Tag-arkiv: retfærdighed

Skyld

Skyldig

Menneske mandHvem skal vi give skylden? Hvor skal skylden placeres? Ingen bryder sig om at tage skylden.

Vi er nødt til at forholde os til skyld. Nogen gange får vi skylden, andre gange er vi skyldige; men ingen bryder sig om at blive konfronteret med skyld.

Kong Salomon fra Det Gamle Testamente (GT) er kendt af både kristendom, jødedom og islam. Han prædikede om skyld. Prædikerne Bog kapitel 3 vers 16-17: ”Jeg har også lagt mærke til, at kriminalitet og ondskab vinder frem på jorden på bekostning af retfærdighed og godhed; og jeg har sagt ved mig selv: I Guds time skal menneskene dømmes – de gode såvel som de onde.

Der er meget i verden der er uretfærdigt; men det er os selv der skaber det. Kong Salomon opfordrer mennesket til at finde fred i forholdet med Gud. Livet bygges på relationer og her starter det med en Gudsrelation. Kristendommen gør en forskel, når det gælder relation.

Kristendom bygger på tro; men hvad går det egentlig ud på? Véd vi det, eller tror vi bare, at vi véd det?

De der véd hvad tro er tilhører minoriteten. Den almindelige opfattelse er den der informeres om i skoler og institutioner o.a. Der er noget vi kalder religionsundervisning, og når vi kommer til kristendomskundskab siger de fleste: De véd vi, hvad er, så de kan vi godt springe over. Det er ikke bare ungdommen der siger sådan, også mange i andre aldre, eller folk fra alle sammenhæng siger det samme. Vi behøver ikke at gå i kirke, vi véd hvad kristendom er.

Skyldig
Skyldig

Hvad er egentlig kernen i kristen tro? Jeg tror en mere detaljeret forklaring vil kunne ændre noget ved vores forestilling om hvad kristen tro i virkeligheden er. Forvirringen og uvidenheden om kristen tro er større end forventet. Vi er nødt til at vide mere om hvad tro er, for at kunne tage stilling. Det kristne evangelium er et herligt budskab, som alle burde høre. Det betyder at alle burde give sig selv den mulighed at høre og lære om det. Det er vigtigt for et menneske at vide hvad det siger ”ja” eller ”nej” til.

Hvad er det som er kernen i den kristne tro?  Er det kærlighedens bud, om at vi skal elske hinanden? Er det den gyldne regel, at vi skal være mod andre, som vi ønsker de skal være mod os. Det er fine regler; men det er ikke kernen. Vi véd også at det er forkert at lyve, dræbe og stjæle m.m. og vi synes at de der forøver andre skade skal straffes. Vi ønsker retfærdighed; men vi er ikke altid retfærdige.

Vi er stadig ikke nået ind til kernen; men hvad er det da, det at tro på Gud? Det er ikke bare kristne mennesker der tror på Gud. Det gør også muslimerne og jøderne? Hvad er kristen tro? En hindu tror at der findes mange guder.

De fleste mennesker tror på Gud; selvom det for nogle er svært at tro der findes en Gud. Nogle tror at Gud er en menneskelig opfindelse. I næsten alle kulturer dyrkes en højere magt. Det at tro på Gud er noget mennesket er skabt til og født med.

Det er ikke troen på Gud der er kernen i kristen tro; men hvad er det så? Kristendommens centrale budskab begynder med et helt andet spørgsmål.  Hvem er Jesus?

Den der véd hvem Jesus er, og har taget imod ham i sit hjerte véd hvad kristen tro er. Skyldspørgsmålet kommer på plads når vi opdager Jesus hemmeligheden.

I verden og blandt mennesker vil der altid være uretfærdighed på samme tid med retfærdighed. Overalt, har mennesket de samme vilkår. Ingen har formået at ændre verden til det bedre. Alle må bare prøve at gøre det så godt de kan. Når vi læser Søren Kierkegaard hedder det enten eller; men det kunne ligeså godt hedde både og. Det er kun de få der går ligeud hele tiden. Alle har et liv på godt og ondt. Alle har faktisk syndet og mangler Guds herlighed siger Bibelen. Den der mangler Guds herlighed, mangler Guds retfærdighed. Vi er syndere og behøver frelse. Her ligger hemmeligheden begravet i kristen tro. Personen Jesus. Gud sendte sin Søn til verden (til os) for at enhver som tror på Ham, ikke skal fortabes; men have evigt liv. Kristen tro er at tage imod personen Jesus. Han fritager os fra den skyld, som har gjort os til syndere. Han har taget vor skyld og straf på sig. Gud gav sin egen Søn skylden for al vor brøde. Guds nåde er Jesus Kristus. Jesus er Frelseren. Den der tror på Jesus bliver erklæret uden skyld, og det skaber den gode relation til Gud.

Tro kommer af det der høres. Derfor er det vigtigt at gå i kirke og læse i Bibelen. Her hører vi budskabet som bringer os frihed og frelse. Bed Jesus om at komme ind i dit hjerte, og tilgive dig alle dine synder. Overgiv dit liv i hans hænder. Bekend med munden: Herre Jesus. Jeg tror på dig. Jeg vil være din. Led mig på dine veje. –Amen!-