Overgivelsesprincippet

Kanal med sluse

Overgivelsesprincippet!

Hvorfor løber så meget af det Gud gør, ud i sandet? – Hvad er det der forårsager stagnation?

Gud vil at vi skal være kanaler for hans kraft. En kanal overflytter noget fra et sted til et andet. Når en kanal bare opsuger det, der skulle løbe igennem den, er den ophørt med at være til nogen nytte.

Der er for mange af dem der går i kirke, der ikke er kanaler; men svampe. Hele deres tankeverden har dem selv i centrum. Hele deres verden drejer sig om, hvad der er til deres eget bedste i stedet for til andres.

Betragt en gang en mudderpøl og en rindende strøm. Mudderpølen beholdervandet for sig selv. Store mudderpøle bliver til slimede og sumpede. Vandet bliver mere og mere snavset og bliver hjemsted for bakterier. Den tørre luft opsuger vand fra den og den udtørres lidt af efter lidt; indtil kun en lille klat mudder angiver stedet, hvor den var.

En strøm af rindende vand giver alt, hvad den får, videre. Den er forbundet med kilden og giver liv til alt, hvad den kommer i forbindelse med.

At der er blokerede kanaler skyldes selvisk konservering af velsignelserne. Med mindre, du er en af Guds strømme; er du på forhånd dømt til at blive tør.

  1. Korintherbrev kapitel 9 vers 6-7: ”For husk, at den, der sår sparsomt, skal også høste sparsomt, og den, der sår rigeligt, skal også høste rigeligt.  Men enhver skal give, som han har hjerte til – ikke vrangvilligt eller under pres, for Gud elsker en glad giver.”

Har du brug for kærlighed? Så se dig om efter en, der trænger til megen kærlighed.

Vil du gerne at Gud skal samarbejde med dig? Så skal du samarbejde med Gud.

Hvis du ønsker at han skal tale mere til dig? Så tal mere med ham.

Vil du høre mere fra ham?  Så lad ham høre mere fra dig.

To store løfter fra Gud kan vi læse i Mattæus Evangeliet kapitel 9 vers 29: ”Da rørte han ved deres øjne og sagde: »Det skal ske jer, som I tror.«

Johannes Evangeliet kapitel 15 vers 7: ”Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det.”

Det eneste der forventes for at disse løfter skal være gældende er at vi bliver i Jesus of Hans Ord i os.

Gud vil fylde ethvert kar; uanset hvor stort det er. Paulus belærte Timoteus om dette lad gå videre princip. ”Og hvad du har hørt fra mig i mange vidners påhør, skal du betro pålidelige mænd, der vil være duelige til også at lære andre.

Gud har betroet dig de sande rigdomme, i dine hænder, for at du skal

dele det med andre; som aldrig har hørt derom.

Det du har lært – Betro det til andre. Gud vil velsigne dig i din gerning.

Mudderpøl

 

Endnu en WordPress-blog