Det starkaste bevis för troende dop!

Det starkaste bevis för troende dop!

Apostlenes Gerninger kapitel 8:26-40

En Herrens ängel talade till Filippus: “Stå upp och gå ut mitt på dagen längs vägen som går ner från Jerusalem mot Gaza. Den ligger öde.” Filippus reste sig och gick. Då kom en etiopisk hovman, som var eunuck, och ansvarig för hela skattkammaren hos den etiopiska drottningen Kandake. Han hade kommit till Jerusalem för att tillbe, och var nu på väg hem, och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. Då sade Anden till Filippus: “Gå fram till vagnen och håll dig nära den.” Filippus skyndade fram, och när han hörde honom läsa profeten Jesaja frågade han: “Förstår du vad du läser?” Mannen svarade: “Hur skulle jag kunna det om ingen vägleder mig?” Och han bad Filippus komma upp och sätta sig bredvid honom. Stället i Skriften som han läste var detta:

Som ett får som förs bort till slakt,

som ett lamm som är tyst

inför den som klipper det,

så öppnade han inte sin mun.

Genom hans förnedring

blev hans dom upphävd.

Vem kan räkna hans släkte,

eftersom hans liv rycks bort

från jorden?

Hovmannen sade till Filippus: “Jag vill fråga dig vem profeten talar om, om sig själv eller någon annan?” Då började Filippus tala och utifrån det skriftstället förklara evangeliet om Jesus för honom.

När de nu färdades vägen fram kom de till ett vattendrag, och hovmannen sade: “Här finns vatten. Vad hindrar att jag blir döpt?” Han befallde att vagnen skulle stanna. Både Filippus och hovmannen gick ner i vattnet, och Filippus döpte honom. När de kom upp ur vattnet ryckte Herrens Ande bort Filippus, och hovmannen såg honom inte mer. Han fortsatte sin resa, full av glädje.

Filippus kom till Ashdod, och han vandrade omkring och förkunnade evangeliet i alla städerna tills han nådde Caesarea.

 En troende som går hela vägen utvecklas.

Hur får jag in uppståndelse livet i Jesus Kristus?

Det är en uppmaning till oss: Kom in uppståndelselivet i Jesus Kristus!

Vi börjar att ta emot evangeliet om Jesus Kristus och sedan bli döpt i vatten.

Dopet är ett förbund. Första Petrus Brevet kapitel 3 vers 21: Efter denna förebild, frälser nu dopet också er. Det innebär inte att kroppen renas från smuts utan är ett rent samvetes bekännelse till Gud genom Jesu Kristi uppståndelse,”

Allt i tron bygger på Jesu uppståndelse. Sådan han har uppstått, så även uppstå vi med

När vi tar emot evangeliet böjer vi oss vid korset, och ber om syndernas förlåtelse. Här dör vi med Kristus. Vi är födda på nytt. Jesus bor i vårt hjärta.

Dopet är Kristi uppståndelse. Vi är avsedda att leva i uppståndelse livet i Kristus.

När våra kroppar dör, står vi upp och får en ny strålande kropp som är oförgänglig.

Syndafallet förstörde vår kropp. Vi kom av jord och kommer att bli till jord; men av jorden vill vi en dag uppstå och bli klädd i en helt ny oförgänglig kropp.

Första Korinterbrevet 15: 52 – 57:

”i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Basunen ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga, och vi ska förvandlas. Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. Men när det förgängliga är klätt i oförgänglighet och det dödliga klätts i odödlighet, då uppfylls det ord som står skrivet: Döden är uppslukad i seger. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus!

 Min verkliga identitet är Kristus identitet!

 

 

Endnu en WordPress-blog