Spiritismen

Det tredje par: Eksistentialismen. Spiritismen. Okkultismen. OKKULTISK BEDRAG.
Hvad disse ideologier/filosofier nægter
Spiritismen = Okkultismen  Guds beskyttelse i sit ord og i sin Søn, vor Herre Jesus. Hans førsteret til at blive tilbedt i ånd og sandhed.
Spiritismen (Troen på frygt)

Spøgelse1SpiralSpøgelserSpøgelser

SpøgelserDen sidste filosofi der ligger udenfor den kristne sfære er spiritismen. Der er sikkert mange flere; men jeg har valgt at stoppe her. Spiritisme er indtrængen i de dæmoniske magters okkulte verden. Dette samfund beskæftiger sig med ånder, og det skaber en længsel i folk efter det overnaturlige. Det er en mangelvare i den almindelige kraftesløse kristendom. Det der skal til for at være en modvægt for sådant er en kristendom i krafts bevis. Det er for øvrigt også bibelsk. I kristenheden skulle vi om det havde været det normale have det bibelske mønster. Der læser vi om det levende, guddommelige (overnaturlige) og krafts evangeliske. Mange kristne i dag er underlegne; fordi de ikke har noget liv i deres gudsdyrkelse. Det er død og tør religion. Det kommer vi ingen vegne med. Meningen er at vi som er kristne skal have samfund med vor Skaber. Ingen får tilfredsstillet deres åndelige længsel i kraftesløs kristendom. Det er utroligt at vi i vore dage; hvor vi netop skal være et alternativ til alt muligt absolut vil have kristenlivet ned til det absolut laveste i kirkehistorien. Vi er skabt til at elske og kende vor Herre. Fællesskab med Kristus foregår ved direkte samfund i vor menneskelige ånd gennem den overnaturlige modtager som hedder intuition og hengivelse. (ånd = hengivelse. (Se tabel).

ÅND

TRO

Evnen til at modtage åndelig undervisning og erkendelse af de guddommelige sandheder. ”Gennem troen åbenbarer Gud sandheden.” Troen kaldes også: Lys, inspiration, visdom og indsigt.
SAMVITTIGHED Et alarmsystem der roser eller dadler menneskets morale valg eller beslutninger
HENGIVENHED Evnen til at tilbede, beundre og prise Gud i ånden.
KONKLUSION: Sjælens evner ikke nok til at tilbede Ham. Han har givet os ånden så at vi kan tilbede og have samfund med Ham uden den menneskelige forstands eller følelses begrænsninger.

Hengivelse er evnen til at tilbede, beundre og prise Gud i ånden.

Kristendom er overnaturlig. Det er det menneskelige i os der har gjort det til død religion.

Gud har indbygget i enhver længsel efter noget at hengive sig til. I det kristne samfund foregår det i en altid frisk og vågen tilstand. Spiritisme er mænd og endnu oftere kvinder som er blevet narret af en satanisk forfalskning af fællesskab med Gud. Nysgerrighed, tabet af en nær ven eller slægtning, længslen efter overnaturlig magt eller bevidsthed, fører ofte et menneske ind i dæmonisk indflydelse. Netop derfor taler jeg meget for, og vil sætte alt ind på at påvirke kristenheden med den guddommelige overnaturlige dimension i kristendommen. Det er helt naturligt at et menneske længes efter det guddommelige. Det er nedlagt i et menneske. Kristendommen har ikke svaret og mennesker havner i den okkulte verden. Mange kristne opfatter det overnaturlige som en oppisket stemning eller en følelses oplevelse. De forstår ikke den guddommelige dimension som viser en stærk side af en Almægtig Gud.

Kristenhedens ligegyldighed overfor denne kendsgerning er katastrofal. Mennesker bliver lette ofre for dæmoniske kræfter. Djævelen kan forvandle sig til en lysets engel og han har dæmoner til at hjælpe sig med at efterligne vore kæres stemmer, manifestere sig i lys, bevægelser o.a. som ser overbevisende ud.

