Hvordan får vi vished?

Hvordan får vi vished?

De enkelte Guds børns erfaringer kan variere.

For nogle kommer denne udrustning som den stille dug; for andre som en flod, der strømmer ind over tørt land.

Gud har sin egen måde at møde den enkeltes behov på. Forsøg ikke at kopiere andre; men vær dig selv. Modtog udrustningen direkte fra Gud. Da ved du at det du oplever, er noget reelt og holdbart.

Vi kan modtage udrustning gennem forbøn så klart; men Gud møder jo også mennesket gennem forbøn.

Et menneske der fyldes af Guds kraft, bliver målbevidst. Den mand eller kvinde der vandrer i Guds Ånd, får magt til at gøre Kristus virkelig for andre.

Helligånden åbenbarer Kristus for sjælen. Hans kærlighed og godhed får nye dimensioner i et menneskes liv.

A.W Tozer har sagt til en søgende: ”Intet menneske i Bibelen eller i kristenhedens historie er blevet fyldt med Helligånden, uden at han vidste, at det var sket, og hvor og hvornår det skete. Heller aldrig er nogen blevet fyldt gradvis.”

Alle Herrens disciple er sig denne fylde fuldt ud bevidst og modtager den under ansvar.

Helligåndens fylde er et vulkanagtigt møde med Gud og det både ses, føles og kendes som en forskel der medfører forandringer i ens liv. Er dette ikke tilfældet er det tomt snak.

Ingen teologiske udtryk kan forvandle noget som helst i denne verden. Et goldt og tomt hjerte forvandles af Helligånden.

Gå til Gud og bed Ham om at fylde dig med sin Ånd. Stå ikke Guds Ånd imod; men åbne op for denne fylde. Tag imod. Det forvandler og forandrer dit liv.

Helligånden fylder dit hjerte med Guds kærlighed og forårsager at lovsang bryder frem og vælder ud af din mund. Frygten forsvinder.

Tal da de ord som Helligånden lægger dig i munden. Det kommer måske til dig som en rislende bæk eller det kommer som en rivende flod.

Endnu en WordPress-blog