Tag-arkiv: børn

Vi behøver i gode fællesskaber!

Vi behøver i gode fællesskaber!

Jo tidligere jo bedre, helt fra børnetiden er det vigtigt med gode fællesskaber, familier og alt som er socialt; men det er ikke muligt i denne verden at skabe en vedvarende og heldækkende idyl; men når vi tager det op, taler om det, skriver om det, lægges der noget i vores bevidsthed, som kan forbedre vilkårene for menneskeligheden.

Allerede i barneårene kan vi træne børn i Herrens veje, og opmuntre dem til at udvikle et personligt levende forhold til Jesus Kristus.

Gode fællesskaber skaber gode miljøer; dårlige fællesskaber skaber det modsatte.

Onde ånder trives i negative miljøer, og bygger fæstningsværker i små liv gennem ord. Det er ikke ligemeget hvad vi siger til hinanden. Det er os selv der udgør et fællesskab, og det er ikke sikkert vi altid er klar over, hvad vi serverer for hinanden når det gælder ord. Jeg tror ikke der findes noget menneske der kan frasige sig dette ansvar. Vi har alle medvirket til at noget negativt er blevet skabt. Det er noget der bor i mennesket som ikke gavner og opbygger; men i stedet nedbryder og skader både mig selv og dem jeg omgås. Vi gør det sjældent med vilje.

Når vi taler om åndsmagter, dæmoner eller onde ånder er det påvirkninger som kan påføres et  menneskes tankemønster allerede i barneårene.

Ord kan bygge op – ord kan bryde ned.

Mobberi kan være skadelig. Det foregår der meget af også i vore dage. Børn skal læres op, så at de bliver robuste; men det er vigtigt at også vi voksne tænker os om.

Ord skaber noget i os. Når vi taler om forkastelse, er det noget der kan have sin årsag allerede tilbage i barneårene.

Selvom vi er kristne er der ingen garanti for, at vi ikke kan få besværligheder som er forårsaget af ord, som har gjort skade i vort indre.

Børn skal tidligt lære at Jesus er Herre og at fjenden er besejret. En anden sag som også er vigtigt er, at vokse op i gode fællesskaber, familier og menighed.

Lad børn vokse op med Kristus bevidshed. Når vi beder med børn i vågen tilstand bør det gøres med barnets samarbejde. Når barnet sover kan du uhindret bede for barnets fremtid.

Troen er beskyttelse og et stærkt åndeligt våben mod mørkets magt.

Depression er mørkets magt over mennesket.

Depressionens våben er at overbevise dig om, at det er den virkelige verden, du nu oplever, nemlig mørkets magt!

Det er ikke altid nødvendig at bruge ordet Onde ånder, dæmoner, eller hvad du vælger at kalde dem. Selvom du godt ved de er der, behøver man ikke altid påtale dem.

Hvordan sættes man fri fra forkastelse? Man går imod forkastelse.

Forkastelse kan føre et menneske ind i en dyb depression.

Vi går imod forkastelse i Jesu navn. Vi binder dig og bryder dit greb i Jesu navn.

Er det et barn du beder for, gør det medens barnet sover.

Tager man noget ud proklamerer man noget andet ind.

Oprør erstattes af Lydighed. – Forkastelse erstattes af accept (kærlighed)

Citere gerne bibelvers: Det er Guds Ord mægtigt virkende kraft.

Det går også ind i sindet; når barnet sover.

Bed for børnene hver dag, hver uge i en periode. – Lad Helligånden arbejde, og den som beder ligeså være ledt af Helligånden.

Helligånden gør os følsomme og vi ved, om vi skal fortsætte eller ej.

Lydighed kan ikke tvunges igennem. Alt skal være på frivillig basis.

Når oprøret forsvinder vil der automatisk komme lydighed som det nye; men det sker helt uden tvang. Det er ofte en process der starter; når vi beder.

