Oplevelser jeg husker!

Oplevelser jeg husker!

En vinteraften da jeg boede i Herning. Omkring midnat gik jeg i seng. Vi boede i et rækkehus, og pludselig var der en stemme indeni mig som sagde, at jeg skulle stå op, og gå rundt om hjørnet til en gammel dame fra en menighed, som jeg kendte til. Hun har bedt om hjælp og nu sender jeg dig.

Jeg reagerer aldrig på første kald. Sådan har jeg altid været; men Gud kalder igen, og nu er det kraftigere og mere bydende. Mit argument var, at jeg skulle tidlig op næste dag, og jeg mindes at der var mange frostgrader udenfor i nattetimerne, så jeg foretrak at blive under min varme dyne. Ligesom jeg troede, at nu havde jeg fået fred, kom den bydende røst igen, og da var jeg nødt til at stå op og reagere på befalingen jeg havde fået, ellers er jeg sikker på at min nattesøvn ville være ødelagt.

Jeg fik mit tøj på, og selvfølgelig også overtøjet med både vanter og hue. Ud i kulden og ned af vejen. Til højre oppe ved krydset; medens jeg gik der spurgte jeg Gud; hvordan kommer jeg ind til den gamle dame. Hun sover nu og har sikkert låst sin dør. Jeg fik intet svar tilbage. Da jeg kom tæt på huset, så jeg at der var lys overalt i vinduerne ud til gaden. Jeg gik ind igennem havelågen op ad trapperne, tog fat i dørhåndtaget, og opdagede at jeg kunne gå lige ind i entreen.

Jeg sagde: God aften, er alt i orden. Tøvende kom den gamle dame ud i entreen og sagde: Gud ske lov at du kom, du er vel mit bønnesvar. Jeg har fået et problem med en mand, som jeg inviterede hjem på kaffe fra menigheden. Nu er klokken mange, og jeg vil gerne i seng; men han vil ikke gå hjem. Jeg er lidt bange for ham. Han spørger om han må overnatte.

Jeg gik ind til manden som jeg kendte. Han havde mange problemer, og var psykisk syg. Jeg forstår godt den gamle dames frygt. Jeg sagde til manden: Har du haft en god aften? Han svarede ”ja” Senere sagde jeg til ham: Synes du ikke, at det er tid for dig at tage hjem. Nu har du jo fået aftenkaffe, og en god snak med din kære gamle søster i Herren. Nu tror jeg nok at hun behøver fred og ro. Hun vil jo gerne snart sove. Manden sagde helt uden at blinke: ”Jo”. Han rejste sig op, og jeg fulgte med ham ud i entreen. Vi sagde godnat til den gamle dame, og jeg fulgtes med ham et stykker hen af vejen. Jeg hørte den gamle dame dreje nøglen rundt i hendes dør. Senere fik jeg et stort tak for hjælpen.

Næste oplevelse:

En mand vi kalder ham Jørgen. Det er ikke hans rigtige navn; men han var også i nød. Han var meget svag i sit helbred. Lå meste af tiden i sin seng. I Herning havde vi et radioprogram som kørte nogle timer i natten. Det lå jeg ofte og lyttede til. Mange ringede ind og ville have forbøn. Pludselig ringede den såkaldte mand Jørgen og ville have forbøn. – Midt i det altsammen hørte jeg min himmelske Faders røst. Han sagde: Opsøg denne mand og hjælp ham.

Jeg kendte intet til manden. Jeg sagde til Gud: Led mig til ham.

Dagen efter traf jeg en mand fra en menighed, og vi talte om radio udsendelsen. Da spurgte jeg om han kendte manden som havde bedt om forbøn. Jo, det gjorde han. Han gav mig både navn og adresse.

Jeg skyndte mig til den oplyste adresse og ringede på. Det rigtige navn stod på døren. Ingen åbnede. Jeg kiggede ind af et vindue, som lå lige ud til gaden. Jeg kunne ikke se nogen. Pludselig hørte jeg røsten sige: Han er blevet indlagt på sygehuset. – OK – Jeg gik til sygehuset og spurgte efter Jørgen, og jo han var lige blevet indlagt for få timer siden. Jeg fik oplyst hvor jeg kunne finde ham og kom til stuen der han var. Manden så ikke forbavset ud overhovedet over at se mig. Han havde bedt til Gud midt i alt det svære han gik igennem. Send en til mig som kan hjælpe mig. Nu var jeg der som bønnesvar, og en bekræftelse på at Gud brød sig om ham.

