Åndelige medløbere! Del 1

Åndelige medløbere! Del 1

Se til at du ikke hører med til de åndelige medløbere der har følgende kendetegn:

For det første: De anbefaler sig selv og gør, hvad Paulus siger i det samme vers: ”De viser deres uforstand, ved at måle sig med sig selv og sammenligne med sig selv. Deres tro er ikke ægte.

  1. Korintherbrev kapitel 10 vers 12-14: ”Vi drister os nemlig ikke til at henregne os til eller sammenligne os med visse af dem, der anbefaler sig selv, for de måler og sammenligner sig tværtimod med sig selv, uforstandige som de er.  Vi er ikke stolte ud over alle grænser, men kun i overensstemmelse med det mål, som Gud har sat for os: også at være nået til jer.  Vi gør os ikke til mere, end vi er; det ville vi have gjort, hvis vi ikke var nået til jer. For helt til jer er vi kommet med evangeliet om Kristus.

For det andet: De ser ingen grund til at hæve deres livs standard. Det anfægter dem ikke at der finders så lidt hellighed i menigheden. Deres standard ville få en kristen fra urmenigheden til at føle som en frafalden. En sådan kristen fra urmenigheden ville ikke kunne holde ud at dele liv og fællesskab med sådanne åndelige medløbere.

Behagesyge mennesker er altid tilfredse med menighedens tilstand, fordi den så glimrende stemmer overens med deres åndelige forhold.

Skulle der være en i menigheden som ville forsøge at vække folket op på troens plan, ville han blive betragtet som kritisk og ubehagelig.

Jesus kunne ikke være sammen med de ledere der fandtes på hans tid. De sagde at han var besat af en ond ånd. Jesus forsøgte at åbne deres øjne; men det var helt forgæves. De så vel nok fromme ud; men de var de største hyklere man kunne tænke sig. Derfor gik de også til angreb på Jesus. De vidste at Jesus havde gennemskuet dem, og derfor var de ikke venligstemte mod ham.

Når der kommer noget til menigheden som vil vække den op vil de som regel opponere imod det. De giver ikke støtte til de upopulære; men når de bliver populære, er de straks med på den.

Det modsatte kan også ske. når menighedens arbejde bliver upopulær, rejser de sig til modstand. En brændende sjæl vil blive bekæmpet på alle tænkelige måder.; men får vedkommende pludselig indflydelse og fremgang, slår de om og vil forestille at være de bedste venner.

 Den slags står sammen med mængden. De er altid på flertallets side. De bedømmer intet ud fra et åndeligt perspektiv. De skifter standpunkt konstant ligesom vinden blæser. De løber aldrig nogen personlig risiko med noget for ikke at komme i miskredit og blive upopulær.

Selvfølgelig rejser disse mennesker ikke en stemning til gunst for ugudelighed. De prøver altid på at holde fast i den øjeblikkelige stemning, så de kan være der med flertallet. Skifter de standpunkt gør de det ubemærket så de ikke mister deres popularitet.

Apostlenes Gerninger kapitel 24 vers 22-26

 Paulus som fange hos Felix

”Så udsatte Felix sagen. Han havde et ganske godt kendskab til Vejen og sagde: »Når kommandanten Lysias kommer herned, vil jeg afsige kendelse i jeres sag.«  Felix gav officeren besked om at holde Paulus i mildt fangenskab og ikke hindre nogen af hans egne i at gøre ham tjenester.  Nogle dage senere kom Felix, ledsaget af sin hustru Drusilla, der var jøde. Han sendte bud efter Paulus og lyttede til hans ord om troen på Kristus Jesus.  Men da Paulus begyndte at tale om retfærdighed og afholdenhed og den kommende dom, blev Felix bange og afbrød: »Nu er det nok, du kan gå! Når jeg får tid, vil jeg sende bud efter dig.«  Desuden håbede han, at Paulus ville give ham penge. Derfor lod han ham ret ofte hente og talte med ham.

 Der gik to år. Så fik Felix en efterfølger, som hed Porkius Festus; men Felix lod Paulus blive i fængsel, da han gerne ville skaffe sig velvilje hos jøderne.”

 

 

 

Endnu en WordPress-blog