Ansigter

Når det handler om mange ansigter, kan vi fortsætte med at nævne adskillige ideologier og filosofier som findes i verden i dag. Hvad ligger bag disse ideologier eller filosofier. Der ligger mennesker bag. Der er forskel på Bibelens ord og de menneskelige ideologier og filosofier. Bibelen er Guds Ord. Guds visdom. Ideologi  og filosofi er menneskelig overlevering. Vi kan lære noget af hinanden; men ikke alt er brugbart. Den verdslige magt ligger bag.

Her følger nogle filosofiske tanker. Det kan også være ordsprog.

En idé er en gnist – en gnist, som kan antænde verden.

Ordsprogenes bog i Bibelen skriver i kapitel 23 vers 7 ”Hans hjerte er ikke med dig.” ”Som et menneske tænker i sit hjerte – sådan er han.”

Den måde, du tænker på, er den måde, du lever på.

Vi lever hvad vi virkelig tror.

I verden i dag er der mange ideologier og filosofier. De er blevet til sådan lidt hen af vejen.

Mange af disse ideologier og filosofier tiltrækker mange unge menneskers interesse. Ja, for den sags skyld alle mennesker.

Det kan imidlertid være farligt at bygge sit liv på menneskelige tanker. Det kan medføre farlige konsekvenser.

I Bibelen læser vi i Kolossenserbrevet kapitel 2 vers 8: ”Lad ingen ødelægge jeres tro og glæde med filosofiske spekulationer og tomt bedrag, som ikke bygger på Kristus, men på menneskelige traditioner og dæmoniske åndemagter.”

En anden oversættelse skriver: Tag jer i agt, at ikke nogen skal fange jer ved filosofi eller tomt bedrag, som støtter sig på menneskers overleveringer og verdens magter, og ikke på Kristus.”

Hvad er det som styrer mit liv? Er det verdslige ideer?

Der er her nogle væsentlige ideologier/filosofier som jeg hen af vejen vil behandle på dette sted. Klik på den blå farve og den fører videre.

 

Endnu en WordPress-blog