig går alt i stå for et menneske. Det taber livsgnisten. Resurserne slipper op. Vi kender ikke vore begrænsninger. Vi har travlt på arbejdspladsen, i fritiden og i hjemmet.

En sådan periode kan vende op og ned på et menneskes liv. Udgangen er svær at forudse. Det går bedre for nogen end for andre. Omgivelserne og netværket har stor betydning for udfaldet.

Mange mister deres arbejde i forbindelse med stress. – Andre står pludselig foran en skilsmisse, og det forbedrer ikke tilstanden. Stress er i og for sig noget der går over; men de tilstødende problemer kan forværre hele situationen. Det er de tilstødende problemer der vælter læsset.

Mentale forstyrrelser er angreb på psyken, og følelsesmæssigt bliver der ubalance.

Symptomer: Nedtrykthed, ensomhed, angst, søvnløshed osv. I en sådan tilstand har du brug for dine nærmeste, vennerne o.a. De fleste har for travlt til at yde hjælp, og at være der for deres pårørende. – Det er måske også svært at takle, og ofte bliver relationer og venskaber ødelagte. Et menneske kommer på den måde helt ud af kurs. De manglende resurser gør det svært at tage de rigtige beslutninger. Magtesløshed og manglende styrke, gør mennesket til et let offer. Et menneske der psykisk er ude af balance er et let offer for omgivelserne. Mennesket bliver afhængig af andre; men andre kan udnytte situationen til egen fordel. Et menneske som er svækket tager ikke altid de rigtige beslutninger, og så kan det gå galt. – Det kan blive svært at rette op på igen, når først det er kørt af sporet.

Det er godt at være rustet med en god barndom, en stærk tro på Gud, muligheder for et arbejde og venskaber. Uddannelse. Kundskab. – Der er meget af det som før var menneskets styrke, som alligevel i baggrunden, kæmper for at vende tilbage. Det er med til at føre personen videre på længere sigt.

Mange oplever deres livs værste mareridt, og de fleste forstår ikke hvad det handler om, og er ikke i stand til at hjælpe på den rigtige måde. De som kommer ud på den anden side har erfaret, at der ikke var mange der var i stand til at støtte, og hjælpe i den svære tid. De få der gjorde en forskel ved at stille op, bliver en slags helte som aldrig bliver glemt af det menneske som havde brug for hjælpen.

I nogle tilfælde er mennesker med en sådan prøvelse nødt til at begynde helt forfra med et helt nyt liv. Nye venner, omgivelser og netværk er eneste vej til at komme videre.

De fleste der går ned på den måde for en periode oplever at al styrke forsvinder, magter ingenting, hjælpeløs, afhængig af andres hjælp. Ligger på sofaen eller sidder i en stol og græder. Samler lidt kræfter, for at gøre de mest nødvendige ting, og håber at det går godt.

Ruineret

Når et sådant menneske ser lyset inde i den mørke tunnel, kommer det ud til en hel ny virkelighed; men hvordan ser den virkelighed ud. Der kan være sket så store forandringer, at personen har svært ved at finde sig selv i alt det nye. Det kan være at den nye virkelighed er arbejdsløshed, så skal man til at finde et nyt arbejde. Det kan være skilsmisse eller et nyt miljø, som er totalt fremmedgjort fra det der var før krisen opstod. Det kan være virkeligheden er økonomisk ruin. Det kan jo være helt chokerende at vågne op til den nye virkelighed. Det kan være du møder en masse fordømmelse og forkastelse fra dine omgivelser. En ny begyndelse kan være svær. Omstændighederne kan gøre det helt umuligt for en person at blive sig selv igen. Der er ikke andet at gøre end at tage kampen op.

En ny begyndelse er ligesom en opbygning af et nyt tankemønster. Ubalance har ødelagt det gamle tankemønster. Det er måske meget godt at få noget nyt bygget op i stedet for alt det fra fortiden. Resultatet af en ny begyndelse afhænger af hvordan det nye tankemønster bliver bygget op.

De fleste der kommer ud af en sådan krise, forandrer deres holdninger og attitude til deres omgivelser. De er mere på vagt, og det handler om at beskytte sig selv, og bevare stabiliteten og finde balancen i aktivitet og hvile.

Stress

Hjerne
Hjernen
Alle kan lære at blive stærke. Når det handler om styrke mener jeg den mentale. Det gælder om at opbygge robusthed. Det er ikke noget nogen bare har eller ikke har. Det er noget der opbygges. Livets prøvelser medvirker til denne mentale robusthed. Mange i vort land går ned med stress. Det sker i alle samfundslag. Lederne rammes i stor grad. Det er let at drukne i arbejde. Der er meget administrativt forbundet med, et leder job. Det administrative stjæler den kontakt der er nødvendig til andre mennesker. Det slider på arbejdsglæden når det hele bare er notater.

