Tegnsprog

Jesus loves you

Tegnsprog!

Dette sprog er ikke så kendt for de fleste; men der er en minoritet i samfundet i alle verdens lande som bruger dette sprog. Det er de døves sprog. Det er forskelligt fra land til land.

De der har kendskab til sproget, ved at døve kommunicerer med tegnsprog; men de færreste ved noget om sprogets tilblivelse. Og hvordan det fungerer.

Tegnsprog er noget der gøres med hænderne; men hele kroppen og ikke mindst ansigtsudtrykket virker med. Når noget er alvorligt, falder ansigtet sammen og viser alvoren, når noget er glædeligt folder ansigtet sig noget og tilkendegiver glæden. Ansigtet påvirker hele kroppens mimik.

Tegnsprog er ikke internationalt. Tegnsprog er et selvstændigt sprog. Tegnsprog er udviklet blandt døve og er derfor ikke et sprog, som er udviklet af hørende for at hjælpe døve. I Danmark er der ca. 4000 døve. Der er ikke så mange hørende der har lært sig tegnsproget. På internationalt plan menes det at være 70 millioner som kommunicerer med tegnsprog. Der er 140 forskellige tegnsprog i verden. Der har gjort adskillige forsøg på at opfinde et internationalt tegnsprog; men det har hidtil været forgæves. Dertil kan siges af det amerikanske tegnsprog ofte anvendes på tværs af lande og grænser.

Tegnsprog består af en lang række tegn, der betyder noget konkret, f.eks. er tegne smitte, to fingre der peger på munden. Der er også bogstavstegn. Det er muligt at stave til et ord, f.eks. en persons navn Det er også almindeligt at blande det lidt. Ansigts mimik og mundlæsning hører med.

Tegnsprog påvirkes af landets sprog, således er det også når det gælder dansk tegnsprog; men generelt er det to forskellige sprog. Der findes ikke et tegn for alle danske ord. Sætningsopbygning og grammatik er forskelligt fra det danske sprog.

I Århus-området er tegnet for et vindue, en kno, der banker på et vindue. Dialekter i Danmark har jo været almindeligt i mange år; men de senere år er det lidt mindre end tidligere generationer. Tegnene kan være forskellige rundt omkring når det gælder samme ting. Mundaflæsning er svært for en person der kan høre; men for den døve er det helt naturligt noget der kombineres med tegnsproget. En døvetolk har altid den døves fulde opmærksomhed, fordi døvetolkens ansigt studeres meget koncentreret.

https://www.youtube.com/watch?v=rsdAlxBsDh0

Jesus loves you

Endnu en WordPress-blog