Kommunismen

 

Kommunismen
(Troen på Marx)

 

Hvad disse ideologier/filosofier nægter

Rationalismen = Ateismen – Kommunismen = Marxismen
Guds handlinger i historien for menneskets skyld, hans agtelse for det enkelte menneske og hans magt til at ændre samfundet til det bedre.

 

Det andet par: Rationalismen. Ateismen. Marxismen. Kommunismen
ATEISTISKE FORNÆGTELSER
Unge kommunister er revolutionære og som oftest meget hengivne; Kommunismende er chokerede og syge af vrede over den forvirring, der er i verden. De hader den rige, som har magt over den fattige, og den dovne arbejdsgiver som lever på sine ansattes over-arbejde. De hader, al overtro og tom religiøs tradition bliver brugt til at holde folk under kontrol.
De er meget aktive og er villige til at ofre tid, penge og selv deres liv for at forandre samfundet.

Marx og Engels lagde grundvolden til denne filosofi. Lenin som så sin bror blive dræbt af overklassen som ung, tog deres ideer op og ved sine evner for gruppearbejde gjorde han dem til en verdensomfattende magt.

Kommunisten vil videnskabeligt genopbygge mennesket ved at hellige sig en sag, som er større end den enkeltes interesse, og ved at lægge vægt på oplysning og disciplin.

Der er to slags kommunisme – en teoretisk og en praktisk.

Den første er sin enkleste form et forslag til at udrydde selviskheden og den er materialistisk videnskab baseret på tre ikke-kristne ideer:
1. Der er ingen Gud.
2. Der er intet andet i universet end stof og bevægelse(ingen ånd,  intet overnaturligt, intet liv efter døden)
3. Mennesket er et produkt af sine omgivelser, (alt er bestemt af miljøet, mere præcist ved den økonomiske tilstand).
Kommunismen er en sammensmeltning af teorier, som både angår det økonomiske og det sociale. (folkets mekanisme).
Marx forenede disse teorier med en opdagelse, som han troede var historiens uforanderlige lov. Denne lov har skabt en del klassekampe som førte til den universelle kommunisme. Marx kaldte sin ide ”dialektisk materialisme”.
Kommunismen menes at være ateistisk; men det er vel alligevel tro. Tro på menneske skabt filosofi, en ide.
En kommunist tror på denne lov ligeså overbevisende som en kristen tror på, at Gud svarer på bøn. Kommunismen angriber jo også kristne, oftest med en meget voldsom aggression.

Engels påstod, at tre hovedtanker beskriver en proces, som i sin nye magt form opstår efter en revolution som uundgåeligt bringer et samfund ind i kommunismen.

1. En hvilken som helst forandring er et tegn på fremgang.
2. Tilbagegang hører med lige så vel som angreb og fremgang.
3. At ødelægge noget eksisterende betyder i sidste ende, at man kommer kommunismen et skridt nærmere.
Derfor er unge marxister fuldt optaget med at nedbryde den eksisterende orden. Hvad hans planer er for en ny orden kommer først senere. Han véd det måske ikke; men han tror at han arbejder sammen med en uforanderlig lov og at han har historien på sin side. Når et samfundsmønster er nedbrudt vil kommunismen opstå ud af asken. Alle midler bruges for at skabe forvirring, fornuftstridige metoder, manipulation, ja endog vold. Tusindvis af studenter er overbeviste af dette program, fordi den har en vældig tiltrækningskraft.
Det farlige med kommunismen er at den gør en religion ud af at fornægte religionen.

Den menneskelige ide at mennesker i fællesskab skal eje produktionsmidler og distributionsmidler er for så vidt god. Sådan var det også i Apostlenes Gerninger hos de kristne i den første tid. De havde alt fælles. Den tanke at religion er opium for folket kategoriserer de kristne til at være underudviklede individer som skal behandles eller udryddes. Videnskab, produktion og magt indføres i systemet for at afskaffe Gud. Marx anså mennesket for at være et dyr. Der findes ikke noget åndeligt væsen. Det menneske som tror på Gud er psykisk syg. En mand der hed Pavlov hjalp Lenin med at opfinde et højtudviklet hjernevask system som skulle fjerne overtro og Guds tanker i mennesker. Hjernevasken består i en ensrettet oplæring af en bestemt tankegang. Det er bedst at påvirke mennesket når det er barn i en ensrettet tankegang. Snedige former for psykologisk tortur bliver anvendt overfor voksne der skal behandles imod Gud sygen. Der bruges narkotika, langvarige ubehag, frygt, udmattelse og sjælelig forvirring. I det gamle Sovjetunionen og i de gamle Østlande kan der fortælles halsbrækkende og grusomme oplevelser. Tortur af mennesker med en anden mening end den marxistiske opfattelse kan bekræftes fra næsten alle de kommunistiske lande. Det er det man kalder proces i den marxistiske verden. Nedbrydning af menneskers overbevisninger som ikke er marxistisk på en uhyggelig måde; men det er ikke uimodståelig. Mange har mistet livet på grund af deres uimodståelighed.

Mennesker som enkeltpersoner er ikke så betydningsfulde, som Gud vil gøre dem til. I dette system har man kun betydning i forhold til hvad man kan udrette i sin gruppe.

Mennesker vil gerne accepteres af en gruppe; men de ønsker også at blive kendt og elsket for, hvad de er i sig selv.

Kristendommen siger at Gud elsker dig, som du er. Du er mere betydningsfuld end dine ideer, du er betydningsfuld nok til, at Jesus ville dø for dig. Det synes jeg varmer at vide det. Marxisme står for mig som et meget koldt og brutalt system som ikke indeholder noget der giver et menneskeværdi.
I praktisk marxisme er alt det lovligt, som fremmer marxistiske formål. Kristendommen og troen på Gud er ulovlig og skadelig virksomhed. Derfor skal alle kirker lukkes eller nedrives. Mennesker opfordres til vold, når partiet taler om fred. Definitionen af fred er kommunismens sejr over verden. Teorien gør det let at handle selvisk i uselviskhedens navn. En lille håndfuld ledere kan tage magten i folkets navn, når det er nødvendig at forsvare den marxistiske teori.
Filosofien hedder: Nyd efter behov og yd efter evne. Marxisme er ganske enkelt et simpelt kontrolsystem, baseret på en af de stærkeste psykologiske drivkræfter i verden, nemlig: FRYGT. I et sådant system eksisterer der ingen kærlighed. Kristendommen har et endnu større kontrolsystem: KÆRLIGHEDEN. Bibelen siger i 1. Johannes Brev kapitel 4 vers 18: ”Kærligheden er frygtløs; den fuldkomne kærlighed driver al frygt bort. Frygt forudsætter nemlig en forestilling om straf; og den, som frygter, er endnu ikke nået frem til kærlighedens fuldkomne mål.”

Frygt er en åndsmagt (dæmon) som vil binde mennesket og fratage mennesket åndelig frihed.

Kommunismen siger: ”Jeg vil give ethvert menneske en ny frakke.

Jesus Kristus siger: ”Omvend jer og tro på mig.” Jeg vil sætte et nyt menneske i enhver frakke.

Kommunismen efterligner og bruger mange af de kristnes metoder; men prædiker et modstridende budskab. At tænke anderledes er den værste forbrydelse i et kommunistisk samfund. Mennesket må opgive sine egne tanker og adlyde faste regler og ledere.

Levende kristendom er en stærkere social magt end kommunismen, fordi den er det eneste system, som giver fuldstændig og fornuftig ansporing til social forandring uden at ødelægge den enkelte.

 

Endnu en WordPress-blog