Dæmoner

Djævelen
Satan og hans dæmoner er kendte for at skabe og stifte uenighed, der ofte er årsag til mord og krig.
De har indviet sig til ødelæggelsens ånd.

I følge bibelen mener jeg at der er forskel på engle og dæmoner.

Dæmon1Se Rom. 8.38 omtaler både engle og åndsmagter. ”For jeg er vis på, at hverken død eller liv eller engle eller magter eller noget nuværende eller noget kommende eller kræfter.”

I Bibelen på hverdagsdansk står der: ”Ja, jeg er overbevist om, at der ikke mere eksisterer noget, der er i stand til at skille os fra Guds kærlighed. Hverken liv eller død, engle eller onde kræfter, hvordan det hele så end tager sig ud i dag eller i en eller anden fjern fremtid …..”

Der bruges forskellige udtryk i oversættelserne; men udtrykkene betyder jo det samme. Onde kræfter eller onde magter i gl. overs. onde ånder.

Vi kan tale om dæmoner i en anden sammenhæng; men slå fast at de er ånder lige så onde som Satan selv. Hvor deres oprindelse kommer fra véd ingen. Der er spekulationer om det; men ingen bibelsk belæg om deres oprindelse, derfor ingen konklusion om det.

Ap.G. 23:8 skiller mellem engle og ånder. Saddukæerne påstår nemlig, at der hverken er opstandelse fra de døde, engle eller nogen evig ånd; mens farisæerne tror på alt dette.”

Dæmoner er ånder og mangler legemer. Derfor bosætter de sig i mennesker. De er levende væsner med personlighed.

KONKLUSION: De hellige engle adlyder Gud. Matt.Ev. 6:10*

De faldne engle styres af Satan.

Dæmoner er ånder uden legeme, som bosætter sig i mennesker.

Engle tager ikke bolig i mennesker.

Helligånden tager bolig i mennesker.

 *”og dit rige komme! Må din vilje ske her på jorden, som den sker i Himlen.”

Bibelen fortæller os om englenes eksistens. De er usynlige.

Kun få erkender den grundlæggende betydning engle har i det der sker med mennesker.

Der er også konflikt mellem de hellige engle i deres troskab mod Gud og på den anden side mørkets engle (de faldne) og Satan (Lucifer)

Vi har ikke fået så mange oplysninger som vi så gerne ville have; men en ting er sikkert. De faldne engle faldt, fordi de var ulydige og oprørske mod Gud.

Gud styrtede de oprørske engle i afgrunden.

Judas v.6: ”Jeg minder jer også om de engle, der engang var betroet høje hverv, men som forlod deres post. Dem holder Gud for evigt fastlænket i mørke fængsler, hvor de venter på dommens store dag.”

Den første katastrofe var Lucifers oprør mod Gud og faldet var måske 1/3 del af englene, som fulgte ham i hans ondskab.

Dæmoner

I stedet for at sige dæmoner kan vi bruge andre ord som f.eks. onde ånder eller åndsmagter. Det er det samme.

Det er ikke det vi taler mest om på vores breddegrader. Vi kan i de kristne kredse godt tale om Helligånden; men åndsmagter nej, det er ikke noget for os.

Helligånden er selvfølgelig det mest afgørende; men der findes en anden verden som også Bibelen taler om, nemlig onde ånder.

På Jesu tid var der ofte besatte der blev sat i frihed. Åndsmagter opererer også i den moderne civiliserede verden, og ikke bare i de uciviliserede, uoplyste områder på vores jord.

Lægevidenskaber og Psykriatien har svært ved at anerkende dæmoners eksistens. Der findes ingen medicin der kan helbrede og fjerne dæmoners indflydelse i et menneske. Terapi kan være en hjælp til udfrielse, for terapi kan ændre et menneskes tankemønster. Dæmoner påvirker menneskers tankemønster. Derfor er terapi med Guds ord som grundlag et godt våben mod dæmoners påvirkning. Djævelen og de onde ånder påvirker et menneskes tankemønster for at kunne styre det.

Lægevidenskabens eller Psykriatiens vurdering af personer der arbejder med udfrielse er at de er skizofrene eller noget i den stil. Et er sikkert: Tror man på dæmoner er man i en eller anden vrangforestilling i psykologernes bedømmelse. Det grundlæggende i lægevidenskaben og psykologien er naturvidenskaben og dæmoner er uforståeligt for de kloge hoveder. Der er også noget der hedder åndelig forlegenhed. Det at indrømme Guds eksistens er jo for mange af den slags mennesker en utænkelighed. Der findes dem der har behov for at tro, at de er klogere; end de er.  Den menneskelige visdom og klogskab er stadig begrænset selv om vi i dag véd meget.

