Sejr over bekymringer

Sejr over bekymringer!

BEKYMRING er den anden nedbrydende kraft, som stammer fra uovergivne rettigheder. Bekymringens stunder er også anledninger for dig til at slå fast din himmelske Faders trofasthed.

Der er seks grundsætninger for menneskelivet. Når en af disse menneskerettigheder trues, give selvopholdelsesdriften faresignal til personligheden. Et menneske som vil leve sit eget liv, må belave sig på bekymringer. Han har ansvar for alle livets behov.

De seks vigtige livsområder, der skaber bekymringer for ham er:

BEKENDTSKAB – Kravet om tilhørsfohold, om at føle sig elsket og afholdt af andre. Frygten for ensomhed og alderdom.

BESKÆFTIGELSE – Trangen til at udrette noget af betydning, skabe sig en position i samfundet og historien, og få det mest mulige ud af sin tid og talenter.

BEHOV – Nødvendigheden af føde, klæder, husly, og kapital for at kunne klare sin forpligtelser såsom husholdning, husleje, skat o.lign.

BESIDDELSE – Ønsket om at eje hus, gård og inventar, bil o.s.v. der kan forhøje livsnydelsen, og som kan konsolidere forretningen eller andre foretagender.

BEFINDENDE – Ønsket om at blive skånet for sygdom og ulykke og skærmet mod farer og uforudsete begivenheder.

BESKYTTELSE – Nødvendigheden af at tegne forsikringer, der dækker mod tyveri og tab. Trangen til at søge vejledning og til at kende fremtiden for at kunne berede sig på det ukendte.

Endnu en WordPress-blog