Fadervor

F A D E R V O R!

 Fadervor

Fadervor kaldes undertiden Herrens bøn, fordi det var Jesus selv, som har lært os den.

Bønnen kan læses i Det Nye Testamente Matthæus evangeliet kapitel 6 versene 9-13.

AftenbønFadervor kaldes også Børnenes bøn, fordi alle Guds børn på jorden, både store og små har fået lov at bede den. Det er en stor gave, at vi små mennesker må sige Fader til Gud i himlen.

 

Fadervor består af 7 bønner:  De tre første handler om: Hans navn. De fire sidste handler om: OS.

Det at vi må bede til ham betyder at han elsker os. Vi kan bede til ham med samme tillid og fortrøstning som barn der taler til deres far.

Stol du kun på dit fadervor, lad dig derfra ej forlokkes!

Himmel og jord engang forgår, aldrig dog fadervor rokkes!

Det er Guds ord i barnemund, klippe og skjold i farens stund,

pant på Guds-faderlighed.

GRUNDTVIG.

Vor Fader, du som er i himlene.

Vor Fader

Lille Guds barn, hvad skader dig? Tænk på din fader i Himmerig!

Han er så rig, han er så god, ingen kan stå hans magt imod.

O, Gud ske lov!

 GRUNDTVIG.

Helliget være dit navn.

Helliget være dit navn

Lover Herren! Han er nær, når vi sjunge, når vi bede;

samles i hans navn vi her, er han midt blandt os til stede.

Pris ham, gamle! Pris ham, unge! Pris hans navn, hver barnetunge!

 INGEMANN.

Komme dit rige.

 Komme dit rige

 Lad dit rige alle vegne bredes ud på denne jord,

gør det lyst i vore egne ved dit klare livsens ord!

                                BRORSON.

Ske din vilje som i himlen, således også på jorden.

Ske din vilje

Så tag da mig i din stærke favn, jeg vil dig lydig være;

jeg véd, det bliver mig til gavn og dig til pris og ære.

GERHARDT.

Giv os i dag vort daglige brød.

Giv os i dag

Ham takke alle vi med sang for alt, hvad han har givet,

for hvad han vokse lod i vang, for ordet og for livet.

                    GRUNDTVIG.

Og forlad os vor skyld,

Forlad os

Har i dag jeg, kære Gud, syndet imod dine bud,

vær mig nådig, vær mig god, slet det ud for Jesu blod!

 LUISE HENSEL.

 som også vi forlader vore skyldnere.

Vi forlader

Som gode børn vi må på vejen ikke stride,

Guds engle ved vor side som vore brødre gå.

   TERSTEGEN.

 Led os ikke i fristelse;

Led os ikke

Stor fristelse jeg finder, og hårdt mig synden binder,

Gud hjælp derfra mig ud! I døden som i live

lad mig fortabt ej blive, og evigt priser jeg min Gud!

 STHEN.

men fri os fra det onde.

Fri os

Under dine vingers skygge, som i barndomshjemmet trygge,

vandre vi, trods storm og slud; fries vi end ej for fare,

dog for mørkets magt og snare du bevare os, vor Gud!

TIMM.

Thi dit er riget og magten og æren i evighed – AMEN!

Dit er riget

Hvad skal jeg sige? – Mine ord vil ikke meget sige:

O Gud, hvor er din visdom stor, din godhed, kraft og rige!

Op, stemmer alle folk på jord med frydetone sammen:

Halleluja, vor Gud er stor! Og himlen svare: Amen!

  BRORSON.

 Aldrig ræd for mørkets magt, stjernerne vil lyse.

Med et fadervor i pagt skal du aldrig gyse.

 CHR. RICHARDT.

Endnu en WordPress-blog