Hvad faste ikke er!

Hvad faste ikke er!

  1. Faste er ikke UDSULTNING. Sult og appetit er to forskellige begreber.

Appetit er det vanemæssige krav på mad og skyldes ikke sult. Efter at have udeladt nogle måltider vil suget eller smerterne i maven melde sig som appetittens krav på tilfredsstillelse. Sulten opstår ikke før alle affaldsstoffer og reservelagre er opbrugt af legemet. Dette sker ikke i løbet af nogle få timer; men der kan gå uger, før man er udtømt.

  1. Faste er ikke nogen åndelig fortjeneste i sig selv. Den er ikke et mål;

men et middel, som praktiseres på en fornuftig måde, er en kraftkilde; men faste er ikke til nogen åndelig nytte; hvis den misbruges eller man praler med den overfor andre.

Faste er ikke en lidenskab; men en videnskab, bygget på bestemte fysiske og åndelige love, som ikke må brydes. Mattæus Evangeliet kapitel 6 vers 16-18: Når I faster, må I ikke gå med dyster mine som hyklerne. For de gør deres ansigt ukendeligt, for at det skal være kendeligt for mennesker, at de faster. Sandelig siger jeg jer: De har fået deres løn.  Men når du faster, så salv dit hoved, og vask dit ansigt, så du ikke faster synligt for mennesker, men for din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig.”

  1. Faste er for de fleste hverken vanskelig eller umulig. De fleste ubehageligheder ved selv en langvarig faste overvindes i løbet af nogen dage. Blot man sørger for, at legemets naturlove ikke brydes, er fasten til uvurderlig gavn for enhver kristen.

Næste artikel indeholder et faste diagram som man bør studere i hvert fald hvis man bestemmer sig for en langvarig faste.

Endnu en WordPress-blog