Det er muligt at blive angrebet hvis man eksperimenterer med f.eks. heksekunst, tarok, spådom eller glaskugler, teblade eller andre veje. Det kan se helt harmløst ud; men det kan ende med ånds besættelse. Der er også astrologien, horoskoper som involverer os i en dæmonisk teknik som kan være et farligt eksperiment. Jeg kan også nævne transcendental meditation, underholdnings hypnose, religiøs messe m.m.

Gud fordømmer ikke mennesket; men han advarer os i Bibelen mod den slags. Når Gud kalder det for en vederstyggelighed menes det, at Gud viser os hvor grænsen går og fortæller os hvad han ikke bryder sig om. Præcis som vi også overfor hinanden trækker grænser og fortæller til vore relationer hvad vi ikke bryder os om. 3. Mosebog kapitel 19 vers 31: ”Spørg ikke dem til råds, som henvender sig til de døde; derved besmitter I jer selv. Jeg er Herren.”

Trinene til dæmonisk overherredømme er oftest:

 

1. Interesse eller nysgerrighed.
2. En eller anden form for eksperiment. (for sjov.)
3. Eksperiment med mental passivitet.
4. Overraskelse, behagelig eller ubehagelig begejstring ved at opdage overnaturlige realiteter gennem eksperimenter.
5. Dybere arrangement (de onde ånder hjælper en i begyndelsen for at vinde ens tillid).
6. De dæmoniske magter øger kontrollen (Begyndende symptomer præger personligheden.
7. Frygt udvikles og slavebinder et menneske.
8. Perioder med dyb depression kan forekomme.
9. Hvis man ikke får stoppet i tide kan det føre til fuldstændig besættelse.
10. Selvmordstanker og sjælekvaler.
11. Dæmoner kan også besætte et menneske; hvis vilje har mistet kontrollen over personligheden med voldsomme følelser som had, bitterhed, seksuelt begær eller vold.

Djævelens mægtigste og bedrageriske modstykke til nytestamentlig kristendom er spiritisme. Mirakler udført af heksekunst og trolddom. Mange har misforstået Bibelens formål og kender ikke Gud i deres liv; men det overnaturlige fanger deres interesse.

Gud bruger ikke først og fremmest mirakler for at bevise noget. Hans egen eksistens kan allerede bevises ud fra naturens storhed og ved den menneskelige intuition. Gud behøver ikke at gøre noget spøgelsesagtigt for at bevise sig selv.

Mennesker har fået den frie vilje til at følge lyset, som allerede er givet dem igennem Jesus Kristus. Det at tage imod ham i hjertet ved tro og bekendelse er det største overnaturlige, guddommelige under et menneske kan opleve. Det hedder at blive frelst, reddet for tid og evighed.

Gud  gør mirakler ved at se bort fra en af sine naturlige, universelle love og gøre noget som er menneskeligt umuligt. Til andre tider gør han noget overnaturligt for at vække begejstring blandt os. Mirakler er ikke noget mål; men en af Guds midler. Alligevel er kristendommen altid gået fremad når forkyndelsen af sandheden om vor Herre Jesus Kristus er blevet ledsaget af Guds krafts demonstration.

Grunden til at der findes så mange falske undere og åbenbaringer, er den at der findes de rigtige. Det ville nemlig ikke være muligt at have så mange falske undere; hvis ikke der også var noget ægte. Så mange falske religioner; hvis der ikke fandtes en der var sand. (John Wimber. Vineyard kirkens fader)

Derfor må vi drage den rigtige slutning og ikke den forkerte ved at sige: Der findes ingen ægte undere, da der nu er så mange falske. – Nej, vend det om og sig: Der findes ægte undere, fordi der er så mange falske.   (John Wimber).

Der sker helbredelser i ikke-kristne sammenhænge; men derfor skal vi jo ikke benægte og afvise guddommelig helbredelse.   (John Wimber).
Næste artikel vil være et sammendrag af alle de, som jeg har behandlet her, ikke kristne filosofier.

Endnu en WordPress-blog