Ud af dit skyldsfængsel!

Ud af dit skyldsfængsel!

Tilgivelse er altid dyrekøbt; men den nedbryder den hårdnakkede og stolte vilje.

Har du en gang bedt om tilgivelse hos Gud og mennesker, og du har bekendt overfor alle, så giver Guds løfter fuldstændig og absolut udfrielse fra fortidens anklagende pegefinger.

Forkerte handlinger kan ikke udviskes af ens sind; men vi kan udskifte dem med bevidstheden om tilgivelse!

  • 1. Ret blikket indefter.

Bed om en hjerteundersøgelse af Helligånden, når som helst du føler tvivl eller mismod. Herren ransager hjerterne, og med sin underfulde kraft fjerner Han alt, der ikke er fra Herren.

Vi skal ikke på en sygelig måde søge efter fejl i vort indre; det vil nære selvbeskuelsen og ikke læge vore brist og mangler! Selvransagelse derimod er et værdifuldt redskab, hvis du plages af åndelig depression.

  • 2.  Ret blikket bagud.

Hvis Helligånden viser os en synd, så må vi gå tilbage til det sted, hvor Herren først mødte os; nemlig ved korset. Vi ser Herren en gang for alle korsfæstet for denne synd – da Han tog al vor straf på sig. Der flyder en strøm af fred ved korsets fod. Guds store kærlighed til os demonstreres ved den store pris og det offer, Jesus var villig til at give for at frelse os fra synden og tilgive os al vor brøde.

  •  3. Ret blikket fremad.

Husk det! – Gud har kaldet dig med en bestemt plan for øje. Lad ikke fejltagelser stjæle dit mod. Lad dig aldrig skræmme til at opgive dit høje kald.

Et besejret fejltrin er blot et skridt længere frem mod modenhed.

Bekendt og angret synd er tilgivet synd.

Må Gud hjælpe dig så du kan tilgive dig selv og komme videre. Du bør være tilfreds når Gud er det.

Fortsæt imod målet. Lær af dine fejlgreb. Ret op og glem dem igen. Fortsæt løbet, og muligheden for at vinde. Bryd dig ikke om at mennesker vader i din fortid. Lad dem ikke ødelægge dit mål.

Millioner mennesker er i dag indespærret på grund af skyldfølelser. Falsk skyldfølelse er når vi fortsætter med at græde over tilgivet synd. Ofte hører vi om nogen der på grund af skyld og skam begår selvmord. Gør ikke det. Gå til Jesus i stedet. Jesus giver dig helt og fuld udfrielse.

Jesus er nøglen der løser skyldfængselsdøren op og leder dig ud i frihedens skønne landskab.

Mattæus Evangeliet kapitel 1 vers 21: ”Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus; for han skal frelse sit folk fra deres synder.«”

– TILGIVELSE ER FULDSTÆNDIG –

– MIN SAMVITTIGHED ER REN –

 – MIN GÆLD ER BETALT –

NÅR DU VIL VASKES,

SÅ INDVEND INTET IMOD VRIDEMASKINER.

 

Endnu en WordPress-blog