Frelsesprocessen

De fire elementer i frelsesprocessen:

Gud er Ånd (Helligånden)
Gud er hellig (Sandheden)
Gud er kærlighed (Vidnesbyrdet)
Gud er lys (Synderen ser lyset)

GUD er ÅND (Helligånden)

Det værk, Jesus udførte, da han vidnede her på jorden, er i dag overtaget af Helligånden.

Helligånden giver os de ord vi skal sige når vi vidner. Helligånden leder os ad vejen vi skal gå.

Helligånden virker gennem sandheden.

Af naturen ønsker intet menneske at adlyde Gud, fordi egoismen har for stærkt et greb om deres liv. Et menneske kan være bedragerisk, selvtilfreds, stolt og stædig.

Vi må lære at samarbejde med Helligånden når vi samtaler med folk. Når vi skal vinde mennesker for Guds rige handler det om at to ting. Alvoren i at en synder har brug for frelse og Guds kærlighed til mennesket. Det er nødvendigt at disse to sider hører sammen. Ingen af dem kan stå alene.

Helligånden vil levendegøre både sandheden og kærligheden.

Helligånden bønfalder et menneske om at opgive modstanden.

GUD er HELLIG (sandheden)

Uden Gud lever han på et bedrag. Han er i en tilstand hvor han prøver at overbevise sig selv om, at hvad han gør, er rigtigt; selvom han godt véd at det er helt forkert. Stolthed gør et menneske uærlig. Han burde overgive sit liv til Gud; men stoltheden hindrer ham.

Vi kan ikke klare os uden sandheden og helligheden. Tomme undskyldninger blegner i Guds lys.

Det er også vigtigt at andre mennesker ser helligheden i dit liv. Ingen er fuldkommen; men vi kan alle være overgivet til Guds hellighed. En kristen der beder har i sig bønnens ånd og er udrustet med både visdom og kraft.

Bed Gud om at dit blik må være gennemtrængt af Jesu kærlighed og hellighed. Gud vil bringe liv til verden.

GUD er KÆRLIGHED (vidnesbyrdet)

Sandheden afslører syndens hæslighed som en skærende kontrast til Guds godhed.

Vi behøver guddommelig visdom for at åbne andres øjne. Det er ikke den letteste sag i verden at få folk til at lytte til det glade budskab.

Tro er en umulighed uden Gud. Troen er der når jeg er forenet med Gud. Det er Guds relationen der skaber tro. Vi kan ikke sige til mennesker som ikke kender Gud at de bare skal tro, for det kan de ikke. Vi kan præsentere mennesker med evangeliet, og de kan tage imod det ved at erkende, at de er syndere, og ved at modtage tilgivelsen og syndernes forladelse. Herefter kommer troen ind i hjertet.

GUD er LYS (synderen)

Et menneske må se virkeligheden i øjnene. Tilstanden i øjnene; men mennesket vil ikke konfronteres med den. Han véd udmærket hvad der er rigtigt, glem ikke det. Helligånden virker nemlig i mennesket. Mennesket under Helligåndens påvirkning indrømmer i hvert fald i sit indre sandheden. Hvad er det Gud kræver når vi ser virkeligheden. Ærlighed og oprigtighed. Det er måden at få Guds lys til at skinne i hjertet. Det at blive frelst er at modtage Guds nåde.

Hvordan gjorde Jesus?

Jesus var ikke bundet til nogen bestemt plan. For ham var det vigtigt at møde mennesket på det stade, hvor vedkommende stod, for at lede ham ind på frelsens vej.

Hvad er sand omvendelse? Forståelsen af hvad synd er, kærlighed og nåde.

De to ansigter

Endnu en WordPress-blog