Stævnemøde

Nytestamentlig stævnemøde.
Love11Der findes i dag en masse bøger om sex og anvisninger om kærlighedslivet. Vi skal hjælpes og informeres som aldrig før. Det skulle jo gerne medvirke til at forbedre forholdene; men det synes at virke med modsat effekt.

Nogen tror at sex og kristendom er kontraster. Sådan er det imidlertid slet ikke. Gud har skabt mennesket og alt det Love4mennesket indeholder. Sex er en del af menneskelivet. Det har aldrig været meningen at det skulle være så stort et diskussionsemne som det er blevet i vore dage. Det er samtaleemne ved selskabelige lejligheder. Vi kan læse om det i næsten alle blade, og vi kan se det i fjernsyn og på film næsten konstant. Kostbare ting er ikke beregnet til at bruges i flæng; men det burde være så skattet at det kun bruges ved særlige lejligheder. Sex er en magt, som man må lære at styre ligesom så meget andet her i verden. Sex kan medvirke til store skuffelser og bitre oplevelser. Det kan misbruges og så er det ikke skønt mere.

Det er latterligt i vore dage at tale om renhed for vi vel helst hive alt ned i snavset.

Bil brandbil2Sex er sammenlignet med ild. Ilden er hverken ond eller god. Den samme ild som opvarmer et hus, kan også brænde det ned til grunden. Der er ingen forskel på ilden. Det er den samme ild med forskellige virkninger. Ild kan varme og ild kan ødelægge. Ilden der varmer brænder på det rigtige sted, og Pejspå det rigtige tidspunkt. Når ilden brænder og er ude af kontrol er det ødelæggende. Sex kan både bringe lykke og ulykke.

Man må gerne beskytte sig selv også når det gælder følelseslivet. Det siges der ikke meget om i vore dage. Børn og unge får en masse information om sex; men er det nu også gavnligt. Jeg betvivler det lidt.

Jeg fik nogle gode råd og en fin vejledning i mine unge år. Havde jeg været ung i dag ville det nok have set lidt anderledes ud.

Stævnemøder behøver ikke at ende med sex. En fast forbindelse behøver ikke at ske for hurtig. Det er sundt at opbygge et godt venskab og en stærk relation inden man overhovedet begynder at tænke i seksuelle baner. I dag bliver det hele ofte ødelagt fordi følelserne styrer mere end fornuften.

Et godt råd er at være aktiv. Bliver man doven og ligger man og daser for meget bliver man lettere fristet. Søger man ud til øde steder og er udenfor offentlighedens søgelys kan alt gå galt.

Det er en god regel som i hvert fald ikke er skadelig; men svær at overholde. Bind dig ikke til nogen før du er i stand til at indgå ægteskab hverken fysisk eller følelsesmæssigt. Det har forvoldt skade hos mange. Det går især ud over pigerne. Har en mand sagt A bliver han også nødt til at sige B; men det gør han desværre ikke altid.

Stævnemøder behøver ikke at handle om sex. De kan også bruges til samtale og åndelig fællesskab. Et ordsprog siger: Det kødelige begær kan kun vente i fem minutter – kærligheden kan vente i fem år.

Ønsker jeg at gøre det godt både for mig selv og min modpart er de ovenstående sætninger og ord værd at tage med i sine overvejelser.

Fem gode nytestamentlige råd:

  1. Vogt dig for en fast forbindelse, før Guds time er inde.
  2. Vær flittig og aktiv
  3. Søg ikke ud til øde steder.
  4. Bind dig ikke til nogen før du er i stand til at indgå ægteskab.
  5. Indled ikke seksuel forbindelse før ægteskabets indgåelse.

Hvorfor? Det skåner mig for følelsesmæssige skuffelser og svigt.

Troskab er en dyd som vi alle ønsker. Tryghed ligeså. Det findes bedst i trygge rammer som et ægteskab er.

Endnu en WordPress-blog