Troen kommer af……

Loyalitet

Tillid

Lydighed

Kors med sol3 X L =

Loyalitet, tillid eller lydighed mod Bibelens åbenbarede sandhed er den tro som frelser.

Her drejer det sig ikke om noget håb. Mange mennesker mener, at de ejer ”tro”; mens det faktisk er et forstandsmæssigt samtykke eller håb. Tro er baseret på autoritet.

Frelsende tro er LOYALITET MOD GUDS ORD.

GUDS ORD både LEVENDE (Jesus Kristus) og SKRIFTLIGT (Bibelen) Rhema og Logo.

Tro er ikke blot dette at forstanden accepterer et faktum. Den tro har Djævelen også.

Frigørende tro består i at adlyde sandheden.

Tro er forbundet med gerninger i Bibelen. Tro kræver handling. Tro uden gerninger er død. En død tro er uden liv.

Tro er ikke en forstandsmæssig eller følelsesmæssig sanktion af sandheden – den er VILJENS tilslutning hertil.

Troen er bygget på løfter og kædet sammen med handlinger.

Jakobs Brev kapitel 2 vers 14: ”Hvad nytter det, at I påstår, I har tro og er kristne, hvis ikke I viser det i handling?” Vers 18b: ”så skal jeg i gerning vise dig min tro.”

FORSTÅELSE AF SANDHEDEN kaldes i Bibelen for ”lys” eller ”erkendelse”. Eferserbrevet kapitel 5 vers 13: ”Men når lyset falder på mørket, afsløres dets sande natur. Menneskets synd kommer for dagen – og når først de selv ser den, kan også de blive lysets børn.”

Illustrationen om lys i mørket er klar. Hvad er mørke? Her menes selvfølgelig åndelig mørke. Mørket er af moralsk beskaffenhed. Vi skjuler selvbedrag og hykleri. Gud retter sit søgelys imod os. Ordsprogenes Bog kapitel 20 vers 27: ”Menneskets samvittighed er Herrens spotlight, som oplyser de skjulte motiver.”

Når lyset rettes imod os kan vi gøre to ting. Vi kan søge Guds nåde eller flygte længere bort og ind i mørket.

Sandheden viser os, sådan som vi er, enten vi vil se den i øjnene eller ej kan vi ikke unddrage os den. Det er ikke let at stå ansigt til ansigt med sandheden.

Det at være på flugt fra sandheden er et uvirkeligt liv; hvorimod en kristen som har modtaget ”Kristus” (nåden) i sit liv er den eneste realist der lever i verden. Hans mål er sikkert. Han har set lyset og blevet i det. Han har erkendt sandheden om sig selv og ønsker at Sandheden (Jesus) skal frigøre ham.

JESUS er VEJEN, SANDHEDEN og LIVET.

Endnu en WordPress-blog