Det nye liv

DET KRISTNE
LIV ER FACINERENDE!

Gud ønsker at velsigne dit liv.

KorsetSe lige her hvad der står i Bibelen angående velsignelse. Johannes Evangeliet kapitel 10 vers 10: ”Tyven kommer derimod kun for at stjæle, slagte og ødelægge; men jeg er kommet, for at de skal have liv og liv i overflod.”

Guds ønske for dig er velsignelse. Et godt liv. Et liv i overflod står der; hvorimod Guds fjende Djævelen kun ønsker at stjæle velsignelsen fra dig.  Når der tales om overflod af liv menes der i første omgang evigt liv. Livet skal leves; men ikke bare her på jorden. Det fortsætter i evigheden på den anden side. Det menneske der lever sammen med Jesus har evigt liv. Døden er som at flytte til et andet og et bedre sted.

Hyrden
Hyrden

Jesus er den gode hyrde: Kapitlet starter med at fortælle os om den gode hyrde. ”Jesus sagde: ”Jeg siger jer: Den, der ikke vil gå ind gennem døren til fårefolden, men sniger sig over muren, er en tyv og en røver. Fårehyrden derimod går ind gennem døren. Dørvogteren lukker op for ham, og fårene hører hans stemme og kommer hen til ham. Han kalder sine får ved navn og fører dem ud. Når han har lukket alle sine får ud, går han foran dem, og fårene følger ham, for de kender hans stemme. De følger derimod ikke en fremmed, men løber fra ham, fordi de ikke kender hans stemme.”

Disse vers skal ligesom med for at få det hele i sammenhæng og perspektiv.

Vers 11 fortsætter: ”Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde vil ofre sit liv for at redde fårene. Men daglejeren, som ikke er hyrde, og som ikke ejer fårene, lader dem i stikken og løber sin vej, når han ser ulven nærme sig; så overfalder ulven fåreflokken og splitter den ad. Han er jo kun daglejer og er ligeglad med fårene. Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine egne får, og de kender mig, ligesom Faderen kender mig, og jeg kender Ham; jeg ofrer mit liv for fårenes skyld. Men jeg har andre får, som ikke hører til denne fold. Også dem skal jeg være hyrde for, og de skal høre min stemme, så der bliver én hjord og én hyrde. Faderen elsker mig, fordi jeg sætter mit liv til – for siden at få det igen. Ingen kan tage mit liv, men jeg ofrer det af egen fri vilje; jeg har frihed til at ofre mit liv, og jeg har magt til at tage det igen. Det er en myndighed Gud har givet mig. Disse ord bragte atter splid blandt de jødiske ledere. Nogle sagde: ”Han er besat, han er gal! Hvorfor blive ved med at høre på ham?” Andre sagde: Sådan taler en besat ikke. Kan onde ånder helbrede blinde mennesker?”

Jesus er kommet for at frelse os. Han giver os evigt liv. Et fantastisk liv i overflod. Et liv med Guds velsignelser.

Djævelen har ikke nogen planer med os. Han vil gøre alt for at ødelægge os; fordi vi er Guds skabninger. Han sætter ind og påvirker vore tanker så de blive destruktive. Han gør alt for at forføre os og holde os væk fra det liv som Gud har tænkt for os.

Vi må vælge den gode hyrde og ikke lade os narre af sjælefjenden som til sidst stjæler vort liv. Når han har fået det ødelagt smider han det på møddingen.

Vi beskrives i Bibelen som får og det er nok fordi vi er nemme at lokke. Alt for mange lader sig forføre og besnære af den verdens hersker. Det ser alt sammen så lovende ud; men det er kun lige det man ser med det blotte øje. Det er facade. Han holder al verden for nar.

Det får der vil redde sit liv holder sig i fårefolden og lader sig lede af den gode hyrde.

Salme 23.

Herren er min hyrde, derfor mangler jeg intet.

Han lader mig hvile på græsfyldte enge, han leder mig til stille og friske kilder, han giver mig styrke på ny. Han har lovet at lede mig ad rette vej, og når vejen går gennem dødsangstens dal, fortvivler jeg ikke. For du er ved min side, din kæp beskytter mig, din stav skal lede mig. For øjnene af mine fjender anretter du festmåltid for mig. Du byder mig velkommen som din æresgæst, mit bæger flyder over med velsignelse. Din godhed og kærlighed skal følge mig livet igennem, og siden skal jeg for evigt bo hos dig i dit hus.”

Endnu en WordPress-blog