Vänta på Herren!

Att välsigna Israel

 

Abraham var mannen som väntade med tålamod. När han var 85 år gammal blir bördan för tung för honom. Väntetiden för Herren är mycket svårare än de flesta tror. När vi väntar under en lång tid börjar vi göra något. Vi börjar leta efter en utväg. Det finns också många människor omkring dig som vill ge hjälp med råd och kan vara helt i strid med Guds plan. Abraham hade en fru som ville hjälpa honom lite.

Det visade sig att hennes tankar var helt fel. Gud hade lovat Abraham en son, och det var en son med sin egen hustru Sara. Om detta skulle inträffa behöver paret något övernaturligt gudomligt. Nu, när det gick så lång tid och Sara blev äldre och äldre, började hon leta efter ett annat alternativ, och då   föreslog Sara en tjännarinne som en ersättning. Sara föreslog även Abraham detta. Det var helt emot vad Gud hade tänkt. Abraham lyssnade till hans fru och glömde att fråga Gud. Det förekommer ofta hos män också i dag. Kvinnan som Gud har placerat i mannens liv, har alltid stort inflytande. I dag är, kvinnor så kraftfulle att de kan hota mannens framtid och han kanske kommer att göra något han inte vill på kvinnans kommando. Guds plan är att man och kvinna kommer till samma slutsats. Det är möjligt om båda parter inställer sig på att följa Guds plan och lär sig att kommunicera med varandra.

På Abrahams tid fanns en lag som heter Hammurabi. I lagen var det helt lagligt för en man att ta sig en medhustru. Det var innan de tio budorden kom med Moses.

Det som hände var inte Guds plan. Abraham fick med Saras godkännande en son med sin slavinna Hagar. Resultat: Ismael.

Ismael kallas Sonen född i köttet. – Varför? – Eftersom det är frukten av mänskliga tankar. Ibland när det drar ut på tiden, kommer vi att hjälpa Gud att uppfylla löften. Vi tror ja, det är det enda vettiga i saken; men vad vi upprepade gånger lär oss är: Det som är fött av köttet är kött. Det kommer aldrig att bli något annat och så spelar det ingen roll vars kött det är.

Vi kan jämföra med vår tid. Det är i kristenhetens namn födds mycket ur mänsklig ansträngning och handling och det är och kommer att vara kött. Vi kan tillsammans sammans fatta ett beslut. Det kan lyckas ganska bra, och ser ut som att vara en framgång, men resultatet är inte vad Gud vill.

Det är inte född av Gud, och det är alltid ett liv i slaveri.

Johannes Evangeliet kapitel 1 vers 12 – 13: Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. 13 De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja, utan av Gud.”

Endnu en WordPress-blog