Vi talte lidt sammen, delte et bibelord og bad. Jeg lovede ham et besøg når han om to dage ville blive udskrevet. Jeg kom til hans hjem to dage senere. Jeg havde mandolinen med. Vi sang lovsange og jeg holdt en andagt for ham. Da vi skulle til at bede spurgte han mig: Tror du Gud vil tage imod mig, så meget som jeg har drukket i hele mit liv? Uden at tøve kunne jeg svare ”ja” . Han viste mig sin ene side, hvordan han var blevet opereret. Han var klar over at han ikke skulle leve så længe til. Det positive sagde han er: Jeg kan ikke drikke mere. Jeg kan ikke tåle al den spiritus, så nu er jeg helt ude af stand til at drikke. Mit svar var: Godt for dig.

Vi læste lidt mere i Bibelen om frelsens vej. Døren ind i Guds rige hedder Jesus.

Han bad en bøn og Jesus hørte bønnen. Han bad med tårer i øjnene om tilgivelse for alle hans synder. Takkede Gud for at han ikke kunne drikke mere. Kræfterne var helt slut.

Jeg lovede at give ham et besøg en gang om ugen. Vi sang, læste ordet med en andagt. Bad sammen. Besvarede spørgsmål. Samtalede og jeg lavede selv min kaffe ude i hans køkken. Sådan gik det nogle uger indtil han en aften sagde inden vi skiltes: Næste uge skal jeg flytte til Silkeborg på et hospice. Jeg lovede at komme på aftenbesøg der. Det var ca. 35 km væk hjemmefra. Jeg besøgte ham en gang, og da vi skiltes havde han fred, og var meget glad for besøget. Da jeg kom tilbage ugen efter, sagde de til mig at han var død. De kunne ikke fortælle så meget andet end at nu var det slut. Jeg var glad da jeg kørte hjem; selvom det også var en alvorlig stund i Guds nærvær derude på landevejen. Der var en forvisning i mit hjerte om at Jørgen var i Guds varetægt, og vi ses igen en dag i himmelen.

Sådan har en del af min tjeneste været. Mange ringede mig i en periode. De ville tale om sager i deres liv. De ville tage imod Jesus som deres frelser. Jeg vil møde dem  en dag. Det bliver et herligt møde.

Oversæt til svensk

Upplevelser jag minns!

En vinterkväll när jag bodde i Herning. Runt midnatt gick jag och la mig. Vi bodde i ett radhus, och plötsligt hördes en röst inom mig som sa att jag skulle stå upp, och gå runt hörnet till en gammal dam från en församling som jag kände. Hon har bett om hjälp och nu skickar jag dig.

Jag svarar aldrig på det första kallet. Så här har jag alltid varit; men Gud kallar igen, och nu är det mer kraftfullt och mer övertygande. Mitt argument var att jag skulle stå upp tidigt nästa dag, och jag minns att det var mycket minusgrader ute under nattatimmarna, så jag stannade helst under mitt varma täcke. Precis som jag trodde att nu hade jag frid, kom den befallande rösten igen, och då fick jag resa mig och svara på den kommando jag fått, annars är jag säker på att min nattsömn skulle bli förstörd.

Jag tar på mig kläderna, och såklart även ytterkläderna med både vantar och mössa. Ute i kylan och på vägen. Rätt upp i korsningen; medan jag gick där frågade jag Gud; hur kommer jag in till den gamla damen. Hon sover nu och har förmodligen låst dörren. Jag fick inget svar tillbaka. När jag kom nära huset såg jag att det var ljus överallt i fönstren mot gatan. Jag gick in genom trädgårdsporten uppför trappan, tog tag i dörrhandtaget och upptäckte att jag kunde gå rakt in i korridoren.

Jag sa: God kväll, är allt bra? Tveksamt kom den gamla damen ut i korridoren och sa: Tack Gud att du kom, du är nog mitt bön svar. Jag har problem med en man som jag bjöd hem på kaffe från församlingen. Nu tickar klockan och jag vill gå och lägga mig; men han vill inte gå hem. Jag är lite rädd för honom. Han frågar om han får stanna över natten.

