Front mod lyset

Front mod lyset eller frygt for det?

Tabel:

Et menneske der har forkastet lyset præges af det. Der er tydelige tegn som viser forskellen på den lydige discipel og den selvbedragne oprører.

Åben for Gud – front mod lyset. Skjuler sig for Gud – frygter lyset.
Ivrig efter at kende sandheden. Skeptisk indstilling til sandheden.
Aktiv i sin sandhedssøgen. Undgår at udforske sandheden.
Udvikler en praktisk livsopfattelse.
Søger konstant efter nye ideér fremfor med en fast grundvold, sandheden, han kender, til at bygge livet på.
Åben for nye tanker – altid rede til at revidere Tanken kun åben for, hvad den ønsker at vide;
Tidligere opfattelser i lyset af større kundskab. Modstår sandheden, selv hvor der er klare bevise.
Fleksibel teologi, voksende ydmyghed. Voksende hovmod; ”konkret” teologi.
Villighed til berigtigelse eller forandring. Forvirret tankegang og bevist forhærdelse

af hjertet.

Hellig adfærd, ren samvittighed. Skjult synd, besmittet samvittighed.
Voksende nidkærhed for Gud.
Tiltagende lighed med Kristus.
Hendøende nidkærhed på grund af falskhed og usandhed.
Et liv indgroet i selviskhed.

Endnu en WordPress-blog