Tag-arkiv: hvile

Perfektionisme – Realistiske forventninger.

 

Perfektionisme

Perfektionisme – Realistiske forventninger.

Vær foran, men accepter at der er meget, du ikke kan overkomme og derfor må sige fra overfor.

Mind dig selv om, at du gør det så godt, du kan.

Husk, at du har et særligt ansvar for, at du ikke går ned med stress. – Det forstås bedst af dem der har været igennem stress nedbrud. – Det vil ikke ske igen. Det er ikke nogen morsom oplevelse.

Det handler om hvile og aktivitet i balance, kost, søvn, motion og meditation.

Emnet er stadig uhyggeligt aktuelt.

Hvad gør man når man har fået stress? – Hvordan undgår man et tilbagefald?

Perfektionisme er en kraftig disponerende faktor for stress. – Stressramte opfordres til at se deres sygdom, som en kærkommen anledning til at aflære perfektionisme.

Stress kommer af overdrevent niveau. En definition af perfektionisme er, at perfektionisme er overdrevent høje standarder for performance, ledsaget af overdrevent kritisk selvevaluering.

Perfektionisme handler ikke kun om, at man ønsker at levere kvalitet. Perfektionisme betyder ofte at ens selvevalueringer kommer ud af trit med virkeligheden og bliver uberettiget hårde, selvom kvaliteten i det, man skal levere på arbejdspladsen sandsynligvis ligger på et fint niveau i forhold til hvad situationen reelt kræver.

For at tage brodden af perfektionisme er følgende sætning god at sige til sig selv, at det ikke er perfekt betyder ikke nødvendigvis, at det er dårligt. Alle opgaver behøver ikke at blive afsluttet, hvis vi på anden vis kan rydde op i vores sind.

Vi må gøre brug af en hjerneskrotbunke, som går ud på at rydde op ved at skrive det ned, der fylder uden at analysere det. Det handler om forebyggelse og forstoppelse i arbejdshukommelsen.

Myter som du skal afvise :

  1. at det tager lige så lang tid at komme tilbage fra stress, som den tid man har været i stress.
  2. at det kun er de skrøbelige og svage, der bliver stressede.
  3. at man ikke må arbejde; når man har stress.
  4. at man ikke må motiveres, når man er stresset.
  5. at stress er farligt.
  6. at man aldrig bliver sig selv igen efter stress.

Man må for alt i verden aldrig give op.

For at overkomme et krav må man yde noget. For at yde noget har vi brug for energi. Denne energi er ikke ubegrænset ressource og når den er opbrugt har man brug for at restituere for at få ny energi.

Der er ikke tale om en fast mængde af energi, for vi skiftevis bruger og fylder op. Vi kan selv påvirke hvor meget energi vi har at bruge af, både i positiv og negativ retning.

Det vi foretager os, og vores livsstil generelt, er en afgørende faktor.

Hukommelsen svækkes; når man har et vist stress niveau.

 

 

Hvad er ægte mod?

Hvad er ægte mod?

Der har været en tendens til at mod og styrke er blevet forbundet med at arbejde 50 timer og derover.

Jeg tror at det vil ændre sig i fremtiden. Vi ser alt for mange tilfælde af stress og depressioner i vore dage. Når vi arbejder så meget er vi i risikogruppen; men vi registrerer det ikke altid før det er for sent.

Når vi arbejder i et for højt tempo, med al for mange opgaver slår tiden ikke til og vi glemmer at hvile. Der sker en overbelastning som kan få det hele til at vælte. Der er nogen der har måttet sande det.

Det er en misforståelse at det er modigt og et tegn på styrke at lægge fra land med et alt for stort eller højt tempo.

Der er også opstået en tendens at vi skal følge med strømmen for at være i den rigtige kategori. Jo, vi har da frihed til selv at beslutte; men vi presses ofte af ydre omstændigheder ind i noget vi slet ikke vil. Andres krav til os, andres meninger påvirker os, fordi det forventes, at vi følger og har flertallets beslutninger.

Hvad er rigtigt og hvad er forkert? – Det ligger ligesom i kortene at flertallets mening eller beslutning er det eneste rigtige. Der er ikke plads til et alternativ. Det som ikke stemmer med flertallet er forkert. Det er en vældig ensrettet og fastlåst position at være i. Det er meget godt med et demokrati; men den der med at hvis vi vil være med i gruppen blandt de rigtige, ja, da er der ikke plads til andet end flertallets mening. Vi kan ikke inspirere hinanden når vi alle mener det samme. For nogen kan det være fyringsgrundlag at sige sin mening, for andre kan det være skilsmisse grundlag. Det er undertrykkende, at blive nødt til at bøje af, og begrave sine talenter eller skjule sine egne meninger, på grund af hensyns tagen til andre. Samfundet er et vanskeligt sted at begå sig i.

Historien viser at de mennesker som tør gå imod strømmen, ofte har ændret meget til det bedre, også i samfundsstrukturen. På trods af det er det den offentlige mening der bliver presset ned over hovedet på os.

Hvad er ægte mod?

Det handler om at styrke sit eget indre. Jeg behøver ikke at underlægge mig andres kontrol. Det er ikke udvikling af personligheden, at være tvungen til at gøre noget man ikke vil, når det strider mod ens samvittighed. Hvornår finder vi ud af at det politisk korrekte begrænser vores frihed? Alle samfundsgrupper skal ensrettes efter fælles samfundsnormer.

Gruppen ja endog samfundet forventer kompromisser. – Mennesket tør ikke have sin egen mening eller fremlægge sine egne synspunkter.

Det der sker er at du mister dig selv og dit selvværd. – Du bliver ikke populær hos gruppen, familien eller hos en leder. Det går ud over dine relationer. – Når vi mister os selv og det vi står for, taber vi vore værdier. Vi bliver lette ofre for stress og depression, ja, måske endog angst. Vi kæmper med menneskefrygt og udvikles ikke.

Ingen kan bygge noget op eller skabe noget, udføre sine drømme, visioner når man mister sig selv. Det der sker er at vi trækker hinanden ned, og vi mister alt initiativ og motivation for fremtiden. Ingen skal vurdere sig selv ud fra hvad andre synes. – Du har ret til at tage ansvar og dine synspunkter kan være altafgørende for dine omgivelser.

Alle er vi begrænsede, og der er grænser for hvor meget vi kan spænde buen inden noget går galt. Det er OK at sige fra når det bliver for meget. Det er her vi ofte glemmer at stoppe op.

Du er nødt til at leve i overensstemmelse med dine værdier.

Vi må hjælpe hinanden; men det er ikke altid der er hjælp at hente nogen steder.

Der findes normer i visse kredse som siger: Vil du være med her må du følge spillereglerne.  Du kan blive sat helt ud af spillet, og være ude af stand til at gøre noget som helst. Der kræves faktisk af dig, at hvis du vil være med forventes der passivitet fra din side.

Når du er aktiv og motiveret handler det om at holde fast i din position ellers kommer der en anden og tager din plads. Det er årsagen til at vi presser helt ud til den alleryderste kant.

Samarbejde ville være vejen frem for alle, og ville være det allerbedste for alle indblandede parter.

Vi burde hjælpe hinanden med at være sunde mennesker der både kan tage vare på sig selv og hjælpe andre og stadig yde noget samfundsnyttigt uden at blive nedbrudt og udbrændt.

Det er også at bidrage til samfundet og fællesskabet; selvom vi ind imellem tager et hvil.