Enhed

Enhed!

 

Kristen enhed starter grundlæggende i hjemmet.

Menigheden er ikke stærkere end ledernes hjemmeliv. – Kristne som ikke har lært at skabe harmoni i hjemmet vil altid have svært ved at gøre noget værdifuldt for Gud udenfor hjemmet.

Hjemmet er Guds forsøgscenter. Her lærer vi kærlighed og disciplin og fællesskab. – Vil du lære kærligheden at kende, begynd i hjemmet.

Gud ser alt hvad der foregår i dit hjem. Hans øjne er allevegne og ser både godt og ondt. Alle væggene er gennemsigtige for ham. Jeg kan gemme mig for alle og hele verdens nysgerrige øjne; men Gud ser alt. Intet er skjult for ham. – Han ved alt om din familie. Hvad vi ofte glemmer er, at Gud bekymrer sig om hvordan jeg har det. – Gud ved hvad der sårer dig og gør dig ked af det, bange og alene.

Første Peters Brev kapitel 5 vers 5-7: ”Ligeså skal I unge underordne jer under de ældste; I skal alle være klædt i ydmyghed over for hinanden, for Gud står de hovmodige imod, de ydmyge viser han nåde. Ydmyg jer derfor under Guds stærke hånd, så vil han ophøje jer, når tiden kommer, og kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer.”

Ordsprogenes Bog kapitel 15 vers 3: ”Herrens øjne er alle vegne, de overvåger onde og gode.”

Hvis Satan lykkes at smadre dit hjem, kan han også ødelægge dit liv.

Djævelen ligger på lur i tusind forskellige baghold efter din familie. Han er bekymret over de kærlige bånd, som binder de lykkelige hjem sammen. Han angriber forældrene, specielt når de er trætte, syge eller bundet af vaner, og han satser på at ødelægge kærligheden og harmonien i hjemmet. Hans plan er splittelse af hjemmet, skilsmisse, splid og spektakel. – Han vil sætte splid mellem børn og forældre, broder og søster over bagateller. Sådant småtteri kan skabe eksplosioner af had og bitterhed.

Det lykkes alt for ofte Djævelen at stjæle, slagte og ødelægge.

Hvad tror du Gud tænker når han ser din familie? – Gud har bestemt at hjemmet skal være et arnested for lykke.

Gud indstiftede ægteskabet. Han velsignede det første hjem.

Hvad er de grundlæggende regler for hjemmet

  1. FORÆLDRE: bør elske Gud med deres liv, såvel med deres læber. De bør være eksempler for børnene som skal lære at arbejde, lege, elske og le. Forældre skal være en kilde til styrke og vejledning. – Hjemmet skal være et sted hvor der hersker, fred, kærlighed og sikkerhed.
  2. Herren Jesus Kristus bør være hjemmets største autoritet. – Far og mor de næste. – Far skal lede og mor inspirere. – Forældre skal kunne støtte hinanden med kærlighed og omsorg. Inspirationen fra mor indeholder også gode råd.
  3. Børn skal elske og adlyde deres forældre ligesom de elsker Herren. Gud ønsker at bruge forældrene til at hjælpe børnene med livet og til at lære dem det der er rigtigt. Når vi gør det forældrene siger; selvom vi har mest lyst til at gøre noget andet, lærer vi at gøre det Gud vil; selvom vi har lyst til at gøre noget andet, senere i livet.
  4. Problemer i hjemmet bør bringes til Gud med det samme. Gud er den bedste til at klare problemer og vanskeligheder. Børnene kan altid bede for deres forældre; hvis de synes at de gør noget forkert. Det er en måde at opdage og erfare at Gud faktisk kan gøre noget også for et barn der beder. Manden kan bede for sin hustru og omvendt, og opdage og erfare at Gud faktisk kan ændre og forandre, det som vi aldrig selv havde kunnet gøre.

Endnu en WordPress-blog