Tag-arkiv: følelser

Det er vigtigt at have styr på tankerne!

Det er vigtigt at have styr på tankerne og det som er i mit indre!

Når tankerne får lov at hærge frit kan det skade både udelivet og hjemmelivet. Da er det på høje tid at bearbejde det negative, som vil fortælle mig at jeg ikke  duer.

Desværre er det blevet helt normalt at være optaget med negative følelser og tanker både når det gælder udseende og væsen.

Der bruges alt for meget tid og energi på at give opmærksomhed til alt det som er negativt. Det påvirker de fleste meget kraftigt, så at livsglæden og tilfredsheden trues.

Ofte går det ud over det sociale liv, og mange relationer går tabt. Den anden side af dig bør også fungere. Det er ikke det sociale omgænge med andre det hele afhænger af. Det er heller ikke relationerne, der skal have al indflydelse på min personlighed. Nej; det er vigtigt at jeg tager mit liv alvorligt. Jeg skal leve det liv jeg er bestemt for.

Når det så er sagt, har vi alle brug for gode og holdbare venskaber. Det er ekstra kryderi på livets rejse.

Det er vigtigt ikke at lade de negative omstændighederne styre mit liv. Det er vigtigt at bevare initivet og styrken i det.

Mit liv skal ikke styres af dårlige omstændigheder, som kun byder på besvær og nytteløse vanskeligheder. I kølvandet bliver det fulgt af indbildske forestillinger.

Sådanne negative tiltag kan få dig til at tro at du ikke duer.

Det er en ond cirkel som skal stoppes, ellers tager den over og forstærkes. Det nedbryder og tærrer på kræfterne; men sådan noget kan bekæmpes og besejres. Det er muligt at bryde den onde cirkel.

Det er vigtig at trives med sig selv. Leve med  dig selv, og acceptere dig selv. Det gør man ved at tænke over hvad jeg skal gøre med mit liv. Det sætter dit liv under lup; men det er for at nærstudere, og omgås med dig selv og det du indeholder.

Hvad vil du fokusere på; når det gælder dig. Det findes en årsag til at et menneske kommer ud af kurs. Det begynder næsten altid i tankerne. Tankerne styrer min selvopfatning. Vi påvirkes af det der er omkring os, af det vi hører og ser. Det er ofte det negative som fanger vores opmærksomhed. Det kan også være perfektionisme, som helt kan forstyrre tilværelsen. Andres påvirkninger og udtalelser kan virke nedbrydende på din personlighed. Vi glemmer ofte at se helheden og går i detaljer.

Det handler om at se et andet perspektiv frem for sig. Alle de ydre faktorer spiller ind, og vi påvirkes både postivt og negativt.

Når jeg er opmærksom på farerne, og ikke giver rum for det destruktive billede af mig selv, får jeg mig selv tilbage, og kan komme videre med det jeg er bestemt til. Giv plads til Gud, og lad Ham vise dig hvad du er bestemt for. Der er en vej til Gud, som vi kan benytte. Gud har givet os en gave. Han gav os sin enbårne Søn Jesus, for at enhver som tror på Ham ikke skal fortabes; men have evigt liv. Jesus sagde det: Ingen kommer til Faderen (Gud) uden igennem mig. Vi bør sige ja til denne vidunderlige Guds gave, at tage imod Jesus. Jesu død på korset er min frelse. Jesu blod renser mig fra al synd. Jeg er tilgivet og kan stå ren indfor Gud. Da er Han ikke blot min Skaber; men også min himmelske Far. Hans verk i mig kan gøre en forskel. Jeg finder mig selv og min plads i livet.

Det handler om at leve i enighed med det som er mig, og som jeg er bestemt for. Tankerne om at jeg skal være perfekt bør ikke være det tonegivende. Det er meget bedre at udfordre sig selv. Jeg gør måske sager, som jeg aldrig har gjort før. Jeg kommer til at gøre fejl ind imellem. Livet er at gå i Guds skole. Vi lærer hele livet.

 

 

 

 

 

 

 

Nøglen til omsorg.

Klik på billedet

Der er mange som behøver omsorg og kærlighed. Vend øjnene væk fra din egen situation og vis andre omsorg. Omfavne ikke alle; men satse i det lille. Indimellem kan det blive for meget, kun at se på sine egne problemer. Ligesom andre har brug for at tale om deres situation, har også du brug for både at tale med andre som du har tillid til om din situation. Vi har alle brug for hinanden; men desværre gør vi jo vores erfaringer når det gælder relationer med andre. Det bliver ikke altid en god oplevelse. Sådan er livet.