Jag gick in till mannen jag kände. Han hade många problem och var psykiskt sjuk. Jag förstår väl gummans rädsla. Jag sa till mannen: Har du haft en bra kväll? Han svarade “ja” Senare sa jag till honom: Tycker du inte att det är dags för dig att gå hem. Nu har du fått kvällsfika och ett gott samtal med din kära gamla syster i Herren. Nu tror jag nog att hon behöver lugn och ro. Hon vill snart sova. Mannen sa utan att blinka: “Ja”. Han reste sig och jag följde efter honom ut i korridoren. Vi sa godnatt till den gamla damen, och jag följde efter honom en bit på vägen. Jag hörde den gamla damen vrida om nyckeln runt sin dörr. Senare fick jag ett stort tack för hjälpen.

Nästa upplevelse:

En man vi kallar honom Jörgen. Det är inte hans riktiga namn; men han var också i nöd. Han var mycket svag i sin hälsa. Ligger för det mesta i hans säng. I Herning hade vi ett radioprogram som pågick några timmar på natten. Jag låg ofta och lyssnade på det där. Många ringde in och ville ha förbön. Plötsligt ringde den så kallade mannen Jörgen och ville ha förbön. Mitt i allt hörde jag min himmelske Faders röst. Han sa: Sök upp den här mannen och hjälp honom.

Jag visste ingenting om mannen. Jag sa till Gud: Led mig till honom.

Dagen efter träffade jag en man från en församling, och vi pratade om radiosändningen. Sedan frågade jag om han kände mannen som hade bett om förbön. Ja, det gjorde han. Han gav mig både namn och adress.

Jag skyndade mig till den uppgivna adressen och ringde på dörren. Det riktiga namnet stod på dörren. Ingen öppnade. Jag tittade in genom ett fönster som låg precis intill gatan. Jag kunde inte se någon. Plötsligt hörde jag rösten säga: Han har blivit inlagd på sjukhuset. – OK – Jag gick till sjukhuset och frågade efter Jörgen, och ja, han hade precis blivit inlagd för några timmar sedan. Jag fick veta var jag kunde hitta honom, och kom till rummet där han var. Mannen såg inte alls förvånad ut när han såg mig. Han hade bett till Gud mitt i alla svårigheter han gick igenom. Skicka någon till mig som kan hjälpa mig. Nu var jag där som ett svar på bön, och en bekräftelse på att Gud brydde sig om honom.

Vi pratade lite, delade ett bibelord och bad. Jag lovade honom ett besök när han skulle skrivas ut om två dagar. Jag kom hem till honom två dagar senare. Jag hade mandolinen med mig. Vi sjöng lovsånger, och jag höll en andakt för honom. När vi skulle be frågade han mig: Tror du att Gud kommer att ta emot mig även om jag har druckit i hela mitt liv? Utan att tveka kunde jag svara “ja”. Han visade mig ena sidan av hur han hade opererats. Han var medveten om att han inte skulle leva så länge. Det positiva han sa är: Jag kan inte dricka längre. Jag orkar inte med all den där alkoholen, så nu är jag helt oförmögen att dricka. Mitt svar var: Bra för dig.

Vi läser lite mer i Bibeln om frälsningens väg. Dörren in till Guds rike kallas Jesus.

Han bad en bön och Jesus hörde bönen. Han bad med tårar i ögonen om förlåtelse för alla sina synder. Tackade Gud att han inte kunde dricka mer. Krafterna var helt uttömda.

Jag lovade att ge honom ett besök en gång i veckan. Vi sjöng, läste ordet med andakt. Bad tillsammans. Besvarade frågor. Samtalade och jag gjorde till och med mitt kaffe ute i hans kök. Så här gick det i några veckor tills han en kväll sa innan vi skiljdes: Nästa vecka flyttar jag till Silkeborg på ett hospice. Jag lovade att komma på kvällsbesök dit. Det var ca. 35 km hemifrån. Jag besökte honom en gång och när vi skilde oss hade han frid, och var väldigt nöjd med besöket. När jag kom tillbaka veckan därpå sa de till mig att han var död. De kunde inte berätta så mycket annat än att nu var det över. Jag var glad när jag körde hem; även om det också var ett allvarligt ögonblick i Guds närvaro där ute på landsvägen. Det fanns en försäkran i mitt hjärta att Jörgen var i Guds händer, och vi kommer att ses igen en dag i himlen.

Det är så en del av min tjänst har varit. Många ringde mig ett tag. De skulle prata om saker i sina liv. De ville acceptera Jesus som sin Frälsare. Jag ska träffa dem en dag. Det kommer att bli ett underbart möte.

Endnu en WordPress-blog