Ateismen

 

Ateismen
Negativ om religion og tro

 

Hvad disse ideologier/filosofier nægter

Humanismen – Modernismen: Guds åbenbarede dom over oprør og synd – hans egen overnaturlige magt og ufejlbarlige bog.

 

Det første par: Formalismen. Materialismen. Humanismen. Modernismen RELIGIØS FALSKHED.

Mange professorer og intellektuelle er ateister; men de findes også i den lavere stand. De udtaler sig ofte negativ om religion og kristendom. Folk med en tro vurderes ofte som underbegavede eller naive. En professor har udtalt: Religion blokerer for udvikling. Al slags religion sættes i samme bås. Kristendommen er for mig ikke religion. Kristendommen har civiliseret og udviklet Danmark.

Ateister har altid haft den påstand og har altid været fjendtligt indstillet overfor kristendom og tro. Videnskabelig indsigt fører til den konklusion mener de. Der er dog mange kristne videnskabsmænd med en anden opfattelse og erfaring. I den ateistiske selvforståelse fornægtes Gud, videnskaben og fornuften fremhæves. Der er så mange ting videnskaben ikke forstår; men det ændrer ikke deres standpunkt. Der er også uenighed indenfor videnskaben når det gælder de forskellige opfattelser. Viden og tro kan godt nå sammen på mange måder.

Ateisterne forveksler religion og fundamentalisme, tro og overbevisning. Fundamentalisme er ikke det samme som fundament. Kristendommen er et godt fundament. Her er der en grundsten, grundvold en baggrund. Ordet fundament dækker disse ord. En fundamentalist er en fanatiker eller som mange udtrykker det ”Bogstav troende.” Folk har mange udlægninger og forklaringer på hvad en fanatiker eller en bogstavstroende er. Alt kan ikke forklares videnskabeligt. Troens fundament er Bibelen når det gælder den kristne tro. De danske love er også bygget på et fundament; men det betyder vel ikke at dansk lov er fundamentalisme. Ateisterne hævder at jo mere religiøst et samfund er, jo mere tilbagestående vil det være. Luther påstod at mange mennesker ikke var troende. Mener ateisterne mon at Luther var fundamentalist? Grunden til at mange er ikke troende kan jo være et pres fra samfundet. Der er nogen som påvirker de troende i en sådan grad at de mister troen. Der er også nogen som bliver stærke i troen af modstanden de oplever. Et sted i historien var der en forfærdelig masse lovløshed. En kristen vækkelse med mange troende påvirkede samfundet i positiv retning, så at lovløsheden forsvandt. I dag kan det være at lovløsheden tager til, fordi lovene der laves strider imod folks overbevisning. Loven tvinger folk til at fornægte deres tro. Det er der ikke alle som vil acceptere, og så bliver de pludselig lovbrydere. Her har vi eksempler fra kommunisttiden i Sovjetunionen og Kina. Der er stadig lande hvor kristendom er forbudt. De der bliver opdaget, og som ikke vil frasige sig deres tro kommer i fængsel, udsættes for tortur og anden ubehag. Kirkerne lukkes og folk mødes i undergrundskirker. Loven tilpasses ateismens vilkår. Kommunismen er ateisme der ville bekæmpe kristendommen. De er fanatiske og fundamentalistiske i deres adfærd mod de kristne. Kommunismen spillede fallit, og i dag er der så mange kristne både i det tidligere Sovjetunionen og i Kina, at ingen har det præcise tal. I Kina er der vel en milliard troende. Ateisme er ikke nogen garanti for tillid imellem mennesker. Ateisme er en slags erstatningsreligion. Denne religion dyrkes af nogle ateister med stor fanatisme og fundamentalistisk fremfærd.

Ateismen har ikke forstået kristendommens sandhedsværdi. De siger ellers at religion uden sandhedsværdi har ingen værdi. Kristendommen har haft stor værdi for samfundet. Der er selvfølgelig nogen der kan diskutere værdier uden at det er dens sandhedsværdi.

Ateisme blokerer næsten altid muligheden for en ordentlig samtale. Det er typisk for fundamentalismens væsen.

Endnu en WordPress-blog