Kategoriarkiv: Tendenser

Tendenser

Trend

Tendenser er noget der præger vores tilværelse, og kan som sådan ændre vores verden mere end vi synes om. Tendensen viser med sikkerhed at verden vil komme til at se anderledes ud end vi havde forestillet os.

Vi har igennem min levetid allerede oplevet mange store forandringer.

Et af dem er den teknologiske udvikling og det siges at det vil udvikle sig endnu mere end vor fantasi kan begribe. EU har ændret den politiske dagsorden i en sådan grad at vore forfædre ikke ville kunne genkende vort land. Globaliseringen og individualiseringen har gjort noget ved os alle sammen.

Den traditionelle fællesskabsfølelse er allerede i opløsning. Vi er blevet individualister som skaber vor egen tilværelse. Det gamle mønster om samhørighed og fællesansvar bliver domineret af tendensen og giver samfunds begrebet en ny betydning.

Vi havde et landbrugssamfund og vi fik et industrisamfund, så kom it samfundet, og nu hvad sker der så, Omvæltningen sker forhåbentlig ikke alt for hurtigt; men vi påvirkes.

Der er i dag meget få faste holdepunkter. De store omvæltninger vil blive svære for mange. Det kan forårsage stress og andet negativt, for vi har ikke lært at beskytte os imod det der kommer. Tempoet giver ikke tid til hvile og fællesskab.

Der er 10 tendenser som gør sig gældende for fremtiden.

  1. Det perfekte menneske. Der er fokus på skønhed og intelligens. Det skal være kunstigt og uvirkeligt for at være perfekt.
  2. Kampen om værdierne. Vore hjemlige danske værdier kommer under pres, andre kulturer kræver indflydelse. Religionerne vinder indpas og vore egne kristne værdier udsættes for noget der kan føre os helt på afveje. Overvågning af borgerne bliver hverdag. Værdibevidstheden ændres for de fleste i den næste generation.
  3. Teknologien tilpasses det menneskelige behov. Der er noget som kan ødelægge det menneskelige fællesskab hvis vi ikke er på vagt og det er informationsteknologien.
  4. Nationens branding. Landene vil kæmpe, om at tiltrække sig industrien, investorernes og forbrugernes interesser. Verdensbilledet forandres.
  5. No Comfort Zone. Vi bliver alle utrygge på grund af -Manipulation, terror, økonomisk sammenbrud, overvågning, arbejdsløshed, manglende kontrol med eget liv, overgreb og livsstilssygdomme truer os konstant. Grænserne nedbrydes. Vi er ubeskyttede og derfor utrygge.
  6. Vi er aldrig of, altid på, og nu vil vi af. Vi er konstant i on-line tilstand. Nogle vælger at stige af. De vil have tid til kirke, familien og det langsomme. Naturen og stilheden.
  7. Orienten kommer. Vore egne forståelser af familieliv, kernefamilie bliver overtaget af Asien og Mellemøsten.
  8. Det bliver dyrt for os med alle de forandringer som vi overhovedet ikke er forberedt på. Den globale vandstigning kan volde os store problemer. Befolkningseksplosioner øger også vort lands befolkning. Det truer vor velfærd.
  9. Sanseliggørelse. Vi får brug for vore øjne til at se, vores smagssans, lugtesans, ører til at høre, og følelser så at vi kan mærke.
  10. EU GOES EAST. Den store udvidelse af EU forbinder os med Østeuropa. Det får betydning for hele Skandinavien. Vi er nu med i et stort fællesskab som placerer os centralt. Det gør det hele mere ustabilt. Demokratiet sættes under pres. Store udfordringer venter i fremtidens kamp.

 Tom trosbekendelse

Alene