Samfundsmæssigt!

Samfundsmæssigt!

  1. UHYRE VIGTIGT – BEKEND også over for den eller de personer, som har været involveret.

SKRIV ET BREV til vedkommende uden nærmere udpensling af de umoralske forholds enkeltheder. Den anden part kender jo sagen i forvejen.

Anfør i brevet f.eks. at du ikke har vist det rette eksempel som en kristen. – eller at du ikke har vist sømmelig adfærd.

Undgå en for personligt præget bekendelse, da det kan vække visse følelser, som kunne blive årsag til, at der opstod nye problemer, af samme karakter som før. For at være helt fri fra det som har været, er det nødvendigt at bryde helt med de tidligere forbindelser.

Fremtiden skal være anderledes, og da er det nødvendigt at holde sig væk, fra tidligere ting og sager, som ikke bragte noget godt med sig.

I nogle tilfælde kan der bygges nye relationer; men da er begge parter indstillede på at få gjort op, med det som for¨årsagede de tidligere problemer.

I det nye som ligger foran er det vigtigt med Guds ledelse, og da er det nødvendig at følge Guds anvisninger.

De bliver sat ind i dit problem, og du gør det klart for dem at du ønsker sejr i dit liv. Bed dem om at hjælpe dig også med at bede, så at der bliver sejr.

Har du stadig kontakt med indblandede fra dit liv tilbage i tiden, hvor du var i uføret, bør i indgå en bønnepagt meed hianden.

Viser der sig de samme tendenser som før er det ikke nogen god ide at bevare venskabet eller relationen. Det er bedst at holde sig væk fra det som er fristelsens kilder. De personer som var indblandede i dit forrige liv fortsætter som regel i samme rille som de hle tiden har gjort. Mødes i af og til stadig er det bedst at bruge de stunder i er sammen til at bede.

Tag gerne flere venner med når I skal ud. Det er bedst ikke at være for meget alene med personer der har forårsaget og medvirket til tidligere problemer.

Afslutningsvis læser vi 1. Tessalonikerne kapitel 5 vers 22: ”hold jer fra det onde i enhver skikkelse!”

Endnu en WordPress-blog