Uanset, en eller anden behøver dig. At give andre omsorg løfter dig selv op.

Selvoptagethed i en svær tid skaber endnu mere mørke og meningsløshed. Se fremad og se det som er udenfor dig selv.

Der er masser af muligheder og ikke alt er negativt.

Tre nøgler til livskvalitet: Tilfreds, taknemlig, omsorg for andre.

Romerbrevet kapitel 12 vers 1: Åndelig gudstjeneste.

 Så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed, til at bringe jeres legemer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag det skal være jeres åndelige gudstjeneste.

Bær hele dig selv ind for Gud. – Giv Gud alle dine tanker, følelser kan man ikke styre; men tankerne kan vi styre. De påvirker følelserne.

 Anklagelser fristelser. To årsager til konflikt. Anklagelser = Dårlige tanker om dig selv. Fristelser = For høje tanker om sig selv. Djævelen står bag det. At tro for lidt om sig selv giver underskud. Romerbrevet kapitel 8 vers 1-2: ” Frihed fra døden

 Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus.  For livets ånds lov har i Kristus Jesus befriet mig fra syndens og dødens lov.

Når Gud sætter dig fri, kan du gøre dig selv fri.

Fristelsen = Det er noget vi må leve med. Det kan vi ikke blive løst fra. En vej kan vi gå. Bede: Fri os fra det onde. Fristelse kan vi overgive gennem bøn.

Klik på billedet

Ansigtsudtryk og følelser!

Klik på billede

Ansigtsudtryk og følelser!

Ansigtsudtryk er skjulte budskaber; men svært at tyde. Følelserne spiller ind. Vi tror vi ser noget; men følelserne narrer os. Når et menneske smiler, forbindes det med glæde eller tilfredshed. En anden person som ikke smiler, kan også være glad og tilfreds. Det er svært at læse et andet menneskes tilstand på mimik.

En mand bliver let forvirret, når han ser to personer tale sammen, og samtidig ser den ene på den omtalte mand, og samtidig med smiler. Det kan opfattes negativt. Er det mig de taler om? Griner de ad mig? Osv. – Jo, ansigt udtryk er svære at tyde. Er vi følsomme kan det opfattes som noget helt andet end det i virkeligheden er. Det er svært at overbevise personen om misforståelsen.

Når vi bliver sårede eller på anden måde ser på ansigter, kan det gå galt, og relationer kan tage skade.

Vi skal måske lære os ikke at være så sårbare, både for vores egen skyld; men også for andres skyld. Det er ikke noget nyt; for det har været sådan også i generationer før os. Det er nok svært for os at lære eller forstå, dette så let opståede problem.

Vi narres let af vore følelser. Et menneske med dårlig psyke har det endnu værre.

Der er også nogen som aldrig smiler; selvom de er glade og tilfredse, ser du det aldrig udtrykt i deres ansigter. Vi tror måske de er kede af det, eller at de er sure og utilfredse.

Ofte er det ikke som vi tror. Vi må have et andet udgangspunkt, når vi skal bedømme hinanden.

Ansigtsudtryk kan også bruges som et redskab; når der er noget vi vil opnå. Vi kan manipulere med hinanden via ansigtsudtryk.

Hvordan kan vi se vrede, frygt, sorg eller tristhed på den rigtige måde? Der skal mere med end ansigtsudtrykket. Vi skal i samtale med hinanden for at forstå sammenhænget.

Der er også forskel på ansigter. Hvorfor ser han glad ud; når jeg er ked af det. Ansigtet er sådan. Det er ikke noget personligt. Hvad med ham der ler i stedet for at græde; når vi skal dele noget sørgeligt med hinanden? – Vi bliver så let sårede. Måske er det ikke nødvendigt, fordi vores følelser har spillet os et pus.

Misforståelser kan få konsekvenser som måske er unødvendige og nyttesløse.

Når vi misforstår ansigtsudtryk, går vi fejl af hinanden, og vi kan miste relationer og venskaber.

Tag et eksempel på en person som rynker øjenbryn på grund af koncentration, og en anden person opfatter det som foragt eller vrede. – Tænk om vi aflæser noget forkert i en andens ansigt og kropssprog.

Vi bliver nødt til at fatte at vore følelser ikke altid viser det sande billede. Vores modpart har krav på en pålidelig vurdering. Derfor kan vi øve stor skade på andre; når vi styres kun af vores følelser. Nogen har lært det med årene. Det gør livet lettere for alle parter.