Når vi vokser op, bliver ældre, lærer vi også at forstå: Hvorfor lydighed.

De gamle normer vender tilbage

De gamle normer vender tilbage!

Hvem ville have troet det? Kan det gamle virkelig vende tilbage? – Ja, og det er den unge generation som vil det.

Det er tiltagende og bekræftes ligeledes af artikler og undersøgelser. – Der har i de sidste mange år hersket en opfattelse af at børn skal opdrages frit. Det vil betyde at de overhovedet ingen opdragelse får. Man skal ikke irettesætte børn for det er skadeligt. Den opfattelse er ved at vende. Nu er førende eksperter begyndt at se den er gal. Undersøgelserne viser at den er gal. De forældre som opdrager deres børn bliver beskyldt for at være gammeldags og strenge. Der er forskel på at tæve børn og irettesætte børn. Tæv er ikke nødvendigt; men omsorg er at fostre og lære børn, hvad der rigtigt og forkert. Den moderne form har spillet fallit.

Både pædagoger, psykologer og skolelærere er begyndt at indse nødvendigheden af at give børn faste rammer, og irettesættelser. Også mange forældre vender tilbage til gamle normer for opdragelse.

Børn er ikke udviklede til at skabe deres egne rammer, de ved ikke hvad livsværdier er. Når ingen hjælper dem med det, lærer de det aldrig. Børnene bliver ganske enkelt bedre rustede for fremtiden og voksenlivet, de kommer at klare sig meget bedre, når de har fået et fast fundament hjemmefra.

Den konklusion kommer især fra de helt unge forældre. Det er måske fordi at, disse unge forældre har opdaget, at det er noget de har savnet i deres barndom.  Lærer man det ikke i sin barndom, får man det lært på den hårde måde, eller slet ikke lært det. Får man ikke lært det, giver man en dårlig arv videre til sine børn. – Børn skal have mere respekt for de voksne, autoriteter, pædagoger, skolelærere og ikke mindst deres forældre.

Hvad er det børn savner i den moderne opdragelse? De har ikke lært at sige goddag til gæster og andre de møder. De kan ikke se voksne mennesker i øjnene og give hånd, sige sit navn højt og tydeligt. Det er det der kaldes for almindelig høflighed, og det er en god måde at møde andre mennesker på. Det er vigtigt at lære, at se andre mennesker omkring sig, at overvinde generthed, være udadvendt og imødekommende. I dag siger børn også når de er i byen at de ikke kan lide maden der serveres. I gamle dage forklarede forældrene deres børn, at de mennesker vi var på besøg hos, havde gjort sig umage med at lave mad, og ville gøre det godt for deres gæster. Når der er noget man ikke kan lide, bør man være høflig og spise af det som man kan lide f.eks. brød eller kartofler. Der findes vel altid noget af det der serveres man kan spise.

Det er også nødvendigt at lære børn at børste tænder. Når børn siger at de ikke vil børste tænder og ovenikøbet begynder at græde, er de da nødt til at børste tænder alligevel. – Børn forstår ikke konsekvenserne af deres valg. De skal lære at samarbejde med de voksne. – Det er jo ikke særligt smart at starte livet med dårlige tænder.

Der er mange forældre der overhovedet ikke tør træde i karakter og opdrage deres børn. Der er også mænd som ikke tør medvirke i deres børn opfostring, fordi det da blive betragtet af moderen som skadeligt. Barnets mor går ind for den frie opdragelse, og al irettesættelse og samtale med barnet opfattes negativt. Når forældrene skal på familiebesøg, siger barnet at det ikke vil med.  Forældre bliver da nødt til at melde afbud, fordi barnet jo siger nej. Forældre og især mødre, er så bange for konflikt med deres børn, at det er ved at blive pinligt. – Nu er det pludselig læreren, eller en anden instans der skal løse problemet; men i den moderne opdragelse har de ikke lov til at blande sig i noget som helst. – Det kan koste dem deres stilling. Barnet ved det, tager magten over alle; men barnet er ikke modent for det.

