Jesus Kristus

DET KRISTNE
LIV ER FACINERENDE!

Jesus Kristus
Jesus Kristus

Udgangspunktet for det nye liv findes i Johannes Evangelium kapitel 3 vers 16-17: ”For så højt elskede Gud verden, at han sendte sin eneste Søn, for at den, der tror på ham, ikke skal gå fortabt, men have evigt liv. Gud sendte nemlig ikke sin Søn til verden for at dømme verden, men for at frelse den.”

Det vigtigste du bør have kendskab til er at Gud virkelig elsker dig.

Vi læste i vers 17 at Gud sendte sin Søn til verden ikke for at dømme menneskene; men for at redde (frelse) dem fra deres synder.

Med andre ord kan det siges at Gud elsker os så meget at han sendte sin egen Søn for at lide og dø med det ene formål at vi skulle have mulighed for fællesskab med ham både her på jorden og i himlen.

Det er virkelig kærlighed.

Paulus forklarer os det i Romerbrevet kapitel 5 vers 6-8: ”Kristus kom, da vi var fuldstændig hjælpeløse. På det tidspunkt, Gud havde bestemt døde Jesus for os, skønt vi endnu var gudsfornægtere. Et sagesløst og retskaffent menneske kunne måske forvente, at en eller anden ville ofre livet for ham. Men her overbeviser Gud sin kærlighed ved, at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere.”

Paulus forklarer sammenhænget og viser os helt klart at ingen af os vil dø for en anden. Muligheden findes at man risikerer døden for en af sine kære eller for et godt menneskes skyld; men sjældent eller aldrig vil man tage risikoen at dø for nogen, som ikke er det værd. Guds Søn, Jesus Kristus døde for os selv om vi ikke var det værd. Hvorfor skulle Gud bryde sig om os; når vi ikke bryder os om ham? Paulus siger, at Gud beviste sin store kærlighed til os, da han sendte Jesus, som han elskede for at dø i stedet for os. Jesus er vor stedfortræder. Vi er ikke det værd at han skulle dø for os; men han betalte prisen. Paulus regner sig selv med når han kalder os for syndere. Paulus omtalte sig selv som den største af alle syndere; men Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere.

Det betyder at Gud ville gøre hvad som helst for at frelse os.

Johannes første Brev kapitel 4 vers 9-10: ”Gud viste, hvor højt han elsker os, ved at sende sin eneste Søn til verden, for at vi skulle få liv ved hans forsonende død. Kærligheden består altså ikke i, at vi elsker Gud; men i, at Gud elsker os, og at han har sendt sin Søn som soning for vore synder.”

Her skriver Johannes det yderligere at Guds kærlighed til os er blevet kendt ved at Jesus døde for os. En del mennesker kan ikke forstå Guds kærlighed til os; men det beror ganske enkelt på at de ikke tror på Jesus. Han er Guds gave til os. Kærlighedsgaven. Vers 10 siger at det ikke er på grund af at vi elsker Gud; men årsagen til at han sendte Jesus var fordi han elskede os.

Tænk hvilken kærlighed Gud har vist os.

Tag imod gaven og husk at sige tak!

Endnu en WordPress-blog