Vore motiver

MotiverVore motiver.

 

Jesus Kristus har sat sjælevinding så højt at han betragter en sjæl som mere værd end hele verden.

Meget af Jesu tid blev brugt til at kontakte et menneske ad gangen. Han samtalede ofte med ham eller hende om det personlige forhold til Gud.

Ægte sjælevindingsarbejde er umuligt uden denne omsorgsfulde personlige kontakt.

Jesus åbenbarede sin Faders væsen og kærlighed for hele verden. Dette er det sande vidnesbyrds kendetegn.

Det er en alvorlig tanke at verden er fortabt og uden forbindelse med Gud, derfor søger Jesus efter personer der vil opsøge mennesker og overbevise dem og vise dem Guds kærlighed. Jesus opsøger og frelser det fortabte ved at leve sit eget liv ud igennem indviede mænd og kvinder.

Den som vil være Kristus lig må være ægte og sand. Gud hader hykleri og påtagethed. Vores motiver for at vinde mennesker må være gennemsyret af ægte kærlighed og omsorg. Det er ikke anstrengelserne værd at vinde mennesker med de forkerte motiver og det gør mere skade end gavn.

KÆRLIGHED til Gud og mennesker er det eneste acceptable motiv bag vidnesbyrdet. Jesus havde så stor nød for mennesker at han kunne græde. Mattæus Evangeliet kapitel 9 vers 36: ”Da han så folkeskarerne, ynkedes han over dem, for de var vanrøgtede og forkomne som får uden hyrde.”

Kærlighed er ikke noget man i første omgang føler; men det er noget man gør. Kærlighedens styrke står i nøje forhold til det offer, man bringer.

At vidne på samme måde som Jesus forudsætter lighed med ham.

Verden er fuld af mennesker som kun tænker på sig selv og lever for sig selv. Guds nye folk skal være fuldstændig anderledes – de skal leve, som Jesus gjorde. Et menneske udefra kan ikke se Jesus; men han kan se dig. (den kristne). Den kristne kan kun overbevise andre til at tro ved at være et godt eksempel.

Jesus Kristus udtalte i Johannes Evangeliet kapitel 9 vers 5: ”Mens jeg er i verden, er jeg verdens lys.”

Jesus siger til os: Johannes Evangeliet kapitel 20 vers 21 ”Jesus sagde igen til dem: »Fred være med jer! Som Faderen har udsendt mig, sender jeg også jer.”

Apostlenes Gerninger kapitel 1 vers 8: ”Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende.”

Første Timoteus Brev kapitel 4 vers 12: ”Lad ingen ringeagte dig, fordi du er ung, men vær et forbillede for de troende i tale, i adfærd, i kærlighed, i troskab, i renhed. Effektiv tjeneste er ikke kun for ældre; men også noget ungdommen kan være med til.

Vi skal være et forbillede i tale dvs. (Både privat og offentligt), i færd dvs. (handling og adfærd), i kærlighed dvs. (drivkraften bag vore ord og handlinger) i troskab dvs. (Troskab både i vort daglige liv og tjenesten for Gud), i renhed dvs. (moralsk og åndelig for at Gud kan bruge os)

Gud vil mobilisere ungdommen i denne sidste generation af historien.

At vidne ligesom Jesus betyder stadighed – evnen til at være den samme til alle tider og under alle forhold.

Kristendom er ikke et regulativ; men et fællesskab med den levende Kristus.

Kristendom er Kristus – et sejrrigt opstandelses liv med fred og kraft i hjertet.

Fire elementer samvirker ved den nye fødsel.

Romerbrevet kapitel 8 vers 16: ”For jeg skammer mig ikke ved evangeliet; det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror, både for jøde, først, og for græker.”

De fire elementer i frelsesprocessen:
Gud er Ånd (Helligånden)
Gud er hellig (Sandheden)
Gud er kærlighed (Vidnesbyrdet)
Gud er lys

(Synderen ser lyset)

Endnu en WordPress-blog