Koen

Koen!

Dyr ko4

Dyr ko2Det er en god oplevelse at gå i naturen. Her finder du dyr og planter. Det handler om ikke at gå i naturen med lukkede øjne, for da ser vi jo ingenting.

På en sådan vandretur ude på landet kan du møde en ko. Det er spændende at læse om dyr i Bibelen. Koen er omtalt. Den er i kategorien: Oksen. Ord som bruges om disse dyr er kvæg, hornkvæg, tyr, ko og kalv.

Dyr tyr3
Dyr tyrDyr tyr2

Dyr tyr1

Jeremias sammenligner Ægypten med en ”smuk kvie” kapitel 46 vers 20: Egypten er som en smuk kvie, der angribes af en bremse fra nord.”

Hoseas skriver om Efraim at det var en tilvænnet kvie, der tærskede villigt, åget lagde jeg selv på dens skønne hals kapitel 10 vers11: ”Efraim, du var som en tam kvie, der var glad for at tærske. Men nu lægger jeg et åg på din smukke hals og spænder dig for ploven.”

Vi læser i omtalen af Jakobs gave til Esau ved hjemkomsten fra hans tjenestetid hos Laban, at han forærede sin broder 40 køer og 10 tyre i flg. 1. Mosebog kapitel 32 vers 15.

Dyr ko3Man brugte køer til at trække pagtens ark. Køer kunne bruges som trækdyr fordi de var roligere af natur end tyrene.

Dyr ko5Her skal også nævnes at koens store værdi for israeliterne også skyldtes mælken. Mælk var en yndet drik, allerede på patriarkernes tid. Abraham bød faktisk sine gæster på sødmælk. 1. Mosebog kapitel 18 vers 8: ”Da maden var klar, tog Abraham syrnet mælk og sødmælk, samt noget af den stegte kalv, og serverede det for mændene.”

Mad ostOst er også omtalt i Bibelen. Jobs Bog kapitel 10 vers 10: ”Kom ihu, at du dannede mig som ler,” siger Job til Herren, ”og til støv vil du atter gøre mig! Mon du ikke hældte mig ud som mælk, og lod mig skørne som ost.” (gl. oversættelse).

Mad oste

Mad mælkMad mælkekarton

Endnu en WordPress-blog