Tag-arkiv: balance

Livets skole

Livets skole!

De fleste personer som har en livsperiode hvor de gik ned på grund af stress, tør tale om det. Mange holder foredrag om det, skriver bøger eller bliver rådgivere for andre.

De fleste oplever også at samfundet og omgivelserne anser, at når nogen går ned med stress er de svage. Det er nemlig almen opfattelse at en stærk person klarer selv det højeste stress niveau. Det er en forestilling som mange har en mening om, indtil de selv går ned med stress. Derefter bliver de lidt mere jordnære.

(Jeg kan ikke lide ordet: de svage. For folk er stærke. Men man har nogle gange bare brug for lidt hjælp. Bare lidt støtte. – Kasper Schmeickel, landsholdsmålmand.)

Det er faktisk godt at gå ned med stress, for ellers er alternativet at dø i stress.

Taknemmeligheden kommer når personen overvinder stress og kommer på benene igen. Hele tiden møder man de samme indbildske typer, der går rundt og ligner nogen der klarer alt. Man kan få lidt ondt af dem og deres uvidenhed.

Symptomer på stress er forskelligt. Jeg kunne f.eks. ikke finde vej på selv de mest simple ruter. Glemte at betale for benzinen inden jeg kørte fra tankstationen. – Andre mister håret, får skæl og eksem m.m.

Når de rammes af det høje stressniveau og bryder sammen, tvinges de til at stresse op og lytte.

Tempoet sættes ned. Det tager tid at komme på benene igen. Det afhænger lidt af miljøet og omgivelserne. Mange har overhovedet ingen forståelse af stress og det kan godt forbavse, for der tales og advares meget om stress i vore dage.

Når den stressramte kommer på benene igen, er det nødvendigt at tage visse forholdsregler for at beskytte sig selv. Man kan stadig yde og arbejde mange timer i døgnet; men rytmen ændres. Man kan også rejse rundt uden at blive stresset og tale i forsamlinger; men folks reaktioner må man bearbejde på en ny måde.

Der var visse ting der var årsagen til sammenbruddet og den belastning må man undgå.

Arbejdsbyrden er ikke det som forårsager sammenbrud. Det er vigtigt at arbejde sammen med de rigtige mennesker. Det er vigtigt at man kan arbejde selvstændig under frihed. Det kommer ingen og giver dig. Det skal man tage selv. Folk må respektere din frihed, ellers kan du ikke udfolde dig på tilfredsstillende måde.

Mange tror at travlhed er sejt. Det er ikke rigtigt. Frihed er vigtigt. Arbejder du sammen med de forkerte mennesker og skal bruge tid på opgaver som ikke giver mening, så er du i farezonen.

Det du arbejder med, skal du trives i og være glad for at lave, og du bør have retten til at bestemme over dit eget liv.

Når du er interesseret i det du laver, så kommer du i flow og den oplevelse er trivselsskabende.

Trivselsskabende miljø er en beskyttelse mod stress. Det er vigtigt at være i balance. Du kan måske ikke lige sige dit job op; men da må du skabe frihed i din fritid, når du er hjemme, ellers brænder du ud.

Skyld

Skyld!

Byrden

Vi er ikke blevet kvit skyldspørgsmålet; end ikke i vor moderne samfund. Vi skylder ikke længere skylden på andre, når noget går galt. I stedet vender vi blikket indad og bebrejder os selv i en grad, der til tider kan minde om selvstraf. Det kan få store konsekvenser.

Det gør et menneske ineffektiv, passiv, giver mindreværd og forkastelse.

Før i tiden var der en anden ubalance, alt var samfundets skyld eller de andres skyld. I dag er vi gået i den anden grøft. Nu er det vores egen skyld.

Når det er vores egen skyld, kan vi ikke forvente hjælp fra nogen. Jeg må straffe mig selv ved at udslette mig selv. Selvmord er nok lidt overdrevent.

Det er ikke muligt at blive kvit skylden; når man giver sig selv skylden for alt det dårlige der sker i et liv.

Der kan være mange faktorer og vilkår som forårsager at noget går galt. Jantelovens tendenser og negative omstændigheder tærer på kræfterne og udmatter menneskers psyke. Det hele kan bryde sammen, så det ligner et bombet højhus.

Alle har haft følelsen af skyld. Du har ikke levet op til dine forpligtelser. Du har svigtet dine omgivelser. Du har forbrudt dig mod andre. Skilsmissen er ene og alene din skyld.

Alle du ser omkring dig er de perfekte. Alle dine venner er perfekte og de har altid været der for dig; men du har svigtet. Du har såret og ødelagt andre menneskers liv. Dette kan være et vrangbillede der fremstilles af dig selv eller af dine omgivelser.

Konklusion: Alle er vi skyldige i et eller andet; men det er altid rart for den selvretfærdige at finde en syndebuk. En syndebuk kan ikke udslette min skyld. Jeg går ikke fri ved at give andre skylden; men det er heller ikke særligt befriende at give sig selv hele skylden. Der er som regel medskyldige i en sag. Ingen klarer frisag.

Det moderne menneskes selvbillede er selvdestruktiv, for det siger at du selv er skyld i stort set alt, hvad der sker omkring dig.

Skyld kan give et positivt resultat. Skyldfølelse kan bidrage til at give os ny styrke til at tage fat hvor vi tidligere ville have ladet stå til. Vi tager aktivt del i at løse vor egen situation som er ude af kurs. Det kan handle om arbejde, sygdom, kriser eller andet.

Skyldfølelse kan være positiv. Det giver os ny styrke til at rejse os op og på nyt tage ansvar for egne handlinger.

Den moderne og ukonstruktive selvbebrejdelse har store konsekvenser. Ingen skal bebrejde sig selv, når det gælder mobning, ensomhed eller eksklusion.

Skyld kan give negative, destruktive tanker og det medfører forkerte handlinger, som igen fører til ødelæggelse og undergang. Et forkert selvbillede formes i dit tankemønster. Dette forkerte selvbillede ses også i fuldvoksne personer, og ikke kun i teenagere og unge.

Depression og stress symptomer er vores manglende evne til at klare det pres vi i stigende grad påvirkes af. Vi bebrejder os selv hele tiden og spørger os selv hele tiden, hvad vi kunne have gjort bedre og anderledes. Vi påvirkes hele tiden med negative udtalelser og kommentarer. Desværre formår vi ikke at indfri andres forventninger til os.

Skylden lammer os. Jeg er selv skyld i at det går mig dårligt og jeg er også selv den der skal løse problemet. Den person der bukker under, skal også være den der rejser sig igen.

Konklusion: Der skal være balance i skyldspørgsmålet. Vi skal kunne se vor egen skyld i øjnene; men vi skal ikke være alene om at bære skyld, der hvor der også er medskyldige.

Vi kan ikke smide skylden på indvandrerne; når det gælder samfundets problemer. Vi kan ikke udvælge syndebukke som skal bære alles skyld i den opståede situation. Vi kan ikke redde os ud af skyldproblematikken. Samfundet er bygget op på love og regler, brud på det giver skyld. Vi bør selv tage ansvar for egne handlinger.

Vi har brug for et opgør med skyld ellers går vi rundt med en byrde af skyld.

Hvad om vi deler skylden med hverandre og vi ser os selv som kollektive skyldige.

Vi kan blive fri fra skyld. Jesus tog al vor skyld på sig. Vi kan også dele friheden fra skyld med hinanden. Vi kan dele liv med hinanden. Vi kan dele tro med hinanden. Troen på syndernes forladelse.

Bærer med smil min byrde