Markus Evangeliet kapitel 1 fortæller om Jesus og hans disciple der kom til Kapernaum. Det naturlige for dem var at gå til synagogen fordi det var blevet sabbat. I synagogen var der skriftlæsning. Jesus gav sig til at undervise og hans ord gjorde dybt indtryk på de forsamlede. Den myndighed hvormed han talte var ikke som de var vant til. Jesus var anderledes end de skriftlærde der almindeligvis tog sig af skriftlæsningen og undervisningen. Iblandt tilhørerne var der en mand som var besat af en ond ånd. Pludselig begyndte han at råbe. Det har jeg også været udsat for på nogle af mine møder og i sammenhæng hvor jeg har undervist. Afbrydelser og råb fra mennesker der var påvirkede af onde ånder. Når Helligånden taler til en forsamling igennem en forkynder kan det skabe et modtryk. Det gør at de onde ånder afslører sig. Det normale er at de gemmer sig; men når Helligånden taler og virker bliver de urolige og de giver sig til kende. De onde ånder råbte når Jesus underviste. Her råbte den besatte mand: ”Hvorfor plager du os, Jesus fra Nazaret? Er du kommet for at ødelægge os? Jeg véd, hvem du er! Du er Guds hellige Søn!” Jesus befalede: ”Ti stille, og kom ud af ham.” Den onde ånd sled voldsomt i manden og fór så skrigende ud af ham. Manden blev befriet; men rundt omkring var der stor tumult. Folk diskuterede. ”Hvad er det her for noget?” ”Det er jo en ny lære.” ”Jesus er ikke uden kraft, selv de onde ånder er ham lydige.” Rygterne om Jesus spredte sig ud over hele egnen.

Videnskaben og dæmoner.

Rammerne indenfor lægevidenskaben er firkantede; men det er de jo ikke alene om. Læger og Psykologer der tror på dæmoner risikerer at miste deres ansættelse i hvert fald her i landet. Der findes også kirker og kristne som har firkantede rammer som begrænser mulighederne. Mange ledere i den kristne lejr har ingen forståelse, eller kun lidt forståelse og viden om dæmoner. Når de har brug for en stærkere åndelig dimension henter de hjælp fra udlandet, ofte USA. De har som regel ingen tiltro til, at der findes nogen i deres eget land som forstår sig på den slags. Når præsterne og lederne ikke véd noget, så er der selvfølgelig ikke nogen der forstår sig på den slags, og skulle det endelig være tilfældet er de usunde og falske. Det er den holdning der findes de fleste steder blandt åndelige ledere. Der skal ikke fremstå nogen af deres egne landsmænd, det findes der eksempler på, med udfrielsestjenesten, så vil de blive fjernet fra podiet med det samme. De vil blive udsat for negativ og dårlig omtale af en sådan art, at de fleste bliver tvunget til at pakke sammen. Når så amerikanerne kommer viser det sig at det er den samme ånd i budskabet; som der i forvejen eksisterer i blandt deres egne landsmænd. Hvorfor er amerikanernes tjeneste ofte stærkere end en fra vores eget land? Svaret er: I USA er det muligt at udvikle udfrielsens tjeneste. Det er en tjeneste som byder at vokse med opgaven. De muligheder er svære tilgængelige herhjemme. Hvem siger at der ikke findes noget nyt udenfor de opbyggede firkantede rammer vi har lavet? Hvordan kommer man de svære sygdomme til livs? Det er måske nødvendigt at komme udenfor rammerne. Det er også almindeligt at der ikke må tænkes kritisk til noget af det, der én gang er vedtaget som værende inden for rammerne. Altså med andre ord. Det er forbudt at tænke selv. De der udvider rammerne eller opdager nye veje får stemplet på sig: Kontroversielle. Til det vil jeg bare sige, og hvad så. Alle reformatorer og forskere har haft modstand når de har udvidet rammerne for almindelig forståelse. Hvad med de svære sygdomme som kræft, aids? Er det for stor en mundfuld at komme det til livs? Kan vi komme videre i de nuværende rammer, eller skal vi udenfor, eller skal vi mon have udvidet rammerne?

Mange kloge hoveder påstår at dæmoner ikke eksisterer, derfor er der også en voldsom media omtale, som for det meste er negativ, overfor personer der tager kampen op med dæmoner.

Endnu en WordPress-blog