Hjerne.KlæbehjernePersoner med klæbehjerne vil gerne læse og lære nyt. De vil gerne oplyse og informere deres medmennesker; men når de rammes på hjernen, kan de ikke huske fra næse til mund. Tanken er nærliggende at der er noget galt med hjernen. Den er gået i sort. Søvnen overmander, og manglende styrke er et resultatet af ressource mangel. Det er noget der kan forårsage udnyttelse fra andre mennesker, der kan drage nytte af det til egen fordel. En sådan situation opdeler vennekredsen i de rigtige venner, og dem der bare er venner når alt går godt. Det kan tage lang tid at komme på højkant igen. I den tid det tager, kan der ske en hel masse, som fuldstændig har ændret en persons liv. Det kan være både godt og dårligt. For mange dårlige venner kan ødelægge et menneskes fremtid, og sætte det i den forkerte kurs. Når det hele er overstået skal der bruges år på at rette kursen op, og et opgør med dårlige venskaber kan blive nødvendigt. Det kan afstedkomme en masse tumult. Mennesker der gennemgår den slags forandres. De beslutter at helbredet er vigtigere end alt andet. Livet skal ikke bare leves; men det skal have indhold. Hver eneste dag skal være en dag der betyder noget. Du er ikke bare en der sidder passiv; men satser på det der betyder noget.

I vort land er det på tide at få vendt kurven inden den knækker. Stress er den mest almindelige sygdom og den er øgende. Stress har overhalet andre livsstils sygdomme for længst. Det er hjernen der bliver angrebet. Hjernen betyder rigtigt meget for mange mennesker. Den er en vigtig ressource. Danmark har en kedelig verdensrekord når det gælder nedslidning af menneskers psyke.

Vejen op af mørket sker ved optræning. Gud kan hjælpe med guddommelig styrke. Guds soldater kan blive såret i kampens hede; men en såret stridsmand nægter at give op. Kongen som soldaten tjener, er kongernes konge Jesus Kristus. Han er trofast og rejser sine soldater op igen og gør dem mentalt robuste i en sådan grad at ingen kan forhindre det. Opbygningen af hjernen handler om tankebygninger. Rundt omkring dig findes der mennesker som er misundelige og sviner deres medmennesker til. De bruger deres liv på at forfølge andre og udnytte deres omgivelser. De opnår intet der er til gavn for nogen eller noget. Det gavner ikke en gang dem selv. Det er nedbrydende og destruktivt for mange mennesker. Sådant kan påvirke et menneskes hjerne, så det skader tankelivet. Forkastelse er en negativfølelse; ligesom mindreværd og fordømmelse. Den slags påvirker et menneskes psyke. Frygten tager over fordi et dårligt ry er konsekvensen af løgnehistorier, bagvaskelse eller ond sladder. Miljø er vigtigt. Hvor befinder du dig? Er du i et negativt miljø, så bryd med det. Det er ikke til opbyggelse for nogen. Sportsfolk træner deres psykiske muskler; men det kan alle gøre. Alle kan generobre eller vinde den styrke der er nødvendigt for at livet kan leves på godt og ondt. Gud lover os igennem sit ord at, som din dag er, skal din styrke være.

Ricard DavidsonEn amerikansk hjerneforsker Ricard Davidson, University of Wisconsin har påvist, at vi dagligt danner 10.000 nye hjerneceller, som deler sig i to: En del, der fortsat danner nye hjerneceller, og en del, der anvendes, hvor der er behov. F.eks. tilegnelse af ny viden. Sikken en harddisk mennesket er forsynet med. Det vidner om Guds storhed. Hvordan er forståelsen af vores hjerne? Vi har lært i min generation at hjerneceller er noget vi taber med alderen. Vi er en gang blevet udstyret med hjerneceller, som vi langsomt forbruger igennem livet.  De senere år har vi opdaget at hjernen har evnen til at udvikle sig og ændre sig.

Nye prioriteter.

Vækst og udvikling giver energi og glæde. Hold fast ved det der betyder noget. Hav fokus på hovedformålet.

Stilhed er vigtig. Mennesker der har genvundet deres menneskelige værdighed er nok lidt overfølsomme for støj. Støj er det der vil nedbryde og ødelægge psyken. Det er forskelligt fra person til person.

Jeg kan lide havearbejde som et alternativ til læsning og computer. Jeg har ikke noget mål med haven, andet end at, det stresser af, på den måde, at jeg kan lade tankerne vandre samtidigt med at ukrudtet fjernes. Det fornyer og inspirerer. Bøn er en vigtig faktor. Det giver vejledning og tryghed. Bøn er også fordybelse og rådgivning fra den højeste. Børn er ikke støj. Det udfordrer.