Skillnaderna i nådegåvorna!

Skillnaderna i nådegåvorna!

Det finns en skillnad i nådegåvorna. När det gäller visdom och kunskap, tungor, tungor med uttydning, och profetia som är inspiration av den Helige Ande, men beroende på ditt tillstånd när du använder gåvan. Är du t. ex., Stressad eller har grälat med någon och sedan komma direkt till ett möte utan att ha varit i bön, finns en risk att det du säger är 20% från Gud och dej själva 80%. Det kan vara uppbyggande ändå; men inte i samma utsträckning som när du har varit i bön innan mötet. Det är det bästa råd att ge till alla som tjänar Gud med andliga gåvor. Det bästa som framställas kommer ut av bön. En uttydning eller ett profetiskt ord som är förbered i bön ger bäst resultat vad uppbyggelse angår till dom berörda, eftersom det är troligt att det kommer att vara 80% Gud och 20% dej själva.

De nästa gåvorna är trons gåva, gåvan att hela, kraft att göra underverk. Här är tre Andens gåvor, som kräver Guds ingripande 100%. Vi har ingenting med resultatet att göra allt beror på Gud. Vi kan bedja och ställa os till förfogande med förbön.

Den sista gåvan kallas att skilja mellan andar och det är en mycket svår sak. Det orsakar ofta stora problem eftersom många inte vet vad det egentligen handlar om. Det är inte alltid en gudomlig gåva fungerar på rätt sätt. Det ofta missbrukas när kristna utväxlar åsikter och inte kan komma överens om något specifikt i läran. Då händer det ganska ofta att en och annan har värderingen om att dom har nådegåvan att bedöma andar, och med en sådan gåva i handen förbehåller man sig rätten att hänga sin motpart ut som en falsk profet.

Det är viktigt att tjäna med sådan en Andens gåva på ett gudomligt sätt. Det är en Ande gåva och inte en gåva jag kan använda till egna syften.

Faktum är att denna nådegåva kan avslöja dolda syndar. Det som är dold är det värsta i en församling, särskilt bland ledare. Det är en sådan gåva av bedömning som kan avslöja dold synd och bedrägeri. Detta för att skydda församlingen. En sådan gåva är sällsynt. Dom flesta församlingsledare vill inte ha såna i deras församling.

Kristna och ledare för den delen kan stöta på svårigheter och kriser i deras liv. Det är bäst att tala ut och vara ärlig i vad som händer. Det är bäst i såna tillfällen att ta sig en paus från tjänsten, då slippar man i bästa fall från katastrofen eller det värsta. En ledare som dra sig eftersom han har problem i sitt privatliv, eller på annat sätt blivit sjuk i själen, eller vad som kan hända även en Herrens tjänare kommer långt med att vara ärlig och säga allt som det är.

Det kommer i de flesta fall, åtminstone om du är bland bröder och systrar med kärlek i hjärtat att leda till att man får hjälp till att lösa problemet; men en  person i kris bland de dåraktiga, ja då kommer ingen hjälp.

Jag har hört och sett båda fallen.

Gåvorna är olika; men syftar till att hjälpa människor på ett gudomligt sätt.

Gåvan att bedöma andar är gudomlig.

Därför är det viktigt att vi använder den på rätt sätt. Denna gåva är också 100% Gud.

Vi får inte blanda våra egna föreställningar med denna gåva, då kan vi orsaka stor skada hos andra och församlingen.

De andliga gåvorna

1 När det gäller de andliga gåvorna, bröder, vill jag inte att ni ska vara okunniga. 2 Ni vet att när ni var hedningar drogs ni oemotståndligt till de stumma avgudarna. 3 Därför ska ni veta att ingen som talar genom Guds Ande säger: “Förbannelse över Jesus”, och att ingen kan säga “Jesus är Herren✱” annat än i kraft av den helige Ande.

4 Det finns olika nådegåvor, men Anden är densamme. 5 Det finns olika tjänster, men Herren är densamme. 6 Det finns olika kraftgärningar, men Gud är densamme, han som verkar allt i alla.

7 Men hos var och en visar sig Anden så att det blir till nytta. 8 Den ene får av Anden ord av vishet, den andre får ord av kunskap genom samme Ande. 9 En får tro genom samme Ande, en får gåvor att bota sjuka genom samme Ande, 10 en annan att göra kraftgärningar. En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. 11 Men i allt detta verkar en och samme Ande, som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill.

                                       

Endnu en WordPress-blog