Helligåndens gave

Helligåndens gave!

 

Helligåndens kraftHelligåndens gave kan ikke fortjenes. Det er ikke på grund af en særlig gunst eller en form for udmærkelse at Helligåndens gave gives til os. Der er heller ikke tale om en speciel hellighed.

Helligåndens gave gives først og fremmest, for at vi skal få kraft. Der er heller ikke tale om en bedre karakter end andre umiddelbart efter denne erfaring.

Åndens fylde er en hjælpekilde til opbyggelse af den kristne karakter, og gives bestemt ikke som en udmærkelse på grund af en større indvielse til Kristus.

Vi skal derfor bede om at måtte modtage Helligåndens gave på basis af Guds klare løfter og under forudsætning af, at vi afstår fra al synd.

Galaterbrevet kapitel 3 vers 2: ”Sig mig engang: Modtog i Helligånden, fordi I var gode til at overholde de jødiske love? Eller var det, fordi I greb om budskabet i tro.”

Bibelen fortæller os at Gud er mere end villig til at give sine børn Helligåndens gave. Du behøver ikke at tigge eller trygle om det. Han ikke bare lover os Helligåndens gave; men han befaler os at være fyldt af Ånden.

Efeserbrevet kapitel 5 vers 18: ”Drik jer ikke fulde, for det får jer bare til at skeje ud. Nej, lad jer fylde af Helligånden.”

Hvordan modtager vi Helligåndens gave?

Når vi tænker på Helligåndens gave kan det være nyttigt at se den fra to sider.

For det første: Den udgydte Ånd. For det andet: Den iboende Ånd.

Vi skal nu se lidt på hvordan denne tosidede Åndens gave kan blive vor.

Åndens indre virksomhed er den vigtigste og mest værdifulde.  Når jeg siger dette mener jeg selvfølgelig ikke at den ydre virksomhed ikke er vigtig og værdifuld. Vi er desværre tilbøjelige til at undervurdere de gaver der gives os i Det Nye Testamente. De gammeltestamentlige hellige var ikke så privilegerede som os. De satte nok mere pris på Åndens gave. I Det Gamle Testamente blev Ånden givet kun til de få, hovedsagelig til præsterne, dommerne kongerne og ikke mindst til profeterne. I Det Nye Testamente er Helligåndens gave tilgængelige for alle Guds børn. Vi må se værdien af Helligåndens gave og forstå at vi er afhængige af den.

Helligånden faldt på disciplene på pinsedag. Det samme kan ske med os.

Tiden efter pinsedagen var disciplene anderledes. De havde en unormal opførsel. Disciplene begyndte at tale i tunger. Peters tale var helt anderledes end før. Han var drevet af Helligånden. Gud virkede med sin mægtige kraft og hans tjenere var fyldt med en guddommelig frimodighed.

Det vi læser om i Apostlenes Gerninger om disciplenes oplevelse på pinsedag var den udgydte Ånd.

Den iboende Ånd er selvfølgelig den samme Ånd som blev udgydt over disciplene. Romerbrevet taler om at den iboende Ånd som opvakte Jesus fra de døde bor i os. Det kræver en åbenbarelse af guddommelig art for denne kraftfyldte oplevelse.

For mange kristne er Helligånden meget uvirkeligt og uforståeligt, netop fordi den guddommelige åbenbaring mangler. Det er vigtigt for os at vide hvad der bor i os. Vort indre er et tempel for Helligånden. Guds Ånd bor i os.

 

Endnu en WordPress-blog