Kæmp dig fri af den fortærende ild! – Åndeligt.

Kæmp dig fri af den fortærende ild! – Åndeligt.

Begynd med at være UBARMHJERTIGT ÆRLIG overfor dig selv.

Bed Gud om tilgivelse for din synd. Hold op med at kalde den for en sygdom eller en svaghed. Hold op med at bruge undskyldninger som GUD KENDER MIT HJERTE eller JEG GØR JO KUN DET DER ER NATURLIGT FOR MIG.

Nævn synden ved dets rette navn og bekend den af hele dit hjerte for Gud, og nøjes ikke med at være bedrøvet over de vanskeligheder, den har forvoldt dig og andre. Det er umuligt for dig på samme tid at leve som en kristen og leve som den, der lever under det syndige begærs magt. Gud kan befri dig; men du må være villig til at stille dig helt på hans side mod synden. TAG SKRIDTET NU, og vent ikke til synds erkendelsen forsvinder, og du føler dig kold og hård igen.

Første Johannes Brev kapitel 1 vers 9: ”Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os for al uretfærdighed.” 

Skænk Herren hele dit hjertes kærlighed. Bed Ham om at rense dig fra hele din syndige fortid, og bed Ham om at give dig mod og styrke til at gøre op med alt, hvad der er forkert. Læg dine problemer fuldstændig i Herrens hænder og bed Ham om mat give dig et nyt hjerte, der kan elske og tjene Ham i al fremtid. Ezekiels Bog kapitel 11 vers 19-20: ”Jeg giver dem et andet hjerte og en ny ånd i deres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra deres krop og giver dem et hjerte af kød, så de følger mine love og omhyggeligt holder mine bud. De skal være mit folk, og jeg vil være deres Gud.”

JEG HAR AF HELE MIT HJERTE BEKENDT MIN SYND OG BEDT GUD OM TILGIVELSE FOR DEN.

Jeg vil søge dit ansigt i bøn og blive fyldt med Helligånden. Helligånden vil gøre dit liv helligt.

Hvis du ikke er fuldt overgivet til Ham vil du som Samson blive svag som ethvert andet menneske. – Hvis du derimod vil kræve fra Gud at blive udrustet med kraften fra det høje, bliver du i stand til at vandre i Ånden og ikke mere fuldbyrde kødets begæringer.

Galalterbrevet kapitel 5 vers 16: ”Hvad jeg mener, er: I skal leve i Ånden og ikke følge kødets lyst. Vers 19-21: ”Kødets gerninger er velkendte: utugt, urenhed, udsvævelse, afgudsdyrkelse, trolddom, fjendskaber, kiv, misundelse, hidsighed, selviskhed, splid, kliker, nid, drukkenskab, svir og mere af samme slags. Jeg siger jer på forhånd, som jeg før har sagt, at de, der giver sig af med den slags, ikke skal arve Guds rige.”

JEG VIL TRO KRISTUS FOR EN DAGLIG FYLDE AF HELLIGÅNDEN.

Vær agtpågivende over for Guds faresignal. Guds alarmklokke lyder, når fristelsen trænger ind på dig. Livet bevæger sig i et kredsløb. Det fysiske begærs fristelse kan vende tilbage på bestemte tider af dagen, ugen, måneden eller året. Hvis du føler dig under et pres, så tag dette som et tegn fra Herren på, at du må berede dig på vanskeligheder. Brug så meget tid som mulig på bøn og bibellæsning. Når Djævelen frister dig til at begå en bestemt synd, tænk så på, hvor megen fortræd den har voldt dig i fortiden. Hvis du ignorerer faresignalet og stoler på din egen modstandskraft vil dette næsten uundgåeligt bringe dig til fald igen.

Galaterbrevet kapitel 6 vers 7: ”Far ikke vild! Gud lader sig ikke spotte. Hvad et menneske sår, skal det også høste:  Den, der sår i kødet, skal høste fordærv af sit kød, og den, der sår i Ånden, skal høste evigt liv af Ånden.”

JEG VIL ALVORLIGT LYTTE TIL FARESIGNALET.

JEG SKAL NOK KLARE MINE EGNE PROBLEMER PÅ MIN EGEN MÅDE.

Endnu en WordPress-blog