Regler for langvarig faste!

Regler for langvarig faste!

  1. MAN MÅ IKKE ARBEJDE HÅRDT. Jesus talte om ”BØN OG FASTE”, ikke ”arbejde og faste”. Nogle har taget skade af, at de samtidig med en langvarig faste har været beskæftiget med hårdt legemligt arbejde. Legemet trænger sikkert til en længere hvileperiode til erstatning for den tabe energi.
  2. Man skal ikke gå i bøn og faste, hvis det er ubelejligt for andre. Det er altid bedst at tage ferie under en længere faste og være alene. Så opstår der ikke så let vanskeligheder i forholdet til andre mennesker.
  3. Begynd med en kortvarig faste. Udelad ét eller to måltider, og prøv så en længere faste. Kampen for ikke at spise er både fysisk og mental; måske må man prøve flere gange, før det lykkes. BRUG ALDRIG LIGE SÅ LANG TID TIL, AT BRYDE FASTEN SOM DEN TID, DU HAR FASTET. Dette gælder særligt en længere faste. ”Bryd” fasten langsomt med saftevand (ikke mælk) eller tynd suppe, indtil du gradvis kommer ind i dine normale spisevaner. Hvis man pludselig indtager et større måltid efter en længere faste, kan man få voldsom mavekrampe, og det kan muligvis medføre døden. Vær derfor varsom og fornuftig. Hvis du mærker, at du har spist for meget efter at have afbrudt enfaste, så begynd øjeblikkelig at faste igen.
  4. DRIK EN MASSE VAND! Betydningen heraf kan ikke overvurderes. Hvis du ikke gør det, vil du forgifte dig selv med dit eget legemes affaldsstoffer. Man kan ikke leve i mere end tre dage uden at få vand. Desuden medvirker vand til at mildne fasten. Under en langvarig faste bør man drikke vand,destilleret vand.

Nogle skriftsteder om faste: Ezra kapitel 8 vers 21-23:

” Derpå lod jeg ved floden Ahava udråbe en faste; vi skulle ydmyge os for vor Gud og bede ham om god rejse for os og vores børn og alle vores ejendele.  Jeg havde nemlig skammet mig for at anmode kongen om ryttere til at hjælpe os mod fjenden undervejs, for vi havde sagt til kongen: »Vor Guds hånd hviler beskyttende over alle, der søger ham; men hans mægtige vrede er over alle, der svigter ham.«  Vi fastede, og vi bad vor Gud om det, og han bønhørte os.”

Dommerbogen kapitel 20 vers 26: ” Så drog alle israelitterne, hele folket, op til Betel. Dér satte de sig og græd for Herrens ansigt, og de fastede den dag lige til aften, og de bragte brændofre og måltidsofre for Herrens ansigt.”

Lukas Evangeliet kapitel vers 1-2: ” Jesus vendte tilbage fra Jordan fyldt af Helligånden, og ført af Ånden var han ude i ørkenen  i fyrre dage og blev fristet af Djævelen. Han spiste ikke noget i de dage, og da de var gået, led han sult.”

Mattæus Evangeliet kapitel 6 vers 16-18: ” Når I faster, må I ikke gå med dyster mine som hyklerne. For de gør deres ansigt ukendeligt, for at det skal være kendeligt for mennesker, at de faster. Sandelig siger jeg jer: De har fået deres løn.  Men når du faster, så salv dit hoved, og vask dit ansigt,  så du ikke faster synligt for mennesker, men for din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig.”

Endnu en WordPress-blog