Børn bliver ganske enkelt nødt til at lære livets vilkår, ellers får de problemer som voksne. – Det er det de unge forældre begynder at indse, og det ændrer børns vilkår til at ligne noget gammeldags, som alligevel var brugbart og gavnligt.

Barnepige
Børneopdragelse
Børneprotest

 

 

Teenager

https://www.youtube.com/watch?v=FNpJco1Foxc

Teenager!

Forældre og teenagere har altid været anspændt. Det er det samme i hver generation.

Forældre duer ikke i den alder. – Forældre er pinlige og teenagerne er flove over deres forældre.

Teenagerens konklusion: Forældrene ved ikke selv hvor pinlige de er.

Det giver sig også udslag i ferien. Det fortager sig igen når de bliver lidt ældre. På ferien vil forældrene tage billeder. De samler minder. Teenagerne vil noget helt andet som adskiller dem fra familien. De søger kontakt udenfor familiens opsyn. – Teenagere vil måske også hellere tjekke Facebook end tage billeder. Selvfølgelig vil der altid være undtagelser.

Ofte vil teenagerne gøre noget andet end deres forældre; men argumentet er ikke vandtæt. Det hedder sig at deres forældre er pinlige. – Hvorfor det er sådan, er svært at finde svar på? – Det er vel bare et led i børns udvikling.

Forældrenes omsorg, og det at de spørger deres barn hvad det har lavet udenfor hjemmets fire vægge, opfattes som indblanding og kontrol.

Selvfølgelig er forældrene urolige. Når vi tænker på hvordan unge kan blive involveret i kriminalitet og stoffer, er det begrundet. Det er dog meget svært at være forældre i den tid det står på. De fleste teenagere forstår ikke deres forældres omsorg. Teenagere vil være voksne og selvstændige væsner, som lever i en anden tid end deres forældre, og derfor ønsker de ikke deres indflydelse. – Problemet er bare at de ikke er voksne endnu. De forstår ikke livets fald grupper og fælder.

En teenager vil gerne være i form og være attraktiv. Det er også her det kan give bagslag. Verden er jo ikke det mest perfekte sted at vokse op. – Der er nogen udenfor hjemmets vægge der vil udnytte unge mennesker. Det ved forældrene; men det forstår en teenager ikke. Teenagere kan være godtroende. De har ikke forstået alvoren i at livet også har en bagside. Verden er ikke perfekt. Det er ikke som det ser ud.

Der er to ting som gør sig gældende når børn bliver teenagere:

Børn: Teenagere har svært ved at fatte deres forældres pinlighed. De forstår ikke forældrenes omsorg og kærlighed. Når en teenager bliver ældre ser det i bagspejlet, og nu er deres forældre pludselig hyggelige, sjove og rare. Klar til børnebørnene.

Forældrene: Forældre har svært ved at give slip og acceptere barnet nu er på vej til at blive selvstændig. Snart flytter barnet hjemmefra. Flytter måske til en hel anden by. Forældre vil altid se deres børn som børn. Det accepterer børnene når de bliver voksne i de fleste tilfælde.

Børn: Teenageren tror at alle lægger mærke til deres pinlige forældres opførsel; men der er overhovedet ingen der ser noget som helst. Det er bare en forestilling.

Teenagere: Husk at nyde jeres forældre. – Tænk ikke på jeres forældre som pinlige og ydmygende. – Nej! Det er de eneste forældre I har. Se dem som sjove og hyggelige.

Forældre: Pas på at I ikke provokerer for meget med jeres pinlighed. Prøv at få børnene til at se jer som sjove og hyggelige.

Selvfølgelig skal forældre være vågne; når deres børn pludselig skal til at begå sig i verden. Det er en svær tid, og det er helt uforudsigelig at se hvordan det går ind i fremtiden.

Klik på billede så bliver det større