Fire elementer

De fire elementer i frelsesprocessen:

Gud er Ånd (Helligånden)
Gud er hellig (Sandheden)
Gud er kærlighed (Vidnesbyrdet)
Gud er lys (Synderen ser lyset)

 

Fire elementer samvirker ved den nye fødsel.

Romerbrevet kapitel 8 vers 16: “Ånden selv, vidner sammen med vor ånd, at vi er Guds børn.”

Guds Ånd bruger loven til at piske synderen ud af sine undskyldninger og ind i Kristi kærlighed. Loven i sig selv har ingen magt til at forvandle en synder og få ham til at elske Gud.

Synderen må erkende Herren Jesus som sin ven.

Loven er en tugtemester til Kristus. Galaterbrevet kapitel 3 vers 24-25: “Eller sagt på en anden måde: Den jødiske lov var vor lærer og opsynsmand indtil Kristus kom. Først da kunne vi ved troen på ham komme ind i et ret og åbent forhold til Gud. Men nu da troen er kommet, behøver vi ikke længere lovben til at bevogte os.”

Vi er alle Guds børn gennem troen på Jesus Kristus.

Vi kan ikke vise Guds kærlighed ved at gøre frelsen lettere, når Gud af enhver synder kræver absolut ærlighed, fuldstændig overgivelse og ubetinget indvielse af hjertet til Herren.

Vi viser vor sande kærlighed ved oprigtig omsorg, alvorlig præsentation af sandheden og en dyb længsel i vort eget hjerte efter det, som er Guds største ønske om, at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sandheden.

Vi er ikke blot et redskab i Guds hånd på grund af vort vidnesbyrd, vi må tage aktiv del i det sjælevindende arbejde. Vi er sendebud på Kristi vegne.

 

Endnu en WordPress-blog