Behandlingen af overfladiske mennesker!

Behandlingen af overfladiske mennesker!

De fleste mennesker bryder sig ikke om Kristus. Du skal ikke vidne for dem når der er:

Fortravlede. Synderen regner ikke med, at de vidnesbyrd er så vigtigt, som det arbejde han er i gang med. Vent dog med at tale med ham, til han er afslappet og er rede til at lytte.

Berusede. Hvis du mærker at et menneske du ønsker at vidne for, lugter af spiritus. Er vedkommende almindeligvis så fuld, at han ikke har styr på sine tanker. Beslutninger der træffes i beruset tilstand plejer ikke at være holdbare. Vent med at vidne for et sådant menneske og benyt en anden lejlighed; når han er ædru. Det samme gælder en person som er høj, fordi han har indtaget narkotika.

Opstemte. Det kræver langt større ophidselse hos dig at vende et menneskes tanker mod Gud; når det er opstemt eller vredt. Provokere aldrig et vredt menneske. Det kan føre til håndgemæng. Ordsprogenes bog kapitel 15 vers 1: Et mildt svar afvender vrede, et sårende ord vækker harme.” – 1. Peters brev kapitel 3 vers 15: men I skal hellige Herren Kristus i jeres hjerte og altid være rede til forsvar over for enhver, der kræver jer til regnskab for det håb, I har,”

Tag afsted:

I Guds time: Ofte forandrer Han situationen gennem bøn og skaber et behov og en følsomhed overfor Hans Ånd.

Straks: Udsæt ikke dit vidnesbyrd i håb om en bedre anledning. Det er altid en forkert tid til at vidne. Udnyt en chance til at tale. Og hvis den ikke kommer, så skab den. Der er to muligheder, enten tager personen imod eller også er der ikke mere at gøre i sagen.

Alene: Folk skjuler deres sande følelser angående Gud; når de er omgivet af mange mennesker. Stolthed kan hindre dem i at være ærlige. De yder modstand over for noget, de ellers gerne vil drøfte, når de er alene med en kristen. Få dem boer fra flokken, så de er villige til at åbne sig.

Endnu en WordPress-blog