Johannes

Johannes

         – som elskede Jesus.Gruppe

Skriftsteder: fra Johannes Evangeliet kapitel 17 vers 21: ”….at de alle må være ét, ligesom du, Fader! I mig, og jeg i dig, at også de må være ét i os, så verden må tro, at du har sendt mig.”

Johannes Evangeliet kapitel 13 vers 23: ”Der var iblandt hans disciple en, som sad til bords ved Jesu side, ham, som Jesus elskede.”

Hvis Jesus havde favoritter, var denne unge mand en af dem. Bibelen kalder ham ”den discipel Jesus elskede.” Johannes elskede Jesus og Jesus elskede tilbage. Kærlighed skaber genkærlighed. Johannes’ enkle hemmelighed er tegnet på sand discipelskab. Dyb, hengiven kærlighed til vor Herre Jesus Kristus.

HVORDAN ER KÆRLIGHED?

Guds kraft er den største kraft i universet. Guds kærlighed rystede verden i dens grundvold. De første disciple var ikke forbundet af en organisation, forpligtet til læresætninger eller frosset sammen i traditioner. De var smeltet sammen i kærlighed.

Guds højeste formål er at forene sine børn med sig selv. Guds kærlighed kan bevæge hele verden. Der er intet stærkere våben i himlens rustkammer end Guds kærlighed. En kristen uden kærlighed er en utænkelig modsigelse. Hvad siger Bibelen om det? Svaret læses i 1. Johannes Brev kapitel 4 vers 8: ”Den, som ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed.” Kærligheden redder de fortabte. Kærligheden er det stærkeste våben til verdens erobring.

I sin selvransagende ”ypperstepræstelige bøn” i Johannes Evangeliet kapitel 17 vers 21 som startede dette indlæg forbinder Jesus rlighed med enhed. Jesus beder om det i sin bøn. Det er Jesu sidste bønneemne inden korset. Gud ønsker at vi skal være ét. Enhed skabes ikke ved planer og programmer. Menigheden er et legeme, med Kristus som hovedet. Menigheden bør handle som en familie, der er bundet sammen i kærlighed, så vil verden se kærligheden i praksis.

Kærligheden er ikke en sindstilstand eller en bestemt følelse. Den kærlighed, Gud kræver af mennesket, er bygget på hans egne love. Det er en viljes-indstilling. Den er et bud om uselvisk at ville det, som er bedst for Gud og hans rige. Kærligheden er loven om det rette valg, om den uselviske handling, og den er en standard alle mennesker kan forstå og forventer at møde overalt.

Endnu en WordPress-blog