Jomfrufødslen

DET KRISTNE
LIV ER FACINERENDE!

Denne artikel handler om jomfrufødslen. Det er godt nok ikke jul; men begivenheden kan omtales hele året. Det er kun de traditions bundne der hænger sig i højtidernes brug af visse beretninger.

Det er under de normale forhold en juleberettelse vi bekæftiger os med nu. Synes du at det er for meget at læse en juleberettelse her ved forårstide, ja så bliver du nødt til at vente med at læse dette til jul.
Jesu fødsel
Jesu fødsel

Vi kan læse om det i Mattæus Evangeliet kapitel 1 vers 18-25. Overskriften her er Jesu fødsel. Der fortælles om hvordan det gik til med Jesu fødsel. Det var lidt ud over det sædvanlige. Nogle synes det er alt for utroligt, så meget at det lyder usandsynligt. Forstanden kan ikke rigtig klare denne historie. Mange tror ikke den er sandfærdig. Der må bestemt stikke noget under. Jeg vælger at tro på historien; derfor at jeg godtager Bibelen for at være Guds Ord. En kristen har troen til at hjælpe sig med at forstå Bibelen. Det er Guds Ånd der åbenbarer det for os. Maria var trolovet med Josef. Hun var ikke gift som det er under normale og rigtige forhold når det gælder en barnefødsel. Efter vore dages opfattelse ville det være en fødsel der skete udenfor et ægteskab og Josef ville sikkert være faderen; men det er ikke det historien fortæller. Der fortælles at Maria ventede et barn med Helligånden.

Maria Jesu moder
Maria Jesu moder

Et andet sted i Lukas Evangeliet kapitel 1 vers 26-35 er den samme historie fortalt. Her for vi oplyst at en engel forudsiger Jesu fødsel.

Englen hed Gabriel og havde et budskab at bringe til Maria som var trolovet med Josef, en af kong Davids efterkommere. Budskabet var at hun var den udvalgte og skulle føde en søn og give ham navnet Jesus. Helligånden vil komme over dig og Guds kraft skal overskygge dig, så det hellige du føder er Guds Søn.

Her har vi Guds komme til jorden. Det foregik i Israel. Jesus er Israels konge. Herren vil give ham hans stamfar Davids trone. Han skal for altid være konge over Israel.

Det første vi skal forstå er at Jesus havde ingen jordisk far. Han blev født overnaturligt (guddommeligt) ved Helligånden. Det betyder at Jesus fysisk var Guds Søn. En sådan begivenhed er kun sket en gang i historien og kommer sikkert aldrig mere til at ske.

Det andet vi skal forstå er Jesu guddommelighed. Han fik navnet Emmanuel og det betyder – Gud med os.

Gud ville leve på denne jord sammen med sine skabninger i fysisk skikkelse. Det er Guds måde at åbenbare sig på. Han ønsker at frelse os. Han vil skabe en ny mulighed for at blive forenet med mennesket som efter syndefaldets dage har mistet forbindelsen til Gud.

Endnu en WordPress-blog