DIN NYE NATUR I KRISTUS!

DET KRISTNE
LIV ER FACINERENDE!

DIN NYE NATUR I KRISTUS!

Galaterbrevet kapitel 2 vers 20: Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig.”

Uden tvivl har du allerede oplevet en dek forandringer siden du tog imod Jesus Kristus som din Frelser. Sandsynligvis har du en stærk følelse af Guds nærvær i dit liv, samtidigt et ønske om at tjene Ham. Hvorfor er det sådan? Først og fremmest er det fordi at du er blevet kvit dine synder. Da du kom til Jesus med dine synder blev du renset i Jesus blod og tilgivet alt synd. For det andet så er det fordi at du bad Jesus Kristus om at komme ind i dit liv og så begynder noget nyt. Han bekræfter for dig at Han er flyttet ind i dit indre.

Beviset er frelsesvished. Du ved i dit hjerte at du tilhører Kristus.

Paulus siger det i forbindelse med sin egen omvendelse i Apostlenes Gerninger. Før Paulus blev frelst var han et forfærdeligt menneske. Han hadede og forfulgte de kristne. Han jagede de kristne med det formål at slå dem ihjel. Henrettelse af kristne kunne tilfredsstille ham da han levede sit gamle liv.

Paulus blev omvendt (frelst) blev totalt forvandlet. I begyndelsen var det svært for de kristne at tro det; men jo Paulus var blevet en Guds tjener. Nu blev han selv forfulgt.

Paulus forklarede det sådan at det nye liv han havde fået ikke var hans egen. Paulus siger: Det er umuligt at leve et liv for Gud i egen kraft.

Vi behøver Hans hjælp for at kunne leve et liv for Kristus. Paulus udtrykker det sådan: Nu er det Kristus der lever i mig ved troen.

Paulus siger i 2. Korintherbrevet kapitel 15 vers 17: Om nogen er i Kristus, er han en ny skabelse, det gamle er forbi, se noget nyt er blevet til.

Paulus siger i versene vi lagde ud med fra Galaterbrevet, at det liv han nu lever her på jorden. Det lever han i troen på Kristus. Med andre ord: Han stoler på, og gør sig afhængig af Kristus hver dag, for at få hans vejledning, hans kraft, og hans hjælp.

Du må også sætte din tillid til Jesus Kristus ved at tro på Ham, Derved bliver Gud nærværende i dit liv. Han har gjort dig til en ny skabelse, en ny personlighed. – Jesus er din nye natur.

Endnu en WordPress-blog