Adlyd Guds befalinger

Lydighed mod Gud er ikke:

TragiskTRAGISK – ”Jeg skal gøre det!”

Hvad betyder det at være fuldkommen som vor himmelske Fader er det?

Mange bedrøvede kristne er fast besluttede på at blive hellige.

Jesus sagde: ”Vær frimodige.” ”Guds bud er ikke byrdefulde.”

Hvis Guds bud er noget, jeg ”er nødt til at gøre”, drives jeg ikke af kærlighed, men af lovtrældom.

Hvis vi handler i kærlighed, er det GUD SELV, som er vort mål – ikke hans bud og regler.

Lydighed mod Gud er ikke:

MAGISK – ”Jeg må have overnaturlig kraft” for at gøre det.

Hvad er hellighed?

Det er ikke i sig selv et mirakel; men det er noget usædvanligt og mærkeligt. Det ligger over naturens og fornuftens love.

Hellighed er Guds livsstandard for den menneskelige race. Derfor er det endnu mere underligt at han vil have med os at gøre. Vi er nemlig alle syndere.

Hellighed er resultatet af et valg – jeg vælger at leve for Gud.

Gud forvandler mit liv, ikke ved at svinge en tryllestav; men ved at jeg giver mig ind under hans kraft, der formår at gøre det, jeg ikke selv kan.

Guddommelig fuldkommenhed medfører ikke fritagelse for fejlgreb.

En kristen bliver heller ikke immun overfor synd; men det er muligt at sejre over synden.

Ethvert menneske har sine begrænsninger. Vor bedømmelse af en situation vil aldrig være ufejlbarlig, for vi kender ikke alle forhold, sådan som Gud gør det.

Vi kan også gøre os skyldige i glemsomhed, som jeg ikke vil betegne som syndigt; men det er en menneskelig brist eller skrøbelighed.

Vi kan gøre os skyldige i misforståelser, enten fordi vi har hørt forkert eller ikke har opfattet en situation rigtigt; men det kan heller ikke betegnes som synd.

Gud fratager os ikke vor frie vilje. Vi står hele tiden overfor valg. Selv om vi vælger ikke at synde, betyder det ikke at vi ikke kan synde.

Endnu en WordPress-blog