At forkaste lyset

Sol                                       Sol sort
Alle mennesker er i stand til at forstå sandheden. Den der følger lyset, føres ind i et nyt lys. Den der forsøger at leve op til det lys, han har, skal Gud nok finde en måde at åbenbare sig for ham. Når vi adlyder sandheden, kastes der mere lys ind over vort liv. Ulydighed fjerner lyset.

Når et menneske forkaster Guds sandhed, begynder det at søge en erstatning derfor. Sandheden er svær at acceptere fordi den kræver en forvandling af egen egoistisk adfærd. Han begynder at opfinde sin egen religion. Han begynder at bygge sit liv på en falsk grundvold. Det åndelige tomrum kan ikke erstattes med jordiske værdier. Han bliver fritænker og rationalist og bliver medlem af den store familie af ligesindede. Han vil sandsynligvis ikke indrømme, at han også er en oprører mod Gud.

Skriftsteder:

Salme 71 vers 17: ”Gud, du har hjulpet mig fra mine tidligste barndomsår, og jeg har trofast vidnet for andre om alt det forunderlige, du har gjort.”

Johannes Evangeliet kapitel 1 vers 9: ”Det sande Lys, der oplyser hvert menneske, var nemlig lige ved at bryde frem.”

Kolossenserbrevet kapitel 2 vers 8: ”Lad ingen ødelægge jeres tro og glæde med filosofiske spekulationer og tomt bedrag, som ikke bygger på Kristus, men på menneskelige traditioner og dæmoniske åndemagter.”

Et menneske der forkaster lyset, præges af det. Der er tydelige tegn som viser forskellen på den lydige discipel og den selvbedragne oprører.

Front mod lyset eller frygt for det?
Åbne for Gud – front mod lyset. skjuler sig for Gud – frygter lyset.
Ivrig efter at kende sandheden. Skeptisk indstilling til sandheden.
Aktiv i sin sandhedssøgen. Undgår at udforske sandheden.
Udvikler en praktisk livsopfattelse med en fast grundvold. Søger konstant efter nye ideer frem for  sandheden, han kender, til at bygge livet på.
Åben for nye tanker – altid rede til at revidere tidligere opfattelser i lyset af større kundskab. Tanken kun åben for, hvad den ønsker at  vide; modstår sandheden, selv hvor der er klare beviser.
Fleksibel teologi, voksende ydmyghed. Villighed til berigtigelse eller forandring. Voksende hovmod; ”konkret” teologi –  forvirret tankegang og bevidst forhærdelse af hjertet.
Hellig adfærd, ren samvittighed. Skjult synd, besmittet samvittighed.
Voksende nidkærhed for Gud. Falskhed og usandhed.
Tiltagende lighed med Kristus. Et liv indgroet i selviskhed.

Endnu en WordPress-blog