Når en broder synder! (II)  

Når en broder synder! (Il)

 

Kærlighed til Gud kræver simpelthen af os, at vi tilretteviser hverandre. Synd er Guds fjende. Hellighed er at hade de ting som Gud hader, og at elske de ting som Gud elsker. Synden kostede Jesus livet. Jesus Guds Søn blev ofret.

Jo mere vi elsker Gud, jo mere vil vi hade synden. Det er synden der ødelægger os og giver os problemer i vores liv. Både andres og mine egner synder er hæmmende og skadelig.

Retfærdighed løfter et folk. – synd er folkets skændsel.

Dårlige eksempler plejer at virke nedbrydende og derfor må det påtales.

Synd er ødelæggende – man ødelægger sit omdømme – sin familie – sin forretning – og sit legeme.  Synd er destruktivt.

Når et menneske lever og dør i sin synd, mister han også sin sjæl.

Der står skrevet i 1. Timoteus brev kapitel 5 vers 20: Dem, der forsynder sig, skal du irettesætte i alles påhør til skræk og advarsel for andre.”

 Videre læser vi i 2. Timoteus brev kapitel 3 vers 16: ”Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed,”

Det vil altid være vanskeligt at irettesætte især hvis det er en bror eller søster. Det er vigtigt at bede og være forberedt inden konfrontationen. Natan havde modet at sætte principper højere end personer.

Man irettesætter på Guds vegne, derfor er det vigtigt med forberedelse i bøn. Det er ikke din egen sag du forsvarer.

Når jeg irettesætter kan det være ubehageligt og jeg ikke hvad det fører til.

Spørgsmålet er: Skal jeg være trofast mod Gud? Konsekvensen kan blive ubehageligheder fra dette mennesker og andre. –  eller skal jeg fornægte Herren og tillade at det hele fortsætter uhindret. Konsekvensen vil da være at jeg bevarer min egen anseelse på bekostning af åndelig fejhed.

foragter en Guds tjener, foragter Gud selv.

Lad os afslutte med 1- Peters brev kapitel 4 vers 14: ”Hvis I bliver hånet for Kristi navns skyld, er I salige, for herlighedens ånd, Guds ånd, hviler over jer. ”

Endnu en WordPress-blog